Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 42 Next Page
Page Background

2

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева

%

(02) 818 3858

088

8 335 881

tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова

%

(02)8183818

dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев

%

(02)8183808

lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9

тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800

office@tllmedia.bg

www.tllmedia.bg

главенредактор

Дарена Мартинова

%

(02) 818 3828 0888 335 882

d.martinova@tllmedia.bg

редактори

editors@tllmedia.bg

Петя Накова

0889919256

Пепа Петрунова

0878 361 379

Елеонора Еленкова

%

(02) 818 3822

компютърендизайн

prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова

Камелия Кирилова

%

(02) 818 3830

маркетинг

и разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева

m.russeva@tllmedia.bg

%

(02)8183812 0889717562

Емилия Христова

%

(02)8183848 0887662547

рекламeнотдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

Габриела Иванова

Яница Цонкова

Мария Кояджикова

Анна Маджурова

reklama@tllmedia.bg

%

(02) 818 3810 0888 414 831

%

(02) 818 3820 0888 956 150

%

(02) 818 3811 0887 306 841

%

(02) 818 3815 0889 919 253

%

(02) 818 3813 0888 395 928

%

(02) 818 3821 0882 931 216

%

(02) 818 3802 0889 256 232

%

(02) 818 3817 0882 927 916

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.

Всички права запазени. Никаква част от текстовете и

илюстрациите в това списание не може да бъде препе-

чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-

меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-

те права на графичното оформление и статиите при-

надлежат на Издателя. Авторските права на използва-

ния илюстративен материал принадлежат на Издателя

или на съответните му собственици. Издателят не

носи отговорност за съдържанието на публикуваните

реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-

ни статии. Правата на всички споменати търговски

марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и

т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

в броя

www.energy-review.bg

®

ноември 2015

4

Накратко

8

В ход е информационна кампания за

либерализацията на енергийния пазар

8

Булгартрансгаз стартира проект за

модернизация на газовото хранилище в

Чирен

9

AБEA представи победителите в

българската ВЕИ Шампионска лига 2015

10

Мини Марица-изток изпълнява проект

за повишаване на енергийната

ефективност

10

Предстои изграждане на ВЕИ система

в многопрофилната болница в Кнежа

12

Софтуер за оптимизиране на енергийното

потребление

16

Мерки за енергоспестяване при системи

за сгъстен въздух

20

Предимства на хибридните

фотоволтаично-дизелови системи

24

Предварително изолирани тръбни

системи за топлоснабдяване

28

Политики за подобряване на ядрената

безопасност

31

Отдалечен мониторинг

на газопроводи

34

Механично-биологично третиране на

отпадъци за производство на

RDF гориво

38

Ford проучва възможностите за горива

от алтернативни източници

39

Tesla представи батерии за съхранение

на енергия от възобновяеми източници

39

Шведска компания представи нова

система за слънчева енергия