Енерджи ревю бр. 1/2023

24 брой 1/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика ързината на зареждане на електрическите превозни средства (ЕПС) е ключов фактор във връзка с оптималната им експлоатация в динамичното ни съвременно ежедневие. Ето защо бързозарядните станции (БЗС) за електромобили са все по-предпочитано решение както за публични, така и за частни обекти. Пазарно и технологично развитие В края на 2021 г. в експлоатация са били над 16,5 млн. електрически коли по цял свят, а дългосрочните прогнози предвиждат над двадесеткратно увеличение на този пазар до края на десетилетието. До 2030 г. броят на електрическите автомобили в глобален мащаб се очаква да достигне 350 млн. Експертите от Международна агенция по енергетика (IEA) изчисляват, че в синхрон с Бързозарядни станции за електромобили Все по-критичен аспект във връзка с избора на зарядна технология за даден обект или приложение е необходимото време за зареждане Постояннотоковото (DC) зареждане е най-бързият заряден метод както при електромобилите, така и при други типове електрически превозни средства с приложение в транспорта и индустрията Бързозарядните станции са все по-предпочитан избор при изграждането на публична зарядна инфраструктура в Европа и по света тези тенденции на развитие до 2040 г. в глобален план ще бъдат необходими над 500 млн. зарядни станции (към момента те наброяват около 6 млн.), които ще изискват обща инвестиция в размер на близо 1,6 трилиона щатски долара за проектиране, производство и внедряване. Все по-критичен аспект във връзка с избора на зарядна технология за даден обект или приложение е необходимото време за зареждане. Бързозарядните станции за електромобили предлагат жизнеспособна технологична алтернатива на твърде времеемкото запълване на капацитета на батериите при режим на променливотоково зареждане. Основно предизвикателство при разработката на зарядни станции от последно поколение, които да обезпечават нуждите на светкавично разрастващия се глобален електромобилен парк, са гарантирането на безупречна безопасност за потребителите в комбинация с висока ефективност и надеждност. Постояннотоковото (DC) зареждане е най-бързият заряден метод както при електромобилите, така и при други типове ЕПС с приложение в градския и междуселищния транспорт, индустрията, дистрибуцията и т. н. Ето защо тази технология е все по-предпочитан избор при изграждането на публична зарядна инфраструктура в Европа и по света. Сред иновациите в сегмента са комбинираните бързозарядни станции, подходящи за зареждане както на стандартни литиево-йонни автомобилни батерии, така и на суперкондензатори (ултракондензатори), които се използват все по-масово в сферата на електромобилността. Друга технологична новост, която набира популярност в бранша, са системите, които позволяват свързване на БЗС към фотоволтаични инсталации. При тях вместо да бъде подавана обратно Б

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=