Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  47 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

47

иновации

Китайска авиокомпания осъществи първия в азиатс-

ката страна търговски полет със самолет, захранван

с биогориво. За полета на самолета на Hainan Airlines от

Шанхай до Пекин е използвано биогориво, доставено от

китайската национална компания за авиогориво и енер-

гийния гигант Sinopec. Sinopec разработва иновативни

технологии в областта на енергоносителите за по-

екологични и нискоемисионни транспорт и индустрия.

Самолетът, модел Боинг 737, е захранен със смес от

конвенционално самолетно гориво и биогориво, произве-

дено от отпадъчна мазнина от голям ресторант в Ки-

тай, в съотношение 1:1. През 2014 г. компанията Боинг

обяви сътрудничеството си с Търговската въздухопла-

вателна корпорация в Китай с цел разработката на еко-

логично авиогориво. Боинг работи по сходен проект и с

научноизследователски институт към Китайската ака-

демия на науките.

Проектът е част от кампанията на китайското

правителство, насърчаваща екологични практики за ус-

тойчиво развитие. Съвсем наскоро в страната ще бъде

пуснат в експлоатация и първият в света трамвай с во-

Учени разработиха екологична и икономически изгод-

на соларна охлаждаща система за съхранение на вода и

хранителни продукти. Системата използва слънчева

енергия и може да поддържа температура от 9 °C в

продължение на три месеца. Технологията е разработ-

ка на Сузана Елвия Толедо Флорес от научния институт

към университета Meritorious University of Puebla (BUAP)

в Мексико. Простата и ефективна охладителна систе-

ма се състои от няколко компонента: слънчев колектор,

адсорбентна подложка, кондензатор и изпарител. Сис-

темата използва минерала зеолит за адсорбент, вода

и метанол като охладителен агент. Принципът й на дей-

ствие се състои в термодинамичен цикъл адсорбция-

десорбция. По време на слънцегреене соларната радиа-

ция загрява зеолита, който, от своя страна, повишава

налягането на метанола и го кондензира. Кондензатът

на охлаждащия агент се съхранява в резервоар, свързан

с изпарителя. През нощта температурата на адсорбен-

та спада, както и налягането на охладителя, което кара

метанолът отново да се изпарява, докато адсорбентът

се охлажда, поддържайки ниска температурата в кон-

тейнера на охладителя.

Към момента технологията е на фаза напълно функ-

циониращ прототип, който наскоро бе официално пред-

ставен на международния Конгрес за соларна енергия в

дородни горивни клетки. С едно водородно зареждане,

което отнема само три минути, трамваят може да

измине 100 километра при средна скорост 70 км/ч. Сред-

ната дължина на една трамвайна линия в Китай е 15 км.

Това означава, че с едно зареждане водородният трам-

вай ще прави три курса (отиване и връщане) по линия-

та.

Германия. Следващото предизвикателство пред разра-

ботчиците е подобряване на технологията така, че си-

стемата да охлажда до 5 °C. „Тази евтина и екологична

разработка не само ще помогне на жителите на реги-

они с ограничен достъп до електропреносни мрежи да

съхраняват хранителни продукти и медикаменти, но и

да се възползват от възможностите на технологията

за климатизация на въздуха“, твърдят създателите на

изобретението.

Китайска компания осъществи

първия търговски полет с биогориво

Соларна система охлажда вода

и хранителни продукти