Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 50 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2016

3

28

43

36

Уважаеми читатели,

Втори брой за 2016 година на българското техническо списание за енергетика – Енерджи ревю, представя

Технологичен преглед на електрически табла

. В него участници са някои от водещите имена на пазара,

които разказват за актуалните си решения в областта.

В настоящото издание имате възможност да се запознаете детайлно и с една широко дискутирана напос-

ледък в публичното пространство тема -

правилата за търговия с електроенергия у нас

. Обзорният

материал в рубрика

Пазар

има амбициозната задача да постави основите на бъдеща поредица от експертни

коментари и разработки, посветени на темата.

Управителят на

Филкаб Солар – Слав Ландов

, разказва в

специално интервю

за последните проекти на

компанията на българския и турския пазар, и споделя експертното си мнение по въпроса за промените в

преференциалните тарифи на фотоволтаичните централи, ползвали финансиране по Програмата за развитие

на селските райони.

В друг интересен разговор, този с управителя на консултантската компания

Енергоефект Консулт –

Михаел Делийски

, читателите могат да научат за случващото се по проекта “Подобряване на знанията и

уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни

източници“.

Верни на стила си да предоставяме интересна и полезна специализирана информация, в броя Ви предлагаме и

темата

Извършване на енергиен одит

. Тя разглежда обстойно действащата нормативна рамка, видовете

енергиен одит, стъпките, през които преминава той, както и ползите, които носи за одитираните предприя-

тия.

Приятно четене!

46