Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 50 Next Page
Page Background

4

брой 2/2016

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

МААЕ набира проекти по Програмата за техническо сътрудничество

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) започна набирането на

предложения за национални проекти по Програмата за техническо сътрудниче-

ство и публикува изискванията и критериите, на които те трябва да отго-

варят. Програмата е валидна за програмния цикъл 2018-2019 г. и се осъществя-

ва от Департамента по техническо сътрудническо със страните членки.

Агенцията за ядрено регулиране ще приема предложенията за национални

проекти на всички заинтересовани институти, учебни и медицински заведения

и други организации, провеждащи дейности, свързани с използването на ядрена

енергия и източници на йонизирани лъчения, като срокът за кандидатстване

по програмата е 20 април т.г.

“Предложенията ще бъдат разгледани и оценени, а тези които отговарят

най-пълно на критериите на национален проект на МААЕ ще бъдат предста-

вени в Международната агенция“, съобщават от АЯР.

Впоследствие организациите и ведомствата, кандидатствали с одобрени-

те от МААЕ проекти, ще бъдат информирани и за по-нататъшните стъпки,

които трябва да предприемат.

Булгартрансгаз въведе в експлоатация компресорна станция "Лозенец"

Булгартрансгаз въведе в експлоатация реконструираната компресорна

станция “Лозенец“. Проектът на стойност близо 70 млн. лв. включва монтаж

на два комплекта нискоемисионни газотурбинни компресорни агрегати, както

и изграждане на два нови компресорни цеха.

На церемонията по откриване присъстваха министър-председателят Бойко

Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, посланикът на

Съединените американски щати Ерик Рубин, изпълнителните директори на

БЕХ Петьо Иванов, на Булгартрансгаз Георги Гегов, на Булгаргаз Николай Павлов,

депутати, представители на местния бизнес и др.

Компресорна станция “Лозенец“ е включена в трасето на преминаващия

през българска територия транзитен газопровод за Турция, Гърция и Македо-

ния. Реконструкцията на обекта включва разширение на наличната площадка

и инсталиране на два нови газотурбинни компресорни агрегата в съседство с

наличното оборудване, с което се увеличава мощността на горивната инста-

лация. Изградени са и два нови компресорни цеха.

Модернизацията на съоръженията се изпълнява от Главболгарстрой, а дос-

тавката на оборудването е на американската компания Solar Turbines.

НСИ отчете ръст в производството на твърди горива и електроенергия

Националният статистически институт (НСИ) отчете значителен ръст в

производството и доставките на твърди горива и електроенергия през месец

декември 2015 г. Спрямо ноември 2015 г., производството на твърди горива

нараства с 14,6%, на безоловен бензин с 3,3%, а на електроенергия с 15,9%.

Производството на пропан-бутан и природен газ, от своя страна, остава без

изменение.

Доставките на твърди горива за същия период са се увеличили с 15,8%, на

пропан-бутан – с 26,7%, на безоловен бензин с 19%, на природен газ с 21,3% и

на електроенергия с 13,3. В същото време намаляват доставките на дизелово

гориво с 3,5%. През декември 2015 г. спрямо декември 2014 г. пък нараства

производството на твърди горива с 9,6%, безоловен бензин с 2% и на дизелово

гориво с 15%.

Shell сключи договор за търсене на нефт и газ в блок „Силистар“

Регионалният вицепрезидент на Shell Айлийн Уилкинсън и енергийният ми-

нистър Теменужка Петкова в присъствието на министър-председателя Бойко

Борисов подписаха договор за проучване за нефт и газ в блок “1-14 Силистар“

в Черно море.

Блокът обхваща площ от 6893 кв. км в континенталния шелф и изключител-

ната икономическа зона на България в Черно море. Сключеният договор е със

срок пет години и право на удължения от по две години. Shell планира да

инвестира 18,6 млн. евро в проучванията, както и да заплати на държавата

бонус на стойност 4,9 млн. евро. Работната програма на компанията ще включва

сеизмични проучвания, извършвани в съответствие с националните и европей-

ските нормативни разпоредби, както и стандартите на Shell за опазване на

здравето, околната среда, безопасността и социалното представяне.

“С подписания днес договор правим най-важната стъпка към диверсификаци-

ята на източниците на природен газ за българските индустриални и битови

потребители“, обяви министър Петкова по време на церемонията.

С разработването на собствени източници на нефт и природен газ ще се

изпълни и един от приоритетите на управленската програма на правител-

ството в сектор “Енергетика“ – енергийната независимост на България.