Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2015

5

накратко

Адара Инженеринг с нов офис в Бургас

Адара Инженеринг откри нов офис в Бургас, съобщиха от компанията.

Ръководството е поверено на Айсел Чауш. “Откриването на новия офис е

вследствие от разрастването на дейността на компанията. Локацията е

съобразена с по-лесния достъп на всички наши клиенти от източната част

на страната.

Очакваме това да доведе до оптимизиране на условията на работа и

предоставяне на по-бързо и качествено обслужване на нашите клиенти в

региона. Инвестицията в новия офис е стъпка в посока изпълнение на

плановете ни за развитие“, коментираха от Адара Инженеринг.

Народното събрание избра нов състав на КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) има нов деветчленен

състав. За председател бе избран бившият депутат Иван Иванов. Той е

магистър по електроизмервателна техника от Техническия университет

в София, където по-късно става доцент. За членове на комисията бяха

избрани досегашният председател Светла Тодорова, досегашният замес-

тник-председател Евгения Харитонова, Димитър Кочков, Александър Йор-

данов, Георги Златев, Владко Владимиров, Валентин Петков и Ремзи Осман.

Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев подчерта, че

КЕВР има много работа от тук нататък, за да направи по-ефективна

дейността на дружествата, да свие разходите в енергетиката. Затова е

важно този орган да е надпартиен и не може да се говори, че е в резултат

на предварителни партийни договорености, отбеляза той. Делян Добрев

очаква регулаторът да е достатъчно експертен, а следващата стъпка на

Народното събрание е да се погрижи КЕВР да има финансова независимост.

ЦЕРБ започна производство на активни съпротивления

Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ) обяви, че започва производство

на активни съпротивления собствена разработка. Компанията разработва

системи за заземяване през активно съпротивление, които се използват

в енергетиката за ограничаване на тока при повреда “фаза-земя“.

“Произвежданите в ЦЕРБ активни съпротивления са съобразени с дей-

стващите нормативни документи и конкретните изисквания на потреби-

телите. Производственият процес се организира съгласно изискванията

на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Използват се съвре-

менни материали и конструкции като съпротивителни елементи - Kanthal

A1, D, Alkrothal; изолационни материали - техническа керамика и стъклоп-

ласти; носещи елементи - профилна и листова черна и неръждаема стома-

на, със защитно покритие от подходящи за мястото на монтаж бои, с

цвят по заявка на клиента. Окомплектовката включва проходни изводи,

токови трансформатори, изводни кутии“, обясняват производителите.

Gamesa и AREVA създадоха съвместно предприятие за офшорна

вятърна енергетика

Gamesa и AREVA подписаха окончателното споразумение за създаване

на Adwen - съвместно предприятие със 700 служители, фокусирано върху

офшорната вятърна енергетика, съобщиха от Gamesa. Новата компания

се председателства от Луис-Франсоа Дюре, главен изпълнителен дирек-

тор на AREVA Renewable Energies, и борд на директорите, който се състои

от осем члена. Генералният мениджър е Луис Алварес, главен оперативен

директор на офшорните дейности на Gamesa. Adwen има корпоративни

офиси във Франция, Испания, Великобритания и Германия. Компанията ще

предлага на своите клиенти цялостно портфолио от продукти и услуги

за проектиране, производство, монтаж и пускане в експлоатация на

офшорни вятърни турбини. Adwen ще произвежда необходимите вятърни

турбини в своите съществуващи инсталации в Германия, Бремерхафен и

Щаде, които са избрани и заради добрата им локация в близост до Се-

верно море и Балтика. Компанията ще изпълни промишлени ангажименти,

поети от AREVA и Gamesa във Франция и в Обединеното кралство, включ-

ващи създаването на фабрики в Хавър и мрежа от доставчици и парт-

ньори в цялата страна.