Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 42 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2015

9

бизнес

На 27 юни т. г. в АЕЦ “Козлодуй“ се

проведе Ден на отворените врати,

съобщиха от атомната централа.

Събитието бе посетено от 542 гос-

ти от градовете Пловдив, Бургас,

Габрово, София, Плевен, Симитли,

Казанлък, Благоевград, Берковица,

Етрополе, Петрич, Ямбол, Сливен,

Враца, Лом, Ботевград и още много

селища на страната. Гости на

българската централа бяха и гражда-

ни на Румъния, Швейцария и Италия.

“Водени от експерти от АЕЦ, по-

сетителите от всички възрасти раз-

гледахамашинните и командните зали

на най-големите генериращи мощно-

сти в България – хилядамегаватовите

5-и и 6-и енергоблок. Те получиха не-

посредствени впечатления и задълбо-

чена информация за това как работи

българската атомна централа.

Богатата програма, подготвена

за деня, удовлетвори очакванията и

на най-любознателните. Свидетел-

ство за това бе и непрекъснатият

поток от желаещи да наблюдават

как в мобилната лаборатория за

радиоекологичен мониторинг, разпо-

ложена пред Информационния цен-

тър, се измерват в реално време

гама фонът и други параметри на

околната среда. Десетки деца и

възрастни се насладиха на уникално-

то преживяване да се издигнат на

повече от 50 м с една от най-висо-

ките стълби на противопожарен

автомобил в страната. В програма-

та бяха включени и демонстрации на

огнеборци по бързо гасене на огън с

най-модерна техника.

Всички посетители отнесоха със

себе си разнообразни информацион-

ни материали на АЕЦ “Козлодуй“,

както и много спомени от всичко,

видяно през деня“, заявиха от цент-

ралата.

АЕЦ “Козлодуй“ организира първо-

то групово посещение на граждани

за запознаване с работата на атом-

ната централа на 9 октомври 1994

г. Оттогава до днес, само в рамки-

те на инициативата Ден на отво-

рени врати, лични впечатления от

високотехнологичните съоръжения и

тяхната безопасна експлоатация са

получили близо 14 хиляди души.

Ден на отворените врати в

АЕЦ "Козлодуй"