Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 42 Next Page
Page Background

2

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева

%

(02) 818 3858

088

8 335 881

tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова

%

(02)8183818

dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев

%

(02)8183808

lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9

тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800

office@tllmedia.bg

www.tllmedia.bg

главенредактор

Дарена Мартинова

%

(02) 818 3828 0888 335 882

d.martinova@tllmedia.bg

редактори

editors@tllmedia.bg

Петя Накова

0889919256

Пепа Петрунова

%

(02) 818 3822 0878361379

компютърендизайн

prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова

Камелия Кирилова

%

(02) 818 3830

маркетинг

и разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева

m.russeva@tllmedia.bg

%

(02)8183812 0889717562

Емилия Христова

%

(02)8183848 0887662547

Вяра Данева

%

(02)8183844

рекламeнотдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

Габриела Иванова

Яница Цонкова

Мария Кояджикова

Милена Димова

Мария Павлова

Невена Банева

reklama@tllmedia.bg

%

(02) 818 3810 0888 414 831

%

(02) 818 3820 0888 956 150

%

(02) 818 3811 0887 306 841

%

(02) 818 3815 0889 919 253

%

(02) 818 3813 0888 395 928

%

(02) 818 3821 0882 931 216

%

(02) 818 3802 0889 256 232

%

(02) 818 3814 0885 816 541

%

(02) 818 3817 0882 927 916

%

(02) 818 3833 0897 857 554

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.

Всички права запазени. Никаква част от текстовете и

илюстрациите в това списание не може да бъде препе-

чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-

меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-

те права на графичното оформление и статиите при-

надлежат на Издателя. Авторските права на използва-

ния илюстративен материал принадлежат на Издателя

или на съответните му собственици. Издателят не

носи отговорност за съдържанието на публикуваните

реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-

ни статии. Правата на всички споменати търговски

марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и

т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

в броя

www.energy-review.bg

®

юли 2015

4

Накратко

6

БУЛАТОМ проведе международна

конференция

6

Създава се фонд "Сигурност на

електроенергийната система"

8

Трета годишна конференция

"Индустрия, Енергетика и Околна

среда"

8

Hitachi и ABB създават съвместна

компания за HVDC мрежи

9

Ден на отворените врати в АЕЦ

"Козлодуй"

10

Научно-техническият съюз

по минно дело, геология

и металургия отбеляза

50-годишнина

10

Елаците-Мед стартира

петата си стажантска

програма

15

Софийска вода изпълнява проект за

намаляване на въглеродните емисии в

ПСОВ Кубратово

17

Компенсиране на реактивна

мощност

22

Продукти и услуги за компенсиране на

реактивна мощност, предлагани на

българския пазар

28

Решения за резервно захранване

за индустриални системи -

част II

29

Оборудване за промишлени газови

инсталации

32 Индустриални термопомпи - част II 34 Енергийноефективна тръбна арматура 36 Производство на енергия от твърди отпадъци