Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 42 Next Page
Page Background

34

брой 4/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

Енергийноефективна

тръбна арматура

Уважаеми читатели, в настоящия брой на сп. Енерджи ревю ще ви представим някои от широко изпол-

званите подходи за повишаване на енергийната ефективност на промишлена тръбна арматура. Публикува-

ме и експертен коментар по темата на Велислав Петков, мениджър “Индустриален сервиз“ във фирма СЕНИ.

нергийната ефективност на тръбната арматура

е от критично значение за цялостната ефективност и

рентабилност на тръбни системи, мрежи и инсталации,

използвани в различни битови, търговски и промишлени

приложения като топлоснабдяване, парокондензни сто-

панства, котелни инсталации и др. Типично за предот-

вратяване на загубите на енергия в системата под фор-

мата на топлина или студ се използват подходи като

топлоизолиране на тръбите и елементите на тръбна-

та арматура, нанасяне на защитни енергоспестяващи

покрития, специален дизайн на вентилите, клапаните,

крановете и т. н., който включва прецизно вътрешно

уплътняване и др.

Изолация на тръбна арматура

Обикновено в по-новите обекти тръбите и тръбна-

та арматура се изолират добре още при монтажа, за да

се предотвратят загубите на енергия. В по-стари сгради

и помещения обаче голяма част от тръбите системи

са частично или изцяло неизолирани. Оставени оголени,

крановете, вентилите и фитингите могат да станат

причина за загубата на големи количества топлина и да

костват на собствениците много средства.

Инвестицията за поставяне на топлоизолация върху

неизолирани тръби и тръбна арматура обикновено се

възвръща за по-малко от година или дори само за някол-

ко месеца, а намаляването на енергийните загуби е

осезаемо.

Изолиране елементите на тръбни

системи с топлоносител пара или

гореща вода

Тръбните системи в абонатни станции, котелни

помещения и т. н. обикновено са само частично изоли-

рани с конвенционална топлоизолация. В общия случай

изолация е поставена само на тръбите, а арматурата

(вентили, кранове, регулатори на налягане и др.) се

оставя неизолирана.

Освен до значителни загуби на енергия, това води и

до сериозен риск за здравето и безопасността на об-

служващия персонал. Оголената тръбна арматура ти-

пично е гореща и може да причини изгаряния. В допълне-

ние, в слабо вентилираните сервизни помещения тем-

пературата се покачва значително, което води до не-

приятна и рискова работна среда.

Тръбната арматура обикновено се оставя неизолирана

по две причини: елементите са с неправилна форма, която

е по-трудно и скъпо да бъде изолирана; крановете, вен-

тилите, регулаторите и т. н. подлежат на регулярна

поддръжка, при която изолацията трябва да бъде пре-

махната, за да се осигури достъп.

Жакетни изолации за промишлена

арматура

Жакетните изолации (insulation jackets) за тръби и

промишлена тръбна арматура са предназначени за топ-

лоизолиране и подобряване на енергийната ефективност.

Те служат още за защита на системните компоненти

от ниски температури през зимата, както и за пред-

пазване на обслужващия персонал.

За разлика от конвенционалната топлоизолация (от

минерална вата, каучук и т. н.), която, веднъж премах-

ната, става неизползваема, изолационните жакети са

“подвижни“ – те разполагат със специална система за

закопчаване и могат да бъдат поставяни и премахвани

многократно при поддръжка. Изработени са от високо-

технологични и устойчиви материали и се предлагат в

широка гама от модели, форми и размери, подходящи за

различните видове тръбна арматура с неправилна фор-

ма: тръби, вентили, клапани, кранове, фланци, фитинги,

регулатори, помпи, колектори и др.

Енергоспестяващи защитни покрития

Защитните покрития за промишлена арматура из-

пълняват редица функции: защита от корозия, намаля-

ване на топлинните загуби, контрол на конденза и др.

Разходите за полагането им традиционни са по-ниски в

сравнение с твърдите изолационни материали, особено

при неравни повърхности.

Защитните покривни системи служат като бариера,

която блокира излъчването на топлина от тръбата или

арматурата, вместо да го забавя, както действат

конвенционалните топлоизолации. В зависимост от

качествата си, експлоатационните условия и типа на

системата и приложението, тези покрития могат да

осигурят от 20 до 80% по-висока енергийна ефективност.

Е