Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 42 Next Page
Page Background

4

брой 6/2015

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Рефран ЕООД изгради хоризонтален стенд за тестване на строителни

продукти в изпитва-

телния център

на ГДПБЗН – МВР

На 12 септември т. г. се състоя официалното откриване на хоризонта-

лен стенд за изпитване на строителни продукти, изграден от фирма Рефран

ЕООД. “Топлинният агрегат представлява камерна пещ с инсталирана

мощност от 2,8 MW. В неговото изграждане са вложени разнообразни

висококачествени огнеупорни и топлоизолационни материали и изделия,

произведени на база собствени технологии, защитени от Рефран ЕООД с

търговски марки в Патентното ведомство на Република България. Стендът

е снабден със специализиран софтуер за управление на топлинния процес

по предварително зададени параметри на температурната крива и наля-

гането в пещта“, разказаха от фирмата.

Пускането на съоръжението в експлоатация e продължение на дейнос-

тта на Рефран ЕООД по изграждане на изпитвателни съоръжения след

изработения от нея отново по европейска програма Стенд за верификация

на моделни изследвания на топлинни процеси в ХТМУ в София.

70% от изложбените площи на Intersolar Europe 2016 вече са резервирани

Остават повече от 6 месеца до началото на водещото изложение за

соларната индустрия Intersolar Europe на 22 юни 2016 г. в Мюнхен, но около

70% от изложбеното пространство вече е резервирано.

Това означава, че близо 46 000 кв. м в Messe Muenchen са резервирани.

Според организаторите от Solar Promotion това се дължи изявената меж-

дународна насоченост на събитието и постоянния акцент върху актуални

теми. Един от основните акценти на Intersolar Europe 2016 ще е “интели-

гентна енергия“, за която ще бъде обособена отделна зала.

Големи изложбени площи вече са резервирани от водещи производители

на соларни модули и клетки като Hanwha Q CELLS, JA Solar, Jink Solar,

SolarWorld и Wuxi Suntech Power, производителите на инвертори като ABB,

Fronius, Huwaei, Robert Bosch и SMA, BayWa r.e. и др.

ЧЕЗ с нов регионален мениджър за България

Карел Крал е новият регионален мениджър на ЧЕЗ за България от 1

октомври т. г. , съобщиха от компанията. Той наследява на поста Петър

Докладал, който пък поема длъжността регионален мениджър на ЧЕЗ в

Турция. Крал има над 20-годишен опит в сферата на финансовите консул-

тации, телекомуникациите, информационните технологии и енергетиката.

Работил е в редица международни компании в Румъния, Чехия, Словакия,

Унгария и Албания. От 2009 г. той е част от ръководния екип на ЧЕЗ Груп,

а от януари 2013 г. е главен финансов директор на ЧЕЗ Груп в Румъния.

“Тази година ЧЕЗ отбеляза 10 години работа в България. За това време

компанията се утвърди като един от най-големите инвеститори в българ-

ската енергетика. Компанията е внесла над 2,5 млрд. лева в икономиката

на страната. От тях над 1,7 млрд. лева са постъпили в бюджета под

формата на данъци, преки инвестиции и дивиденти, а 862 млн. лева са

инвестирани в модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на

обслужването и в производство“, отбелязват от ЧЕЗ.