Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

брой 2/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

НЕК предоговори споразуменията си с "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" и

"Контур Глобал

Марица Изток 3"

Промяна в споразуменията на Националната електрическа компания (НЕК)

с ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“ и ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток 3“

бе подписана на 8 април т. г. на официална церемония в присъствието на

министър-председателя Бойко Борисов и министъра на енергетиката Те-

менужка Петкова. В резултат на предоговарянето се очаква НЕК да спе-

сти около 1 млрд. лв. до края на действието на дългосрочните договори

с двете американски централи.

С влизането в сила на новите споразумения ще бъде намалена цената

за разполагаемост по двата договора, съответно със 17% за ТЕЦ “Контур

Глобал Марица Изток 3“ и с 14% за ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Марица Изток 1“, без

да се увеличава техният срок.

“От своя страна НЕК се ангажира да изплати изцяло просрочените си

задължения към двете централи в размер на общо 700 млн. лв. Постигна-

тият компромис се счита за прецедент в българската енергетика“, ин-

формират от Министерството на енергетиката.

Ново корпоративно сътрудничество в областта на микромрежите

В края на месец март т.г. ABB и производителят на литиево-йонни

батерии Samsung SDI подписаха договор за сътрудничество с цел разра-

ботка и промотиране на решения в областта на електроенергийните

микромрежи. Двете компании ще създадат глобален търговски съюз, за да

разработват и предлагат на пазара модулни и мащабируеми решения за

микромрежи, използвайки литиево-йонни батерии за съхраняване на енер-

гия. ABB ще предостави технологиите за електрификация, оптимизация на

контрола, стабилизация и експертни консултантски услуги. Samsung SDI

ще предостави батериите и система за управление на батериите.

Една от целите на съюза е продуктовите решения в областта на мик-

ромрежите да станат приложима алтернатива за промотиране и разши-

ряване на достъпа до електричество в развиващите се пазари и отдале-

чените райони. “Приложенията за микромрежите се разрастват бързо както

в развиващите се, така и в развитите пазари, и представляват ключова

област на растеж в стратегията „Следващо ниво“ на ABB. Този страте-

гически съюз ни позволява да комбинираме допълнителните си възможно-

сти и ще ни даде възможност да предоставим оптимизирани решения на

нашите клиенти“, сподели главният изпълнителен директор на ABB Улрих

Шписхофер.

Предстои Седмица на възобновяемата енергия 2015

За десета година от 15 до 19 юни т. г. ще се проведе “Седмица на

възобновяемата енергия в рамките на Европейския съюз“. Събитието е

посветено на енергийната ефективност и технологиите за възобновяема

енергия. Целта е да се демонстрира приложимостта и ефективността на

ВЕИ технологиите, както и тяхното положително влияние върху околната

среда и икономиката.

През цялата седмица и през месец юни в различни точки на Европа ще

се провеждат събития, познати като “Дни на енергията“, които включват

изложби, конференции, представления, организирани екскурзии, отворени

врати и концерти. Инициативата включва и конференция на високо поли-

тическо ниво в сградата на Европейската комисия в Брюксел.

Председателят на АЯР получи почетен знак за заслуги от БАН

На тържествена церемония, състояла се на 12 март т. г., председате-

лят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) доц. Лъчезар Костов бе удо-

стоен с Почетен знак за заслуги на Българската академия на науките.

Отличието бе връчено от председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров

заради неговия принос в областта на ядрената физика и ядрената енерге-

тика.

На церемонията присъстваха акад. Дамян Дамянов, зам.-председател на

БАН, научните секретари на Академията проф. Иван Димов, проф. Димитър

Иванов и доц. Оля Стоилова, както и доц. д-р Димитър Тонев, директор на

Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.