Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Хибридните ВЕИ системи сред акцентите на Intersolar Europe 2015

Комбинирани фотоволтаични и дизелови системи ще бъдат представе-

ни по време на форума Off-Grid Platform, който ще се проведе в рамките на

изложението Intersolar Europe между 10 и 12 юни т. г. в Мюнхен.

Off-Grid Platform ще представи приложенията и пазарите за автономни-

те технологии за производство и съхранение на електроенергия извън

електрическата мрежа. Според специалистите комбинираните фотовол-

таично-дизелови хибридни системи имат потенциал да заменят конвенци-

оналните дизелови генератори, особено в отдалечени райони. В момента

в Боливия е в процес на изграждане най-голямата PV/дизелова електроцен-

трала с литиево-йонни батерии. Германската армия пък разработва про-

ект за мобилни соларни контейнери с фотоволтаични модули и батерии с

цел намаляване на консумацията на фосилни горива.

По време на Intersolar Europe 2015 ще се проведе и традиционното из-

ложение за технологии, системи и приложения за съхранение на електро-

енергия EES Europe (Еlectrical Energy Storage).

Испанска делегация посети АЕЦ Козлодуй

Негово превъзходителство Хосе Луис Тапиа, посланик на Кралство Ис-

пания в България, посети АЕЦ Козлодуй на 26 март т. г., съобщиха от

ядрената централа. Водената от него делегация включваше и представи-

тели на испански компании, работещи в областта на ядрената енергети-

ка. В Информационния център на атомната централа гостите бяха по-

срещнати от Жаклен Коен, изпълнителен директор на БЕХ и председател

на Съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй, както и от изпълнителния

директор на АЕЦ Димитър Ангелов.

“Уверен съм, че това посещение ще допринесе за развитието на дву-

странните връзки между Испания и България, които са сериозни дългого-

дишни партньори“, заяви Н. Пр. Хосе Луис Тапиа. Димитър Ангелов сподели

отличните си впечатления от досегашната съвместна работа между

българската ядрена централа и испански компании от ядрената промиш-

леност. “Нашата цел е да бъдем сред най-добрите в света и за да постиг-

нем тази цел, се стремим да работим с доказани и утвърдени компании от

различни страни“, коментира изпълнителният директор на АЕЦ.

По време на срещата бяха представени приоритетните проекти на АЕЦ

Козлодуй – продължаване на срока на експлоатация на V и VI блок и пови-

шаване на топлинната мощност на реакторите до 104%. Специално вни-

мание бе отделено на мерките за повишаване на безопасността на ядре-

ните съоръжения. Гостите бяха запознати и с дейностите по извеждане

от експлоатация на спрените I-IV блок, изпълнявани от ДП Радиоактивни

отпадъци.