Енерджи ревю бр. 2/2022

www.energy-review.bg ЦЕНА 6.00 ЛВ. ® ISSN: 1314-0671 ИЗБОР НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ОТВОДНЯВАНЕ НА МИНИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА НА НОВОТО ИЗЛОЖЕНИЕ DECARBXPRO РЕЦИКЛИРАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНИ ЛОПАТКИ ЧРЕЗ ПИРОЛИЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИ ВЛАКНА ОТ ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНЕРИИ БРОЙ 2, АПРИЛ 2022

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 2/2022 1 в броя www.energy-review.bg ® април 2022 www.energy-review.bg администрация и финанси Таня Терзиева % (02) 818 3858 0888 335 881 tanya@tllmedia.bg 1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg отговорен редактор Диляна Йорданова % (02) 818 3823 d.yordanova@tllmedia.bg редактори editors@tllmedia.bg Христина Вутева % (02) 818 3822 h.vuteva@tllmedia.bg компютърендизайн prepress@tllmedia.bg Теодора Бахарова Петя Гарванова Гергана Николова %(02) 818 3830 маркетинг и разпространение abonament@tllmedia.bg Мирена Русева m.russeva@tllmedia.bg %(02)8183812 0889717562 ® ® ISSN: 1314-0671 издава Ти Ел Ел Медиа ООД Теодора Иванова %(02) 8183818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев %(02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg Действителните собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. рекламeнотдел Петя Найденова Мариета Кръстева Анна Николова Мирена Русева Гергана Николова Елена Димитрова Боряна Вълчева reklama@tllmedia.bg % (02) 818 3810 0888 414 831 % (02) 818 3820 0888 956 150 % (02) 818 3811 0887 306 841 % (02) 818 3812 0889 717 562 % (02) 818 3813 0888 395 928 % (02) 818 3843 0888 335 882 % (02) 818 3813 0889 919 253 2 Накратко 5 decarbXpo ще обедини технологии и услуги за декарбонизация на индустрията 6 Избор на електродвигатели за индустриални приложения 11 Модулни шкаф-системи за електроапаратура 16 Крепежни елементи за фотоволтаични системи 19 Технологии и оборудване за отводняване на мини 23 Нов метод за получаване на въглеродни влакна от отпадъци от рафинерии 24 Учени предлагат рециклиране на ветрогенераторни лопатки чрез пиролиза

2 брой 2/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Проведе се конференция за инвестиции в устойчива енергия На 16 и 17 март т. г. в хибридна форма (присъствено в хотел „Самоков“ в Боровец и онлайн) се проведе конференция на тема „Управление на енергията в общините и инвестиции в устойчива енергия“. Организатори на събитието бяха Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, Националният доверителен екофонд и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Повече от 130 представители на местните власти и енергийни експерти обсъдиха навлизането на новаторски финансови инструменти и професионалното управление на енергия в общините като начин за привличане на частни инвестиции. Беше обърнато специално внимание на темите за енергийните кооперативи и обновяването на многофамилните сгради като конкретни решения за намаляване на енергийната бедност и ограничаване на ефекта от високите цени на енергията, като беше изтъкната необходимостта от ускоряване на програмите за публична подкрепа и изготвяне на специфични регламенти за споделено производство и потребление на енергия. Участниците във форума представиха конкретни решения по отношение на предвидените реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост с цел осъществяване на прехода от безвъзмездна публична помощ към пазарно финансиране на все по-голям брой проекти в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ. Енерго-Про Енергийни услуги изгради 3 фотоволтаични централи в Кубрат Енерго-Про Енергийни услуги изгради и свърза 3 обекта за производство на енергия от слънцето за фирма ЕТ Мъдър – Хасан Али Фатме Али в гр. Кубрат. Трите фотоволтаични централи са разположени в града и селата Тертер и Мъдрево. Централите са с пикова мощност от 29,7 kWp всяка. Снабдени са с висок клас инвертори, както и с монокристални модули – по 66 на централа. Конструкцията за обектите в двете села е стационарна двуредова, а за обекта в гр. Кубрат е изпълнена на равен покрив с поставяне на баластни тежести. И трите изградени обекта разполагат със система за мониторинг и следене на произведената от централата енергия. Общата годишна производителност на електроцентралите ще надхвърля 110 MWh, като произведената електроенергия на тези в Кубрат и Мъдрево ще се продава на преференциални цени, а тази в с. Тертер ще се използва за покриване на част от собственото електропотребление на обекта с продажба на излишното количество в мрежата. ЕК финансира със 78 млн. евро проекта за разширение на газовото хранилище в Чирен Европейската комисия (ЕК) финансира със 78 млн. евро проекта за разширение на подземното газово хранилище в Чирен. Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската комисия обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF). ЕК отбелязва важността на проекта за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса му за постигане на декарбонизация и преход към чиста енергия. Допустими за финансиране по CEF са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от общ интерес (PCI). Разширението на ПГХ „Чирен“ неизменно е включвано във всички PCI списъци от 2017 г. насам. Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м2, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8 – 10 млн. м2/ден. Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона. „Наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките“, коментира изпълнителният директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов. Новостите в областта на оловните батерии ще бъдат представени на ELBC 2022 в Лион Международната конференция с изложение за оловни батерии ELBC 2022 ще се проведе във френския град Лион от 6 до 9 септември. Сред акцентите на събитието, което се организира от Международната асоциация по оловото (ILA) и Консорциума за иновации при батериите (CBI), ще бъдат новостите в областта на оловните батерии, батериите за автомобилни и промишлени приложения, нови технологии и проучвания. „ELBC е уникална конференция, която се организира от индустрията за индустрията“, коментира д-р Анди Буш от ILA и допълва, че събитието събира целия сектор – от производители до доставчици, изследователи и анализатори. От своя страна д-р Алистър Дейвидсън от CBI посочва, че интересът към иновациите при оловните батерии продължава да расте и ELBC е чудесна възможност да се научи повече за най-актуалните проучвания и технологии. На 6 септември 2022 г. CBI организира в Лион и уъркшоп за батерии с ниско напрежение за приложения в електромобили.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 2/2022 3

4 брой 2/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Млад учен от БАН разработва иновативно решение за съхранение на зелена енергия Екип от учени от Българската академия на науките (БАН), водени от д-р Мария Калъпсъзова, разработват проект за по-ефективни и евтини материали за съхранение на зелена енергия. Основният фокус на проекта е върху алтернативни методи за оптимизирано съхранение на енергията, произведена от възобновяеми източници. За тази цел екипът работи върху създаването на по-устойчиви и безопасни електродни материали, които да се използват за направата на натриево-йонни батерии. Към настоящия момент в рамките на проекта са синтезирани модифицирани електродни материали с моделирана структура. Модифицираните материали показват подобрени в пъти свойства спрямо немодифицираните. Предстоят задълбочени изследвания на подобрените електрохимични свойства на материалите, както и установяване на механизмите на реакциите, протичащи в електрохимичните клетки. „Резултатите от изпълнението на проекта ще са от полза както на научната общност, така и на обществото. Иновациите ще ускорят процеса на изследванията на натриеви електродни материали и съответно ще съкратят времето за реализиране и практическо внедряване на натриево-йонната технология. Това от своя страна ще доведе до ускоряване на мащабното внедряване на зелена енергия, каквато е и мечтата на д-р Калъпсъзова“, посочват от БАН. Община Добрич закупи нови електробуси и зарядни станции с европейски средства На официално събитие през февруари община Добрич представи четирите нови електробуса за градския транспорт и зарядните станции за тях, закупени по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2022 г. Общината е закупила четири електробуса марка Карсан и две зарядни станции с минимална мощност от 43 kW на всеки от изводите за зареждане. Доставен е и силов маслен трансформатор, който ще бъде въведен в експлоатация. Общата стойност на проекта е 1 958 696,40 лв. Основната цел е да се повиши качеството на живот в Добрич чрез подобряване на условията за движение, повишаване на ефективността на обществения градски транспорт и надграждане на възможностите за алтернативни форми на придвижване, посочват от Общината. На събитието присъстваха кметът на Добрич Йордан Йорданов, Шайда Камачъ, директор продажби в Карсан, и инж. Димитър Арнаудов от Елпром ЕМЗ. ЕК насочва 10 млн. евро за обучение на заетите в производството на батерии Европейската комисия ще насочи 10 млн. евро към Академията на Европейския алианс за акумулаторни батерии (EBA Academy), за да спомогне за усъвършенстването на уменията на работещите в европейския сектор за производство на батерии. Инвестицията ще се реализира в сътрудничество с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и инициативата EIT InnoEnergy. EBA Academy е учредена през 2021 г. като водеща програма за преквалифициране и усъвършенстване на работещите в европейската индустрия за производство на батерии. Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Европейския алианс за акумулаторните батерии, Марош Шевчович заяви, че Европа със своите 20 проекта за гигафабрики се превръща в глобален център на батерийната индустрия. „До 2030 г. ние трябва да произвеждаме достатъчно батерии всяка година, за да захранваме 11 млн. електромобила“, допълни Шевчович. Според него за постигането на тази цел Европа трябва да се справи с две основни предизвикателства – доставките на суровини и развитието на умения. Планират се инвестиции от 60 млн. лв. в зарядна инфраструктура за електромобили По Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 за устойчива градска мобилност са предвидени над 376 млн. лв., от които близо 60 млн. лв. са за изграждане на зарядна инфраструктура, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов. Заедно с търговското аташе на Британското посолство в София Тим Буйсере заместник-министър Аспарухов откри конференция на тема „Устойчива мобилност: стимули и внедряване на инфраструктура за електромобили“. По оперативната програма ще се финансират мерки за устойчива мобилност, включително зарядна инфраструктура за чисти превозни средства и въвеждане на интелигентни транспортни системи. Оборудването за зареждане на електромобили е допустимо за финансиране и като част от мерките за енергийна ефективност на сградния фонд по програмата. За осигуряване на необходимата инфраструктура за електромобили Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по промени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. С промените се предвижда в новите сгради за обществено обслужване с повече от 10 паркоместа най-малко едно от всеки пет паркоместа да се оборудва със зарядна точка за електрическо превозно средство. За нови жилищни сгради с над 10 обособени паркоместа при предвиждане на места за електрически превозни средства с оборудване за зарядна точка в проекта на сградата трябва да бъде заложено 10% от местата за паркиране да са за електромобили.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 2/2022 5 бизнес esse Duesseldorf разширява обхвата на ENERGY STORAGE EUROPE, превръщайки го в изложението за декарбонизация на индустрията decarbXpo. Събитието ще се проведе в новия си формат между 20 и 22 септември т. г. в изложбения център в Дюселдорф, паралелно с търговския панаир glasstec. Освен разнообразие от решения за съхранение на енергия, то ще предложи на индустриалния и търговския сектор широка гама от продукти, както и консултантски услуги, за декарбонизация, които не са представяни досега. Създаването на това изложение отразява свързаната с декарбонизацията революция в индустрията, политиката и обществото като цяло, коментират организаторите от Messe Duesseldorf. Климатичната неутралност и декарбонизацията са две от мегатенденциите за индустрията на бъдещето. В Северен Рейн-Вестфалия Thyssen Krupp Steel е първата компания, която предприема мерки в тези направления, като внедрява специален водороден процес. Същевременно властите в Германия се стремят към напредък в постигането на целите за опазване на климата и трансформиране на енергийната система чрез реализиране на значителни инвестиции. „Името на събитието – decarbXpo – изложение за декарбонизация на индустрията, обхваща множество сектори, чиито търговски панаири вече се провеждат на наша територия. Това ни позволява да открием по целенасочен начин правилните решения за предизвикателствата и въпросите на нашите клиенти по отношение на опазването на климата, енергийните разходи и сигурността на доставките“, обяснява Герит Навракала, директор за търговския панаир. Дали индустрията ще бъде химическата, стомадобивната, автомобилостроенето или строителството, тази структурна промяна оказва въздействие върху всички сектори и ще бъде ускорена в условията на новата политическа рамка. „Енергийната революция се нуждае от решения, които работят на ниво индустрия, например като тези за производство на водород. В тази връзка ние ще свържем партньорските ни индустриални сектори със специализирани доставчици на технологии и услуги“, подчертава Навракала. Специализираното изложение ще се проведе с подкрепата на Германския съюз на производителите на машини и съоръжения (VDMA) и дългогодишния им партньор Германската асоциация по системи за съхранение на енергия. „Паралелното провеждане на decarbXpo и glasstec е decarbXpo ще обедини технологии и услуги за декарбонизация на индустрията печелившо решение за индустрията. Производството на стъкло е енергийно интензивен процес, от който също се генерират големи количества въглероден диоксид. По-строгите ограничения и увеличаващите се такси за емисии принуждават производителите на стъкло да действат, и то не само в Германия. Това създава огромно търсене на решения за редуциране на емисиите и подобряване на енергийната ефективност. Нашите изложители ще отговорят на това търсене със специализирани решения и продукти“, допълва Навракала. Съпътстващата програма на decarbXpo включва две конференции – IRES и #P2X. Международната конференция по съхранение на възобновяема ененергия (IRES) е водещият научен и технологичен форум в областта. Конференцията предоставя цялостен научен преглед на технологиите за съхранение на енергия и системите, които могат да позволят осъществяване на глобалния преход към декарбонизация на икономиките и индустриалните сектори чрез възобновяема енергия. IRES се организира от EUROSOLAR, Европейската асоциация по възобновяема енергия, и ще се проведе от 20 до 22 септември. Конференцията „От производство до приложение: #P2X“ ще се състои на 19 и 20 септември, като основни теми ще бъдат електролизата и други методи за получаване на водород, синтезирането на алтернативни горива и power-to-liquid продукти (производство на течни горива с възобновяема енергия) като амоняк и метанол, приложенията в тежкотоварния транспорт, корабоплаването и авиацията, въпроси, свързани с безопасността, транспорта и логистиката, както и технико-икономическа оценка на целите вериги на доставка в национален и международен контекст. M

6 брой 2/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика ектродвигателите (ЕДГ) съвсем буквално могат да бъдат наречени движещата сила на съвременната индустрия. Те намират приложения практически във всички промишлени отрасли, включително в енергетиката, машиностроенето, метало- и дървообработката, хранително-вкусовия, химическия, нефтено-газовия и целулозно-хартиения сектор, строителството, морското Избор на електродвигатели за индустриални приложения През последните десетилетия се наблюдават множество технологични подобрения в областта на промишлените електродвигатели Изборът на оптимален ЕДГ за конкретен работен сценарий изисква задълбочен анализ на изискванията на приложението Пазарът предлага широка гама от варианти според работния им принцип, захранването, конструкцията и други ключови критерии като надеждност, енергийна ефективност и т. н. дело и т. н. С различни по мощност и габарити ЕДГ се задвижват изключително широк набор от индустриални системи, като помпи, вентилатори, компресори, конвейери и други типове транспортни механизми, асансьори, обработващи машини, роботи и др. Пазарът предлага богат асортимент от модели по отношение на техническите спецификации – вид на използваната електроенергия, конструкция, елементи и т. н. Изборът на конфигурация за конкретен работен сценарий изисква задълбочен анализ на изискванията на приложението, които определят дали по-подходящ би бил вариант в стандартно или специално изпълнение, както и какъв е оптималният дизайн за целта. Конструктивни особености Индустриалните електродвигатели се класифицират в множество различни категории според техни Е

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 2/2022 7 електроенергетика основни характеристики като: конструктивно изпълнение (има два основни типа – колекторни и безколекторни), приложение, пригодност за работа в специфични среди, тип на изходното движение и др. Електрическите мотори могат да бъдат захранвани от постояннотокови (DC) източници (например акумулатори и батерии) или променливоткови (AC) такива (електрическата мрежа, инвертори, електрогенератори и т. н.) Според конструкцията си, променливотоковите двигатели биват синхронни или асинхронни (индукционни), а съгласно броя фази – едно-, дву- или трифазни. Постояннотоковите мотори пък се подразделят на серийни, с независимо възбуждане, шунтови или комбинирани в зависимост от типа на индукционните бобини. AC двигателите се доказват като по-надеждно и ефективно решение за индустриални приложения, тъй като се отличават с по-дълъг сервизен живот и по-малък риск от аварии, произвеждат по-малко количество отпадна топлина и са по-подходящи за оборудване с висока мощност. Добре е да се вземе предвид обаче, че са традиционно по-обемни, изискват висок стартов ток и не са практични за преносими машини и уреди. DC двигателите пък разполагат с подобрени възможности за управление на скоростта, произвеждат по-голям въртящ момент, могат да работят с батерийно захранване, характеризират се с по-малко електромагнитни смущения и са подходящи за работа в системи с наличие на чувствителна електроника. Обикновено са по-скъпи от променливотоковите ЕДГ, а и по-често подлежат на повреди. През последните години безколекторните електрически мотори постепенно набират популярност поради своята по-висока ефективност в сравнение с четковите. Експлоатационният им цикъл се удължава, тъй като няма триене, което да генерира шум, искри, топлина и износване, а не е необходима и непрекъсната поддръжка на машината. Безколекторните ЕДГ, от друга страна, се нуждаят от скъпи електронни контролери със сложни схеми. Тяхно предимство обаче е по-доброто съотношение между скорост и въртящ момент, както и между изходна мощност и размер, което спомага за повисоката им цялостна производителност. В промишленото оборудване с пониска мощност колекторните постояннотокови двигатели все по-често биват заменяни от мотори с променливотоково захранване, тъй като вторите изискват по-малко поддръжка в аналогични конструкции. В комбинация с електронен контролер и честотен регулатор AC моторите са се превърнали в стандартно разходно ефективно решение за приложения, в които е необходимо управление на скоростта. Постояннотоковите ЕДГ се предпочитат за оборудване в целулозно-хартиената промишленост и валцуването на стомана например, докато в компресорите за ОВК техника, компресорните задвижвания и хидравличните помпи все по-масово се интегрират AC двигатели. Подобрени технологични възможности През последните две десетилетия се наблюдават множество технологични подобрения в областта на промишлените ЕДГ, свързани основно с дизайна, енергийната ефективност и възможностите за управление и мониторинг. Както AC, така и DC конфигурациите могат да бъдат модернизирани чрез интегрирането на електронни компоненти и сензори, които правят възможни комплексни функции като мониторинг и прогнозна поддръжка. Възможностите за прецизно управление на скоростта, ускорението, ъгловото преместване и въртящия момент правят съвременните променливотокови електродвигатели предпочитан избор на задвижване на роботизирани системи. Все по-масовото внедряване на роботи в различни сфери на индустрията спомага за експоненциалното нарастване на пазара на този тип ЕДГ. Сред стимулите за ръста в продажбите на електродвигатели са и глобалният фокус върху електромобилността, както и въвеждането на регулации като минималния стандарт за енергийна ефективност (MEPS). Често предпочитани за промишлени приложения са стъпковите мотори. Те се отличават с висока надеждност и дълговечност, тъй като нямат контактни четки в конструкцията си, а животът на мотора се свежда до издръжливостта на лагерните елементи. Стъпковите ЕДГ се характеризират още с отлична реакция при стартиране, спира-

8 брой 2/2022 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика не и обръщане на посоката, както и към цифрови входни импулси, което позволява управление без обратна връзка. Това опростява системата и следователно я прави по-рентабилна. Със стъпков мотор може да се реализира широк диапазон от скорости на въртене, понеже скоростта е пропорционална на честотата на входните импулси. Тъй като повечето стъпкови двигатели имат точност от порядъка на 3 до 5% от стъпката, са възможни прецизно позициониране и повторяемост на движението без кумулативно натрупване на грешки. Ако не се управляват правилно обаче, при този тип ЕДГ могат да възникнат резонанси. А при високи скорости (над 3000 об/мин) работата им традиционно се затруднява. Стъпковите мотори са отлично решение за системи, при които се изисква управление на движението по скорост, ъгъл на завъртане, позиция и синхрон. Те намират приложение например в плотери, машини за лазерно рязане, промишлени принтери, координатни маси, устройства за pick-and-place позициониране, гравирно оборудване и др. При избора на стъпков ЕДГ е добре да бъдат отчетени няколко ключови фактора, а именно какъв въртящ момент се изисква за задвижване на товара, как двигателят ще бъде свързан към него, какъв ъгъл на точност е необходим при позициониране, както и какви са желаното ускорение и скорост на движение. Съществено условие за правилния избор на индустриален ЕДГ е анализът на енергийното му потребление. Класовете на енергийна ефективност при електродвигателите в продължение на много години се определяха само въз основа на доброволен ангажимент от страна на производителите. Нарастващото търсене на енергийно ефективни и оптимизирани за управление и експлоатация задвижвания в световен мащаб доведе до въвеждането на общовалидни регулации за определяне на ефективността на електродвигателите. През 2008 г. международният стандарт IEC 60034-30 дефинира на глобално ниво класовете на ефективност и законовите изисквания, касаещи енергийната ефективност на трифазни двигатели с ниско напрежение, като бяха обособени четири основни класа: IE1 (стандартна ефективност), IE2 (висока ефективност), IE3 (премиум клас) и IE4 (супер премиум клас). Международната електротехническа комисия (IEC) внедри в дейността си по тестване на електродвигатели и стандарта IEC 60034-21:2014 за ротационни електрически машини (DC двигатели, синхронни и индукционни AC двигатели с всякакви размери). В ЕС действат редица директиви, насочени към намаляване консумацията на енергия на двигателите, ангажиращи производителите с разработването и налагането на поефективни двигатели на пазара. От 2011 г. клас IE2 е задължителен за всички ЕДГ, включително тези за промишлени приложения. От януари 2015 г. клас IE3 е задължителен за двигатели с мощност от 7,5 до 375 kW (или IE2, ако тези двигатели разполагат с честотен инвертор). От януари 2017 г. клас IE3 е задължителен за двигатели с мощност от 0,75 до 375 kW (или IE2, ако двигателите са оборудвани с честотен инвертор). При избор на ЕДГ за индустриални цели специалистите препоръчват внимателно да се проучи пазарът и да се разгледат последните технологични решения, тъй като малко повисока първоначална инвестиция за система от по-ново поколение често осигурява множество ползи в дългосрочен план по-отношение на експлоатационните разходи и енергийната ефективност. Още ключови съображения при избора Освен от техническите спецификации и конструктивните особености, включително размер, тегло, структурни елементи, мощност и източник на захранване, изборът на оптимален електродвигател за промишлено приложение зависи и от фактори като надеждност, издръжливост, разходна ефективност, точност и безопасност на машината. Важно е да се отговори на въпроса постоянен или променлив въртящ момент ще бъде необходим в зависимост от задвижвания товар. В индустриалната автоматизация например се срещат четири основни сценария на натоварване според приложението: променлива мощност и постоянен въртящ момент; променлив въртящ момент и постоянна мощност; променлива мощност и променлив въртящ момент; позиционен контрол или контрол на въртящия момент. Ето защо съществен етап от избора на промишлен електродвига-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 2/2022 9 електроенергетика тел е да се вземе предвид дали приложението налага постоянна или променлива скорост на задвижване, както и дали ще бъде необходимо управление на позицията. Вентилаторите, центробежните помпи и смесителното оборудване например изискват променлива мощност и въртящ момент. Намаляването на скоростта често води до повишаване на ефективността чрез адаптиране на консумацията на електроенергия към моментното натоварване. Тази практика е особено ефикасна при конвейерни механизми, например в бутилиращи линии. Както AC, така и DC двигатели с подходящите задвижвания са подходящи за приложения с променлива скорост. С увеличаване на скоростта на индустриалния двигател изходното натоварване също се увеличава заедно с необходимите мощност и въртящ момент. За товарите от този тип също все по-често се дискутират възможностите за повишаване на ефективността с инверторни двигатели с променлив ток, оборудвани с честотни регулатори. За линейните задвижващи механизми, при които е необходима точност в множество позиции, се изисква стриктно управление на положението или въртящия момент, а често – и обратна връзка за проверка на правилната позиция на двигателя. Сервомоторите или стъпковите двигатели са препоръчителен вариант за такива приложения. DC моторите с обратна връзка и инверторните двигатели за променлив ток с енкодер също са популярно решение за прецизен контрол на въртящия момент, особено в оборудването за стоманопреработвателната и целулозно-хартиената промишленост. От практическа гледна точка една от първите стъпки при избора на индустриален ЕДГ е да се вземат предвид наличните възможности за захранване на мястото на приложение, както и дали задвижваното оборудване ще е стационарно или портативно. Важно е да се отчете още максималният допустим ток – характеристика, която често бива недоглеждана по мнение на експертите. Сред най-съществените фактори за успешен избор на решение е средата, в която двигателят ще бъде експлоатиран. Голяма част от електродвигателите в стандартно изпълнение на пазара са предназначени за работа в сухи, чисти среди с нормална температура на околната среда в диапазона 20 – 40°C. Редица промишлени приложения обаче налагат двигателят да работи в агресивни среди с наличие на влага, запрашаване, вибрации, корозивни агенти, екстремни температури, взривоопасни химикали и др. Ето защо за такива сценарии е от съществена важност да се избере специално проектиран за работа при съответните условия мотор, за да се гарантира безпроблемната му и дълготрайна експлоатация. При проектирането на промишлено оборудване, задвижвано с електродвигател, дизайнерите отчитат и друг ключов фактор за пригодността на машината към приложението, а именно шума. На национално равнище обикновено се дефинират максимални допустими нива посредством стандарти за шум в работната среда.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=