Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 50 Next Page
Page Background

2

брой 2/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

www.energy-review.bg

администрация и финанси

Таня Терзиева

%

(02) 818 3858

088

8 335 881

tanya@tllmedia.bg

издава Ти Ел Ел Медиа ООД

Теодора Иванова

%

(02)8183818

dora@tllmedia.bg

Любен Георгиев

%

(02)8183808

lubo@tllmedia.bg

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9

тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800

office@tllmedia.bg

www.tllmedia.bg

главенредактор

Дарена Мартинова

%

(02) 818 3828 0888 335 882

d.martinova@tllmedia.bg

редактори

editors@tllmedia.bg

Диляна Йорданова

%

(02) 818 3844

Елеонора Еленкова

%

(02) 818 3822

компютърендизайн

prepress@tllmedia.bg

Теодора Бахарова

Камелия Кирилова

%

(02) 818 3830

маркетинг

и разпространение

abonament@tllmedia.bg

Мирена Русева

m.russeva@tllmedia.bg

%

(02)8183812 0889717562

Емилия Христова

%

(02)8183848 0887662547

рекламeнотдел

Петя Найденова

Мариета Кръстева

Анна Николова

Галина Петкова

Габриела Иванова

Яница Цонкова

Мария Кояджикова

reklama@tllmedia.bg

%

(02) 818 3810 0888 414 831

%

(02) 818 3820 0888 956 150

%

(02) 818 3811 0887 306 841

%

(02) 818 3815 0889 919 253

%

(02) 818 3813 0888 395 928

%

(02) 818 3821 0882 931 216

%

(02) 818 3802 0889 256 232

Енерджи ревю е запазена марка на Ти Ел Ел Медиа ООД.

Всички права запазени. Никаква част от текстовете и

илюстрациите в това списание не може да бъде препе-

чатвана или копирана под каквато и да е форма без пис-

меното разрешение от страна на Издателя. Авторски-

те права на графичното оформление и статиите при-

надлежат на Издателя. Авторските права на използва-

ния илюстративен материал принадлежат на Издателя

или на съответните му собственици. Издателят не

носи отговорност за съдържанието на публикуваните

реклами, рекламни карета, рекламни публикации, плате-

ни статии. Правата на всички споменати търговски

марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и

т.н. принадлежат на съответните им собственици.

®

®

ISSN: 1314-0671

в броя

www.energy-review.bg

®

аnрил 2016

3

Към читателите.

4

Накратко.

12

Вярваме, че използването на

висококачествено оборудване се

изплаща във времето. Интервю

със Слав Ландов, управител на

ФИЛКАБ Солар.

14

Водещо във всяка наша стъпка

е търсенето на иновационни

схеми. Интервю с Михаел

Делийски, управител на

Енергоефект Консулт.

17

Електрически табла -

технологичен преглед.

28

Правила за търговия с

електроенергия.

32

Извършване на енергиен одит.

36

Иновации в областта на ВЕЦ.

40

Кожухотръбни топлообменни

апарати.

43

Технологии за измерване на

влагосъдържание в природен газ.

46

Най-голямата провинция на

Австрия се захранва от ВЕИ.

47

Преобразуват въглеродния

диоксид от въздуха в метанол.