Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  38 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 52 Next Page
Page Background

38

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

Георги Христов:

Стажът предлага

пълноценен опит в

индустрията като

дипломиран инженер

Как взехте решение да кандидат-

ствате за стаж в "Уестингхаус"?

След като наскоро получих бака-

лавърска степен в областта на елек-

тронното инженерство, бях нетърпе-

лив да натрупамопити практика. Това

ме мотивира да си потърся стаж, а

възможността да работя в "Уестин-

гхаус" като младши инженер-проек-

тант пасна идеално на моята пред-

става за развитие. Имайки предвид

репутацията на "Уестингхаус" на во-

деща фирма в областта на ядрената

енергетика, която работи с високо

Български студенти

преминаха стажантска

програма в "Уестингхаус"

През 2014 г. четирима български студенти от технически специал-

ности преминаха стажантска програма в "Уестингхаус Електрик Къмпа-

ни". Като част от подписаното през миналата година споразумение с

Техническия университет в София двама от тези студенти работиха

в централата на "Уестингхаус" в Кранбери Тауншип, Пенсилвания, САЩ.

Другите двама, идващи от технически университети във Великобри-

тания, прекараха няколко месеца в Европейския развоен център на

"Уестингхаус" за проектиране на системи за контрол и управление,

базиран в София, България.

квалифицирани специалисти, знаех, че

това би било голяма първа стъпка в

професионалната ми кариера.

Върху какви задачи и проекти ра-

ботихте по време на стажа си?

По време на моя стаж бях под

наблюдението на старши инженер-

проектант. Работих по големите

проекти под негов контрол, които се

провеждаха в офиса в София. Моите

задачи бяха свързани с обработка на

технически данни, а също така раз-

работвах логически схеми чрез спе-

циализиран софтуер. Запознах се и с

начина на работа на компанията,

научих се как да поддържам добра

офис етика и участвах в специали-

зирани дискусии и срещи.

Ядрената енергетика беше ли

позната за Вас материя, преди да

се присъедините към "Уестинг-

хаус"?

Бях запознат с ядрената енерге-

тика, затова знаех, че "Уестингха-

ус" е една от водещите компании, ко-

ито работят в областта. По време

на стажа ми имах специализирани

лекции, които допълнително усъвъ-

ршенстваха познанията ми и задъл-

бочиха интереса ми. Посетих и ра-

ботеща атомна електроцентра-

ла, за да получа по-ясна представа

за картината като цяло, която

включва както теоретични, така и

практически аспекти.