Енерджи ревю бр. 1/2023

www.energy-review.bg ЦЕНА 6.00 ЛВ. ® ISSN: 1314-0671 БРОЙ 1, МАРТ 2023 НОВОТО ИЗЛОЖЕНИЕ GREEN ENERGY ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПЕРСПЕКТИВИТЕ В ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР РОБОТИЗАЦИЯ В ТЪРГОВИЯТА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИЧНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ПАНЕЛИ ОСНОВНИ ФАКТОРИ ПРИ ИЗБОРА НА ТОПЛООБМЕННИК БЪРЗОЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗЯТ ПРОМЕНИТЕ В РЕГЛАМЕНТА ЗА F-ГАЗОВЕТЕ ВЪРХУ ПАЗАРА НА КРУ МОГАТ ЛИ СОЛАРНИ ПАНЕЛИ В КОСМОСА ДА СНАБДЯВАТ ЗЕМЯТА С ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2023 1 в броя www.energy-review.bg ® март 2023 2 Накратко 4 Новото изложение Green Energy ще представи перспективите в енергийния сектор 6 Роботизация в търговията с електроенергия 8 Енергийноефективно охлаждане на центрове за данни 14 Технологични тенденции при фотоволтаичните панели 21 Основни фактори при избора на топлообменник 24 Бързозарядни станции за електромобили 28 Как ще се отразят планираните промени в регламента за F-газовете върху пазара на КРУ 30 Могат ли соларни панели в космоса да снабдяват Земята с чиста енергия 31 Учени от MIT откриха ключа към помалки и по-леки батерии Таня Терзиева % (02) 818 3858 0888 335 881 tanya@tllmedia.bg Теодора Иванова % (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев % (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 1612 София, тел.: (02) 818 3838 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg Диляна Йорданова отговорен редактор % (02) 818 3823 Пепа Петрунова % (02) 818 3822 editors@tllmedia.bg Мария Апостолова % (02)8183811 abonament@tllmedia.bg Действителни собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. Теодора Бахарова Гергана Николова % (02) 818 3830 prepress@tllmedia.bg издатели редактори финанси секретар дизайн reklama@tllmedia.bg Петя Найденова Мариета Кръстева Гергана Николова Елена Димитрова % (02) 818 3810 0888 414 831 % (02) 818 3820 0888 956 150 % (02) 818 3813 0888 395 928 % (02) 818 3815 0888 335 882 реклама издава Ти Ел Ел Медиа ООД развитие Мирена Русева % (02) 818 3812 0889 717 562 m.russeva@tllmedia.bg ® ISSN: 1314-0671

2 брой 1/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Фирмите вече могат да кандидатстват за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии по НПВУ От Министерството на иновациите и растежа (МИР) обявиха, че фирмите вече могат да подават заявления за кандидатстване по процедурата за изграждане на ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално съхранение на енергията за собствени нужди по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общият бюджет на мярката е 200 млн. лв. От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании по нея. Тя е насочена към микро-, малки и средни предприятия и дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори. Съфинансирането е до 50% по линия на НПВУ. По мярката ще се финансира изграждането на фотоволтаични системи с мощност до 1 MW и съоръжения за съхранение на електроенергия, които трябва да бъдат разположени в имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван. Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020. В същата платформа до 21 дни преди крайния срок могат да се задават и въпроси по условията за кандидатстване. Крайният срок за подаване на заявления е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г. ЕК прие правила за водорода от възобновяеми източници ЕК прие два делегирани акта съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници, които регламентират понятието „водород от възобновяеми източници“ в ЕС. Тези актове са част от широката регулаторна рамка на ЕС за водорода, която включва както инвестициите в енергийната инфраструктура и правилата за държавните помощи, така и законодателните цели за водорода от възобновяеми източници за промишления и транспортния сектор. Актовете ще гарантират, че всички възобновяеми горива от небиологичен произход (известни още като RFNBO) се произвеждат от електрическа енергия от възобновяеми източници. Те ще подпомогнат ЕС в усилията за постигане на заложената в плана REPowerEU цел от 10 млн. т вътрешно производство и 10 млн. т внос на водород от възобновяеми източници. Първият делегиран акт определя при какви условия водородът, горивата на основата на водород или другите енергоносители могат да се считат за RFNBO. Актът изяснява принципа на „допълняемост“ за водорода, заложен в Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. Във втория делегиран акт се предвижда методика за изчисляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на RFNBO. Община Сандански инвестира в изграждане на фотоволтаични инсталации Започна изграждането на нова фотоволтаична електроцентрала върху съществуващия скатен покрив на сградата на община Сандански, съобщават от администрацията. Предвижда се върху метална конструкция на покрива да се монтират 33 фотоволтаични панела, като общата мощност на фотоволтаичната централа ще бъде 15 kW. Изградената система ще осигурява висока производителност, като очакваните ползи от нея са за покриване на около 21% от годишните енергийни нужди от електроенергия на сградата. Друга фотоволтаична централа се изгражда и за нуждите на част от системата за улично осветление на града. Тя е разположена на покрива на сградата на фирма Стройкомтранс, като вече е завършен монтажът на фотоволтаичните панели. Двата блока на изградената фотоволтаична система ще произвеждат и съхраняват електроенергията в акумулаторни устройства, от които в тъмната част на денонощието ще се захранва част от уличното LED осветление в Сандански. Намеренията на община Сандански са за надграждане на инсталацията в бъдеще, увеличаване на инсталираната мощност и присъединяване на други консуматори, като зарядни станции за електромобили, нови части от системата за улично, фасадно и парково осветление, видео наблюдение и други.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2023 3 накратко АББ „Електрическа мобилност“ достави едномилионната си зарядна станция за електромобили АББ „Електрическа мобилност“ достави своята едномилионна зарядна станция за електромобили, съобщиха от компанията. АББ „Електрическа мобилност“ присъства на над 85 пазара, като през 2022 г. компанията завърши удвояването на производствения си капацитет през последните две години със стартирането на ново производствено съоръжение във Валдарно, Италия, където се произвежда по едно бързо зарядно устройство с постоянен ток на всеки 20 минути. Компанията обяви начало и на производството в новото си съоръжение в САЩ, предназначено да произвежда до 10 000 зарядни устройства годишно за обществено зареждане, училищни автобуси и автопаркове. „От производството на първата 50 kW зарядна станция в ЕС през 2010 г. до пускането на пазара на Terra 360, която е в състояние да осигури 100 км пробег за по-малко от три минути, „Електрическа мобилност“ се стреми да разработи иновациите, необходими за създаване на бъдеще с мобилност без емисии“, каза Франк Мюлон, изпълнителен директор на „Електрическа мобилност“. В България АББ „Електрическа мобилност“ доставя зарядни станции с постоянен ток за три хъба за супербързо зареждане на Елдрайв. По основните пътни артерии в страната се строят центрове за супербързо зареждане, като първата фаза включва три нови локации, където се инсталират супербързи станции за зареждане на АББ – паркинга на търговския център The Mall в София, търговския парк Via Park Север до АМ Тракия в Пловдив и във винарска изба „Дамяница“ до АМ „Струма“. Аурубис България разширява соларния си парк с допълнителни 14 MW Международната група за производство на метали Aurubis AG одобри цялостен инвестиционен пакет от 530 млн. евро, с който ще се финансират мерки за увеличаване на устойчивостта, съобщават от компанията. Сред планираните инвестиции, наред с тези в заводите в Хамбург и в Ричмънд, САЩ, е и проект за удвояване на мощността на фотоволтаичната централа за вътрешно потребление на Аурубис България на площадката в Пирдоп. Предвижда се първоначално с инвестиция от около 12 млн. евро да бъде увеличена значително мощността на съществуващата централа от 14 MW на 24 MW. На по-късен етап ще бъде финансирано допълнително разширяване на соларния парк за още 8 млн. евро. За настоящото разширение ще бъдат използвани стационарни, двустранни модули, които произвеждат повече от конвенционалните PV панели. Очаква се инсталацията да бъде пусната в експлоатация през 2024 г. Чрез този проект Аурубис разширява своя соларен парк, който е и най-големият в България за момента. След завършване на второто разширение, централата годишно ще генерира електроенергия, съответстваща на потреблението на 9000 домакинства или малък град. В сравнение с производството на енергия от въглища, по този начин ще бъдат спестени 34 000 тона емисии на CO2 годишно – или над 500 000 тона за планирания експлоатационен период от 15 години.

4 брой 1/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ интервю Паралелно с Архитектурно-строителна седмица тази година ще се проведе и премиерното издание на изложението за енергийна ефективност, рециклиране и възобновяема енергия Green Energy. От какво бе продиктувана необходимостта от организирането на този нов формат? И.Г.: През последните години темата за енергийната ефективност, в контекста на глобалните промени в климата, и търсенето на алтернативни източници на енергия се превърнаха в една от водещите теми за икономиката и политиките за управление. България няма как да не е част от всеобщата световна тенНовото изложение Green Energy ще представи перспективите в енергийния сектор Ива Герасимова, заместник-управител на Интер Експо Център, и Десислава Николова, „Ръководител проекти“ в Интер Експо Център, пред сп. Енерджи ревю денция, макар че темповете на развитие са значително по-ниски от другите европейски страни. Поради тази причина следващите няколко години ще са от съществено значение за страната ни по прилагането на дългосрочните национални климатични и енергийни политики – определящ фактор за ускорението в много свързани сектори. Това, от своя страна, е предпоставка за създаването на форум, фокусиращ се върху проблематиката и перспективите в сектора. Д.Н.: Различни фактори се очаква да стимулират растежа на слънчевата енергия, като разпространението на системи за съхранение, създаването на енергийни общности, увеличаването на електрическата мобилност и нарастващото търсене на зелена енергия от компании и граждани. Соларната енергия ще играе ключова роля в един бързо променящ се свят, предлагащ нови бизнес възможности за всички опериращи фирми в сектора, за които изложението се представя като възможност за среща и размяна на опит и идеи. Какъв беше интересът при регистрация на изложителите по сектори? Разкажете повече за продуктовите категории и решенията, които ще бъдат представени по време на Green Energy. И.Г.: След обявяването на тематиката започнахме активна комуникация с фирмите, които имат в номенклатурата си продукти, свързани с темата за

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2023 5 интервю енергийната ефективност. Сред основните представени акценти на изложението ще бъдат ВЕИ системи, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт, интелигентни системи и технологии: отопление, вентилация и климатизация (ОВК), дигитални решения за сгради, системи „умен дом“ и други. Добрата комуникация и постоянният контакт с представители от бранша – организации от сектора и фирми, са сред ключовите аспекти и за големия интерес към събитието. Д.Н.: Фирмите, разбира се, реагират положително, тъй като изложението е и място, където могат да представят на живо продуктите си пред широка професионална публика. Компаниите от сектора имат по повече от едно решение, свързано с темата, така че ще имаме възможността да се запознаем с богата гама от решения на щанда на всеки един от нашите изложители. Какви са мотивите двете събития – Архитектурно-строителна седмица и Green Energy, да се провеждат съвместно? До каква степен очаквате да се застъпят профилите на посетителите? И.Г.: Темата на изложение Green Energy е тясно свързана с приложение на новите технологии в строителството. До голяма степен и фирмите, както вече споменахме, предлагат широка гама от продукти, включващи и решения за енергийна ефективност. Това е и основната причина Архитектурно-строителна седмица и Green Energy да се проведат паралелно – те се допълват и ще бъдат мястото, където заинтересованите професионалисти ще намерят всичко необходимо в рамките на няколко дни. Д.Н.: Бих допълнила, че както профилите на изложителите, така и тези на посетителите в голяма степен се припокриват. Инвеститори и предприемачи, мениджъри в строителни компании, строителни инженери, технически специалисти, представители на публичния сектор и много други, са сред ключовите посетители и за двете изложения – още една съществена причина за паралелното им провеждане. Очакванията ни са свързани със силен интерес на всички професионалисти в бранша, в един динамично развиващ се сектор. Какво предвижда съпътстващата програма на Green Energy? Кои ще бъдат основните теми на дискусия? И.Г.: Съпътстващата програма и на двете изложения – Архитектурно-строителна седмица и Green Energy – ще бъде насочена изцяло към потребностите на сектора и новите тенденции. В специално обособена семинарна зала всеки ден ще се провеждат конференции, семинари и дискусии по актуални въпроси. Сред темите, засягащи енергийната ефективност и ВЕИ, са кръговите стратегии в строителството, оползотворяването на отпадъци от материали и т.н. В процес на подготовка са и други теми, пряко свързани с енергийния мениджмънт и алтернативните източници на енергия. За подробности можете да следите сайта на изложенията, където съвсем скоро ще бъде качена пълната съпътстваща програма по дни и часове. Д.Н.: Сред организациите, с които си партнираме, са Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българска Асоциация за изолации в строителството (БАИС) и други, които също ще говорят по актуални теми и проблематики. Други планирани теми за обсъждане са професионалната квалификация на кадрите в бранша и енергийноефективното обновяване на жилищни сгради. В периода 29 март – 1 април изложбеният център ще е събирателният пункт на бранша и очакваме голям интерес както към съпътстващата програма, така и към изложбената част. Ива Герасимова Десислава Николова

6 брой 1/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ Роботизация в търговията с електроенергия бизнес арастващата волатилност на съвременните енергийни борси все повече ги доближава по динамика до финансовите, където бързината на изпълнение на операциите е критично условие за успешни транзакции. В епохата на възобновяемите източници глобалният пазар на енергийни продукти е по-наситен от всякога. Наред с изобилието от данни и огромния брой повторяеми дейности, които се извършват при търгуване с електрическа енергия, всички изброени фактори създават логични предпоставки за роботизиране на процеса. Развитие на автоматизираната търговия Концепцията за софтуерни роботи за автоматизирана търговия (trade bots), които изцяло поемат функциите на потребителите, далеч не е нова. Такива системи са използвани за търгуване с активи още през далечната 1949 г., a днес голям процент от световните стокови пазари се управляват от машини – компютри, алгоритми и изкуствен интелект. Повсеместната дигитализация в енергийния сектор и популяризирането на решенията за автоматизация на бизнес процеси (RPA) във все повече технологични сфери неминуемо доведоха до експоненциален ръст и в това направление. Водещият европейски оператор на електронни платформи за търговия с електроенергия Nord Pool отчита над 30% увеличение в приложенията на специализирани приложни интерфейси за търгуване (API) само за периода 2016 – 2020 г., а оттогава насам този процент непрекъснато се покачва. Специфики и предимства В сегмента „Ден напред“ на електронните борси потребителите имат възможност да търгуват с електрическа енергия в рамките на следващите 24 часа посредством наддаване в условията на закрит търг. Сегментът „В рамките на деня“ пък създава условия за динамична търговия в реално време и се отличава с още по-висока натовареност и множество събития, фактори и данни, които пазарните участници е необходимо непрекъснато да следят, сравняват и анализират – индекси, проценти, криви на развитие, срокове, цени, количества и др. Ето защо именно тук възникват първите приложения на ботовете за търгуване. Тези базирани на комплексни алгоритми интелигентни софтуерни системи автоматично изпълняват команди и поръчки чрез предварително програмирани инструкции. Те отчитат наличните възможности и зададените параметри за покупка или продажба, както и допустимите нива на риск, като могат да извършват голям брой операции с честота и скорост, които трудно или съвсем не могат да бъдат постигнати от човека. Роботизираната търговия е отлично решение за ликвидни пазари, където се търгува в големи обеми. Тя гарантира, че покупко-продажбите се осъществяват сигурно, при най-добрата възможна цена и с минимални разходи за транзакция, подаването на оферти е мигновено и прецизно (елиминирани са рисковете от човешка грешка), а жизнеспособността на заложената стратегия за търговия може да бъде тествана чрез детайлна прогнозна и отчетна информация. Отскоро участниците на българския борсов пазар на електрическа енергия също могат да използват роботизирани технологии за търговия в сегмента „Ден напред“ чрез специализирана технологична платформа (API), а от началото на настоящата година услугата е активна и за търгуване „В рамките на деня“. Н

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2023 7 фирмена публикация Центровете за данни се нуждаят от много енергия за обработка на данни и охлаждане на своя хардуер. Оптимизирането на енергийната консумация и подобряването на производителността на дейта центровете е много важно. Почти всички компании в бранша вече инвестират в устойчиви решения и имат екологични и социални цели. Една от тях е да гарантират, че използват чиста зелена енергия за всичките си дейности. Устойчивостта е не само по отношение на електричеството, но и по отношение на енергията за охлаждане. Инвестирайки едновременно в системи без активно охлаждане, но с възобновяеми източници, се постигат целите за въглеродна и водна неутралност. Изборът на система, която може да постигне и двете цели, е от огромно значение. Cool IT Smart ServeCool осигурява най-ефективното охлаждане при работа в икономичен режим в 97% от времето ServeCool обединява три различни метода за охлаждане – индиректно охлаждане с външен въздух (free cooling), адиабатно охлаждане и чрез механично охлаждане. Перфектната комбинация за най-големи спестявания. Основното охлаждане се извършва през два броя алуминиеви пластинчати топлообменници с обща ефективност на рекуперация над 80% (с дължина от 1,20 м, това са едни от най-големите пластинчати топлообменници от Hoval). Тъй като външният и отработеният въздух преминават без смесване през топлообменниците, нито прах, нито влага могат да проникнат във високочувствителния дейта център, което е важно за безпроблемната работа на сървърите. В случаите, когато охлаждането free cooling не достига, автоматично се включва системата за адиабатно охлаждане, която използва вода за оросяване. Чрез напорна помпа водата се доставя и разпръсква през дюзи над първия от двата пластинчати топлообменника, след това тя се изпарява и така охлажда въздуха с ∼ 6 К, докато доближи до точката на оросяване. Отработената вода се събира във ваната, разположена в долната част, и се използва многократно. При нужда във ваната се добавя нова вода. Вторият пластинчат топлообменник, разположен над първия, се грижи за последващото изстудяване на засмукания от помещението въздух. По този начин не се влияе на въздуха в сървърното помещение и влажността си остава с константна стойност. Най-добрият избор при адиабатно охлаждане е използването на дъждовна вода, като природен възобновяем ресурс, изключително чист, без минерали и други примеси и може да бъде съхраняван за дълъг период от време в при с ниска температура и без светлина. Тази концепция за охлаждане на дейта центрове осигурява максимална надеждност и минимална консумация на енергия. Друго предимство на ServeCool е, че не са необходими въздуховодни трасета за охлаждане на помещенията. Системата подава охладения въздух в двоен под и формира топли и студени коридори, за да постигне най-добро охлаждане на сървърните помещения. Тези два метода – free cooling чрез високоефективни пластинчати топлообменници и адиабатно охлаждане – са достатъчни за 97% от времето на работа. За останалите 3% се включва механичната система за охлаждане (чилър или VRF система). www.hoval.bg Тъй като ServeCool се изгражда от модулни единици, подреждани плътно една до друга, инвестицията в системата за климатизация може да се случва поетапно, в синхрон с темповете на разрастване на дейта центъра. ServeCool изисква малко инсталационно пространство (14,53 м2 за един модул, заедно със зоните за обслужване) и така осигурява повече площ за сървърно оборудване. Инвестицията в ServeCool бързо се възвръща благодарение на изключително ниската консумация на енергия за охлаждане и ниските разходи за сервизиране и поддръжка на системата. Свържете се с Hoval и научете повече за икономичното охлаждане на дейта центрове. „Най-зеленият“ дейта център в Швейцария, а може би и в Европа, използва най-икономичното охлаждане ServeCool от Hoval Rechenzentrum Ostschweiz е иновативен дейта център с възможно най-екологична и ефективна технология за охлаждане. • Сертифициран до ниво IV; • Изключително добър коефициент на ефективност на енергопотребление PUE 1,15; • Отпадната топлина от сградата се използва в съседната мандра. Охлаждането на дейта центрове с 97% възобновяема енергия води до големи спестявания и опазване на околната среда

8 брой 1/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ енергийна ефективност продължаващия преход към онлайн ресурси е все по-лесно човек да си представи свят без предмети като книги, DVD-та, документи и календари, до които вече получаваме достъп благодарение на устройства, побиращи се в джоба. Още по-удивително е, че повечето от тази информация не съществува дори на тези устройства, а се разчита единствено на връзка с базирани в облак услуги. Дори и тези предмети да не се виждат обаче, те все пак заемат физическо пространство, макар и в различна форма – шкафове със сървъри, които непрекъснато предават и съхраняват информация. На пръв поглед организирането на един такъв център за данни изглежда просто. Нужно е единствено да се подредят сървърните шкафове, да Енергийноефективно охлаждане на центрове за данни Охлаждането на тези мащабни центрове изисква значително ниво на организация и прилагане на усъвършенствани научни концепции Малфункции в охлаждането поради неправилни изчисления могат да доведат до бързо прегряване на оборудването и унищожаване на чувствителните електронни компоненти Течното охлаждане е иновация, която в значителна степен трансформира охладителните системи за центрове за данни, и е сред най-популярните технологии, прилагани за целта днес се инсталира някаква охладителна система и да се свърже компанията към новата мрежа. Едва когато започне планирането на центъра за данни, се вижда колко комплексна задача е това в действителност. Като всички електронни устройства, сървърите и мрежовото оборудване генерират топлина. За разлика от по-малките С

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 1/2023 9 енергийна ефективност електронни устройства обаче, топлината, която отделят сървърите, не може да бъде разсеяна с един прост вентилатор. Охлаждането на тези мащабни центрове изисква значително ниво на организация и прилагане на усъвършенствани научни концепции. Проектиране за енергийна ефективност Едно от предизвикателствата при изграждането на център за данни е неговият многостранен характер – капацитет, охлаждане, бюджет, ефективност и захранване са основни фактори, които трябва задължително да бъдат обмислени в етапа на планиране на съоръжението. В противен случаи сървърите са изложени на риск от повреди и откази. При проектирането на всеки дейта център трябва да се отчетат количествата данни, които ще се съхраняват и обработват. Препоръчително е да се вземат предвид и евентуални бъдещи надграждания. Дори и първоначално да не се инвестира в цялото хардуерно оборудване, което ще е необходимо в някакъв момент, доброто проектиране ще позволи разрастването на центъра, без конфигурацията му да стане странна и объркана. Тези хранилища за данни генерират огромни количества топлина, чието разсейване изисква успешно проектиране и ресурси. Малфункции в охлаждането поради неправилни изчисления могат да доведат до бързо прегряване на оборудването и унищожаване на чувствителните електронни компоненти. Сред популярните решения са конфигурациите с топли и студени пътеки и техниките с течно охлаждане. Функционирането на оборудването и на охлаждащата система изисква значителни количества електроенергия. Успешното проектиране на системите за захранване и охлаждане ще спомогне за редуциране на енергопотреблението и намаляване на въглеродния отпечатък на центъра за данни. Как се охлаждат центровете за данни Съществуват няколко метода, които могат да бъдат приложени за охлаждането на дейта центрове и предотвратяването на риска от пожар или прегряване на оборудването. Климатиците за сървърни помещения (computer room air

10 брой 1/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ енергийна ефективност conditioner, CRAC) са относително достъпен инструмент, който охлажда като изтегля студен въздух от хладилен агрегат. Следващият метод включва рециркулиране на въздуха от помещението чрез използване на конфигурация тип гореща пътека/студена пътека за охлаждането му. При тези конфигурации шкафовете се подреждат в редове така, че всеки от тях да е насочен в противоположна посока. По този начин вентилационните отвори за студен и горещ въздух са един срещу друг, което създава редуващи се пътеки с горещ и студен въздух между шкафовете. CRAC системата отвежда горещия въздух от горещите пътеки и изпомпва студения въздух от студените пътеки. Свободното охлаждане е популярен, разходно ефективен метод за региони със студен климат, тъй като при него горещият въздух се отвежда, а студен въздух в съоръжението постъпва от околната среда. При директното охлаждане се използва течност, която преминава през серия от тръби, достигайки до пластина, вградена в процесора. Студената пластина разсейва топлината, която трябва да се отстрани, в контур от охладена вода. Който и метод да се избере за охлаждането на центъра за данни, е важно винаги да се инспектира оборудването за свързано с температурата износване с течение на времето. Какво е конфигурация гореща пътека/студена пътека Това е най-популярната конфигурация за охлаждане на дейта центрове. Сървърите са проектирани така, че да изтеглят въздух от помещението от предната си страна, да охлаждат определените компоненти, след което да отделят горещия въздух от задната си страна. Поради този факт лесно може да се види проблемът с разполагането на лицевата част на един сървър към задната страна на друг – вторият сървър ще изтегля вече затопления въздух. По този начин не се осигурява необходимото охлаждане и въздухът в помещението продължава да се загрява. За да решат проблема, инженерите подреждат редовете от сървъри в горещи и студени пътеки. Два сървъра са разположени лице в лице от двете страни на пътеката, оставяйки пространство само за студения въздух, който те изтеглят. Следователно от задната им страна се получава пътека, от двете страни на която сървърите са обърнати с гръб един към друг, отделяйки топлия въздух в една и съща зона. По този начин хардуерът изтегля само студен въздух от студената пътека, а горещият въздух може да бъде охладен достатъчно, преди да бъде рециркулиран към сървърите. В някои големи центрове за данни тази отпадна топлина се използва за собствени нужди. Вместо горещият въздух да се смята просто за страничен продукт, чието охлаждане само по себе си изисква още електроенергия, някои центрове го насочват по въздуховоди с цел отопление на други части от сградата. По този начин горещият въздух се охлажда по естествен път, което допринася за допълнителни енергийни спестявания. Ако топлината не се разпространява из сградата, тя трябва да бъде третирана по някакъв начин преди да постъпи отново в системата. Някои системи използват вентилатори или кондензатори за охлаждането на въздуха преди рециркулирането му. Други работят на геотермален принцип – използвайки факта, че температурата в земята остава относително постоянна, независимо от метеорологичните условия. Изпращайки въздуха в подземни въздуховоди, той се охлажда по естествен начин, като електроенергия е необходима единствено за двигателя на въздуходувката или за вентилатора, който изтегля горещия въздух през системата. Директно охлаждане Течното охлаждане е иновация, която в значителна степен трансформира охладителните системи за центрове за данни, и е сред найпопулярните технологии, прилагани за целта днес. Съществуват раз-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=