Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева

%

(02) 818 3858

088

8 335 881

tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова

%

(02)8183818

dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев

%

(02)8183808

lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9

тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800

office@tllmedia.bg

www.tllmedia.bg

главенредактор

Дарена Мартинова

%

(02) 818 3828 0888 335 882

d.martinova@tllmedia.bg

редактори

editors@tllmedia.bg

Петя Накова

0889919256

Пепа Петрунова

%

(02) 818 3822 0878361379

компютърендизайн

prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова

Камелия Кирилова

%

(02) 818 3830

маркетинг

и разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева

m.russeva@tllmedia.bg

%

(02)8183812 0889717562

Емилия Христова

%

(02)8183848 0887662547

Вяра Данева

%

(02)8183844

рекламeнотдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

Габриела Иванова

Яница Цонкова

Мария Кояджикова

Милена Димова

reklama@tllmedia.bg

%

(02) 818 3810 0888 414 831

%

(02) 818 3820 0888 956 150

%

(02) 818 3811 0887 306 841

%

(02) 818 3815 0889 919 253

%

(02) 818 3813 0888 395 928

%

(02) 818 3821 0882 931 216

%

(02) 818 3802 0889 256 232

%

(02) 818 3814 0885 816 541

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.

Всички права запазени. Никаква част от текстовете и

илюстрациите в това списание не може да бъде препе-

чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-

меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-

те права на графичното оформление и статиите при-

надлежат на Издателя. Авторските права на използва-

ния илюстративен материал принадлежат на Издателя

или на съответните му собственици. Издателят не

носи отговорност за съдържанието на публикуваните

реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-

ни статии. Правата на всички споменати търговски

марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и

т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

в броя

www.energy-review.bg

®

април 2015

4

Накратко.

11

Имаме инсталирани системи в над

40 държави по света. Интервю с

Александър Рангелов, управител на

Интернешенъл Пауър Съплай.

12

Работим за ускорено и ефективно

развитие на газовата инфраструктура.

Интервю с Пламен Павлов, управител

на Си Ен Джи Марица.

14

Екологични проекти и енергийна

ефективност в дейността на

Монделийз България.

16

Трансформаторни масла - действащи

стандарти и изисквания.

20

Силови кабели средно напрежение.

24

Енергиен мениджмънт във водния

сектор.

30

Новите ВЕИ технологии стават все по-

ефективни и икономически изгодни.

Интервю със Себастиан Ньотликс,

управител на Nvision Energy.

32

Вихрови горелки.

34

Иновативни технологии

в нефтената и газова индустрия.

38

Български студенти преминаха

стажантска програма

в "Уестингхаус".

41

Предлагаме проектиране и изграждане

на плантации за промишлен добив на

биомаса. Интервю с инж. Йосиф

Деянов, управител на

Пауловния.БГ

42

Производство на енергия от сухи

горски и селскостопански отпадъци.

46

Иновации.