Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 50 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2016

17

електроенергетика

ВИВ Изоматик предлага на българския

пазар широка гама табла и кутии с

разнообразно приложение

Като представител на редица световни марки в

областта на електроразпределението и автоматиза-

цията, ВИВ Изоматик ООД предлага на българския па-

зар широка гама табла и кутии, подходящи за приложе-

ние във всички сфери на индустрията, строителство-

то и електроразпределителните системи.

В последните години все по-широко приложение на-

мират табла и кутии, произведени от висококачестве-

ни изолационни материали - поликарбонат, стъклонапъ-

лнен полиестер и др. Те се характеризират с висока

надеждност, устойчивост на агресивните влияния на

работната среда и изключително високи експлоатаци-

онни характеристики - устойчивост на механичен удар

до IK 10 и защита от проникване на влага и твърди тела

до IP 67.

Продуктовата гама на GE Industrial Solutions включва

Електрически табла

- технологичен

преглед

Българското техническо списание за енергетика - Енерджи ревю, представя технологичен преглед на тема

електрически табла. За целта поканихме водещи доставчици на решения в областта, които да разкажат

за своите най-актуални и иновативни предложения. Публикуваме коментарите им, подредени по азбучен ред.