Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

брой 3/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева

%

(02) 818 3858

088

8 335 881

tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова

%

(02)8183818

dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев

%

(02)8183808

lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9

тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800

office@tllmedia.bg

www.tllmedia.bg

главенредактор

Дарена Мартинова

%

(02) 818 3828 0888 335 882

d.martinova@tllmedia.bg

редактори

editors@tllmedia.bg

Петя Накова

0889919256

Пепа Петрунова

%

(02) 818 3822 0878361379

компютърендизайн

prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова

Камелия Кирилова

%

(02) 818 3830

маркетинг

и разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева

m.russeva@tllmedia.bg

%

(02)8183812 0889717562

Емилия Христова

%

(02)8183848 0887662547

Вяра Данева

%

(02)8183844

рекламeнотдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

Габриела Иванова

Яница Цонкова

Мария Кояджикова

Милена Димова

reklama@tllmedia.bg

%

(02) 818 3810 0888 414 831

%

(02) 818 3820 0888 956 150

%

(02) 818 3811 0887 306 841

%

(02) 818 3815 0889 919 253

%

(02) 818 3813 0888 395 928

%

(02) 818 3821 0882 931 216

%

(02) 818 3802 0889 256 232

%

(02) 818 3814 0885 816 541

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.

Всички права запазени. Никаква част от текстовете и

илюстрациите в това списание не може да бъде препе-

чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-

меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-

те права на графичното оформление и статиите при-

надлежат на Издателя. Авторските права на използва-

ния илюстративен материал принадлежат на Издателя

или на съответните му собственици. Издателят не

носи отговорност за съдържанието на публикуваните

реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-

ни статии. Правата на всички споменати търговски

марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и

т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

в броя

www.energy-review.bg

®

юни 2015

4

Накратко.

6

Полските фирми в България са силно

заинтересовани от перспективите за

нови енергийни проекти. Интервю с

Марчин Миколайчик, съветник,

ръководител на отдела за промоция на

търговията и инвестициите при

посолството на Република Полша в София.

6

Конкуренцията на свободния пазар

повишава ефективността на

производителите. Интервю с Мартин

Георгиев, председател на УС в

Асоциацията на търговците на

електроенергия в България.

10

Белите сертификати са широкоспектърен

инструмент за насърчаване на

енергийната ефективност. Интервю с

Красимир Найденов, директор на Главна

дирекция "Координация и управление на

енергийната ефективност и възобновяеми

източници на енергия“, Агенция за

устойчиво енергийно развитие.

12

Стандарт за доброволни въглеродни

кредити.

16

Решения за резервно захранване за

индустриални системи.

23

Енергийна ефективност на

ОВК системи.

32

Intersolar Europe 2015.

36

Предлагаме широка гама от хибридни

соларни решения за дома, бизнеса и

предприятията. Интервю с инж.

Марин Маринов, управител на Апекс Солар.

37

Производство на енергия от хранителни

отпадъци.

41

Радиоекологичен мониторинг в АЕЦ

"Козлодуй".

44

Индустриални термопомпи - част I.

46

Газорегулаторни табла.