Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 50 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2016

9

накратко

Първа международна конференция за биогаз на Renexpo Western Balkans 2016

Първо издание на международна конференция за биогаз ще се състои на 21

април в рамките на Renexpo Western Balkans. Изложението за възобновяеми

енергийни източници, организирано от REECO, ще се проведе в сръбската

столица на 20 и 21 април т. г. Специализираният форум за биогаз е подкрепен

от Германската асоциация за биогаз, Сръбската асоциация за биогаз, биоенер-

гийния клъстър Greenline.

“Опитът и компетентността на говорителите на тази конференция гово-

рят, че биогазът в този регион е от голямо значение и все още се очаква

експанзията му в Западните Балкани. Този източник на енергия се превръща

в един от най-използваните при топлинна и електрическа (произведена при

когенерация) енергия“, обясняват от REECO. Организаторите очакват конфе-

ренцията да бъде посетена от над 100 специалисти от страната и чужбина.

Сред лекторите ще бъдат експерти от GLA Holding, Greenline, GIZ - Deutsche

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbei, DBFZ- Deutsches Biomasseforschungs-

zentrum gemeinnotzige, Schnell Motoren и GE Distributed Power, Сръбската асоци-

ация за биогаз, Бионергийния клъстър Западни Балкани и др.

EK въведе пакет от мерки за енергийна сигурност

Европейската комисия представи пакет от мерки за енергийна сигурност,

съдържащ необходимите предложения за глобален енергиен преход, които да

създадат готовност при евентуални прекъсвания на енергийните доставки.

Предвидените мерки за повишаване на устойчивостта на ЕС при нарушава-

не на доставките на газ включват намаляване на търсенето и повишаване на

производството на енергия в Европа, диверсификация на енергийни източници,

доставчици и маршрути, както и разработване на интегриран вътрешен енер-

гиен пазар. Пакетът от мерки е представен в контекста на глобалното спо-

разумение за изменението на климата от Париж м. г.

Мерките включват регламент за сигурността на доставките на газ, който

предвижда повишаване прозрачността на пазара на газ в ЕС, като Комисията

предлага да се премине от национален към регионален подход при набелязване-

то на мерки за сигурност на доставките. ЕС трябва да гарантира и повишена

прозрачност на междуправителствените споразумения в енергетиката, за което

се предвижда въвеждане на предварителна проверка на съвместимостта от

Комисията. Като трета мярка Комисията подготвя стратегия, която да по-

добри достъпа на всички държави членки на ЕС до втечнен природен газ като

алтернативен източник на газ, която включва създаване на стратегическа

инфраструктура и набелязване на проекти за прекратяване на зависимостта

от един източник на газ.

Vestas отчете поредна силна година

Vestas отчете поредна успешна финансова година, със силни финансови и

оперативни резултати. В годишния си доклад за 2015 г. компанията информира,

че през изминалата година е получила поръчки за оборудване с обща мощност

8,9 GW в сравнение с 6,5 GW през 2014 г. Приходите за 2015 г. достигат 8,4

млрд. евро при нетни инвестиции в размер на 425 млн. евро.

“През 2015 г. изпълнявахме добре своята печеливша стратегия за растеж,

осигурявайки силни финансови и оперативни резултати във всички области и

по целия свят. Vestas изпълни или надвиши прогнозите за 2015 г. по отношение

на приходите, маржа, свободните парични потоци и постигна двуцифрени пе-

чалби и най-високата нетна печалба в историята си. Всичките 20 507 служи-

тели на Vestas заслужават специални благодарности за огромните усилия,

направени от всеки от тях, за постигането на тези много положителни ре-

зултати за компанията и нашите акционери“, сподели Андерс Руневад, прези-

дент и главен изпълнителен директор на групата.

Започна изграждането на най-голямата плаваща PV централа в Европа

Стартира строежът на най-голямата плаваща фотоволтаична централа в

лондонското водохранилище “Кралица Елизабет II“ при р. Темза, съобщиха из-

пълнителите на проекта от британската компания Lightsource. Инсталацията

ще помогне на Thames Water, които стопанисват обекта, да произвеждат

самостоятелно една трета от консумираната енергия до 2020 г.

PV системата с номинална мощност 6,3 MW ще покрие около една десета

от резервоара, като получената енергия ще се използва за захранване на

разположена в близост пречиствателна станция за води. В заобиколеното от

жилищни имоти водохранилище до Уолтън на Темза ще бъдат инсталирани над

23 000 соларни панела. Плаващите системи тепърва придобиват популярност

в Обединеното кралство. Досега в страната има само няколко такива инста-

лации, включително в резервоара Godley до Манчестър. Технологията се разви-

ва в световен мащаб, особено в Япония, където наскоро започна изграждането

на система с мощност 13,7 MW.