Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 50 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2016

7

накратко

15% ръст в европейския PV пазар за 2015 г.

През 2015 г. в Европа са инсталирани 8 GW нови соларни мощности, съоб-

щиха от Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (SolarPower

Europe). Анализът на асоциацията отчита ръст от 25% на свързаните към

мрежата фотоволтаици в световен мащаб от 40,2 GW през 2014 г. до 50,1 GW

през 2015 г. „След тригодишен застой в европейския фотоволтаичен пазар

2015 г. беше изключително успешна за сектора“, коментира Оливър Шафър,

председател на SolarPower Europe.

Данните показват, че в основата на пазара в Европа през 2015 г. са били

Великобритания, Германия и Франция. Техният дял се равнява на 75% от присъе-

динените към мрежата фотоволтаици, което е еквивалентно на 5,3 GW.

Европа остава континентът с най-висок процент инсталирана соларна мощ-

ност, близо 100 GW. Енергията от фотоволтаици покрива около 4% от елек-

троенергийните нужди в Германия и Гърция и 8% в Италия.

Apple се фокусира върху PV и технологиите за съхранение на енергия със

зелена облигация за

1,5 млрд. долара

Фотоволтаичните инсталации и проектите, свързани със съхранение на

енергия, ще са с предимство за финансиране чрез първата зелена облигация на

стойност 1,5 млрд. щатски долара, продадена от Apple. В документацията,

подадена до Американската комисия по ценните книжа и борсите, от компа-

нията поясняват, че облигацията има три основни приоритета - възобновяема

енергия и енергийна ефективност, използване на по-екологосъобразни матери-

али в снабдителната верига и съхранение на ресурси.

Зелените облигации се считат за важен инструмент в усвояването на

капитал за зелена инфраструктура като ВЕИ, особено в контекста на спо-

разумението за климатичните изменения от Париж миналата година. Лайза

Джаксън, вицепрезидент на Apple, отговарящ за екологичните, политически-

те и социалните инициативи, заяви в интервю пред Reuters, че решението за

пласиране на облигацията е продиктувано именно от Парижкото споразуме-

ние. Зелената облигация на Apple е с матуритет от 7 години, изтичащ през

2023 г.

ABB ще достави системи за зареждане на електробуси от градския транспорт

в Белгия

ABB, в партньорство с Volvo Buses, ще достави автоматизирано оборудване

за бързо зареждане за системата на обществения транспорт на белгийския

град Намюр. Това е вторият проект на ABB с Volvo Buses.

В центъра на града ще се движат единайсет хибридни електрически ав-

тобуса Volvo. Планира се новата автобусна система да започне да функци-

онира до края на 2016 г. Обхватът на договора за ABB включва също така

доставка на КРУ и сервизен договор. Вместо да се връщат в депото, за да

бъдат свързани към индивидуално зарядно устройство, автобусите ще се

презареждат за няколко минути по време на престоя си на последната спир-

ка. Това позволява на автобусите да носят по-малък и по-лек пакет батерии,

което увеличава пътническия капацитет. Допълнителен плюс е и това, че

така автобусите ще могат да изминават повече маршрути.

Системата на ABB използва автоматизирана покривна връзка и предлага

средно време за зареждане от 4-6 минути. Когато автобусът пристигне на

зареждащата спирка, между него и зарядното устройство се осъществява

безжична комуникация, а специален обърнат пантограф се спуска автоматично

и след проверка на безопасността осъществява зареждането.