Енерджи ревю бр. 3/2023

www.energy-review.bg ЦЕНА 6.00 ЛВ. ® ISSN: 1314-0671 БРОЙ 3, ЮНИ 2023 ФИНАЛИСТИТЕ ЗА INTERSOLAR AWARD 2023 ПРЕДСТАВЯТ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ AUTOMOTIVE & BATTERY FORUM 2023 ПОКАЗА БЪДЕЩЕТО НА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ И БАТЕРИИТЕ МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА ИЗБОР НА ШКАФОВЕ ЗА IT ОБОРУДВАНЕ КОНЕКТОРИ ЗА ТЕЖКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ МАНОМЕТРИ ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ ЗА МОНТАЖ НА ПОКРИВ ГЕНЕРИРАТ ДО 50% ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЯ ОТ PV ИНСТАЛАЦИЯ

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 1

2 брой 3/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ в броя www.energy-review.bg ® юни 2023 Таня Терзиева % (02) 818 3858 0888 335 881 tanya@tllmedia.bg Теодора Иванова % (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев % (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 1612 София, тел.: (02) 818 3838 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg Диляна Йорданова отговорен редактор % (02) 818 3823 Пепа Петрунова % (02) 818 3822 editors@tllmedia.bg Мария Апостолова % (02)8183811 abonament@tllmedia.bg Действителни собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. Теодора Бахарова Гергана Николова % (02) 818 3830 prepress@tllmedia.bg издатели редактори финанси секретар дизайн reklama@tllmedia.bg Петя Найденова Мариета Кръстева Гергана Николова Елена Димитрова % (02) 818 3810 0888 414 831 % (02) 818 3820 0888 956 150 % (02) 818 3813 0888 395 928 % (02) 818 3815 0888 335 882 реклама издава Ти Ел Ел Медиа ООД развитие Мирена Русева % (02) 818 3812 0889 717 562 m.russeva@tllmedia.bg ® ISSN: 1314-0671 4 Накратко 6 Финалистите за Intersolar AWARD 2023 представят иновативни решения 8 Automotive & Battery Forum 2023 показа бъдещето на автомобилната индустрия и батериите 9 Поддръжка на соларни инвертори 14 Мониторинг на енергопотребление в индустрията 20 Избор на шкафове за IT оборудване 24 Конектори за тежки експлоатационни условия 27 Манометри за газови инсталации 30 Нови ветрогенератори за монтаж на покрив генерират до 50% повече енергия от PV инсталация 31 Fraunhofer ISE разработва концепция за производство на водород на платформи в морето

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 3

4 брой 3/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко България се присъедини към Европейския алианс за батерии На 24 април 2023 г. в София Българската агенция за инвестиции (БАИ) подписа съвместна декларация за сътрудничество с EIT InnoEnergy, с която България се присъединява към Европейския алианс за батерии (EBA250). Целта на споразумението е да се насърчи участието на страната в европейската батерийна индустрия чрез различни инициативи на EIT InnoEnergy. Партньорството се осъществява в отговор на растящата нужда от батерии в контекста на постигането на европейските цели за декарбонизация, електрификация на транспорта и енергийната система и необходимостта от създаване на европейска верига на стойността при батериите за прехода към чиста енергия и конкурентоспособност на индустрията, посочиха от EIT InnoEnergy. EBA250 обединява над 800 индустриални и иноваторски субекта от цялата батерийна индустрия в Европа. Сътрудничеството цели да повиши конкурентоспособността и растежа на сектора на батериите в България и Европа. Членството в EBA250 ще предложи достъп до мрежа от индустриални и академични партньори от всички сегменти на батерийната индустрия – от добива на материали до рециклирането, включително до актуални европейски научноизследователски инициативи, наред с достъп до ресурсите на Института за умения InnoEnergy. Съвместната декларация също така потвърждава решимостта на страните да си сътрудничат в рамките на Института за умения InnoEnergy в обучението и преквалифицирането на работната сила, необходима за бързоразвиващата се българска батерийна индустрия. Община Костинброд обяви два мащабни проекта в сферата на зелената енергия Първата частна инсталация за производство на зелен водород в страната ни ще бъде изградена на територията на община Костинброд, съобщиха от местната администрация. Съоръжението ще използва соларна енергия, за да осъществи необходимата за технологичния процес електролиза. Изпълнител на проекта, в който ще бъдат вложени над 60 млн. лева, е компанията Sofia Hydrogen, която получи за него сертификат клас А от Българска агенция за инвестиции (БАИ). Голяма част от системата се планира да бъде позиционирана на собствен имот на фирмата, а заводът е предвидено бъде изграден на промишлен терен, който е притежание на община Костинброд и където в момента се строят инсталации за сепариране и компостиране. Наскоро от общинската администрация в Костинброд обявиха още, че френската компания Sun’R International предстои да реализира значителни инвестиции на територията на общината в сферата на фотоволтаичните системи. Фирмата има подкрепата на френската държава и Френската банка за развитие, като е една от 200-те компании с „кауза“ по посока използването на енергия от природата, опазване на околната среда и реализирането на социални дейности на територията на общините, на които се развива, уточняват от общинското управление. Международна конференция в ТУ - София представи иновации в енергетиката и околната среда От 17 до 19 май т. г. в новата конферентна и изследователска база на 8и блок на Технически университет – София се проведе 28-ата Международна научна конференция „Иновации в енергетиката и околната среда – InnoEE 2023“, организирана ежегодно от Енергомашиностроителния факултет към висшето учебно заведение. Събитието бе част от мащабната програма „Дни на науката“ на ТУ – София, която обхваща над 30 тематични изяви под шапката на университета всяка година и служи като платформа за трансфер на знания и технологии от науката и академичните среди към бизнеса, регионите и обществото. Водещи теми на тридневния форум бяха новостите при възобновяемите енергийни решения, ядрените технологии и топлоенергетиката, производството и разпределението на водород, механиката на флуидите и термодинамиката в енергетиката и екологията, хидравличните и пневматични машини и съоръжения в енергетиката и екологията и др. Панелните сесии включваха доклади и презентации с фокус върху чистата енергия, прехода от втечнен природен газ към течен водород, иновациите в енергийните системи за посрещане на обществените нужди за устойчивост, наличност и достъпност и т. н. Програмата на конференцията по традиция беше съпътствана от изложение и демонстрации на някои от последните достижения при технологичните решения за енергийния сектор и околната среда.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 5 накратко За седем месеца по газопровода IGB са пренесени над 10 млн. MWh Над 10,4 млн. MWh са пренесени по газовия интерконектор Гърция – България от пускането в търговска експлоатация на газопровода на 1 октомври 2022 г. Количеството се равнява на 892 млн. куб. м и обхваща периода от началото на октомври до края на месец април, съобщава операторът ICGB. Към края на април IGB има общо 16 регистрирани ползватели. Общият капацитет на IGB е 3 млрд. куб. м годишно, като 1,57 млрд. куб. м са резервирани по дългосрочни договори с продължителност до 25 години. Останалият капацитет успешно се предлага на търгове за различни периоди на европейските платформи PRISMA и RBP. Количествата природен газ, транспортирани по интерконектора от началото на октомври 2022 г., осигуряват над 1/3 от вътрешното потребление на България в зимния сезон. Новата инфраструктура създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително и към Молдова и Украйна благодарение на възможността за свързаност с Трансбалканския газопровод. Още в проектна фаза е предвидена възможност интерконекторът да увеличи капацитета си до 5 млрд. куб. м годишно при наличието на пазарен интерес. Това ще стане възможно при изграждане на компресорна станция в Комотини, Гърция, където газопроводът се свързва с гръцката газопреносна мрежа и с Трансадриатическия газоповод (TAP), давайки на България директен достъп до Южния газов коридор, информират от ICGB. Приключи първият етап от проучванията за соларен парк на язовир Огоста Германската компания Profine Energy обяви, че е приключила успешно първата фаза от икономическата и техническа оценка за изграждане на плаващ соларен парк на язовир Огоста. Ако се реализира проектът, това може да бъде най-големият подобен фотоволтаичен парк в Европа. Компанията планира да построи и завод за производство на плаващи компоненти край Монтана, а също обмисля създаването на обособена индустриална зона в града заедно със свои партньори. „Резултатите от първоначалната оценка на проекта са положителни. Обнадеждени сме, че инвестиция от такъв мащаб може да се реализира точно в Северозападна България. Тя би допринесла значително за развитието на местната икономика и за откриването на повече работни места в региона“, сподели Крум Василев, представител и управляващ партньор в Profine Energy за България. Потенциалната инвестиция в производствени мощности е за над 50 млн. лв. и ще разкрие в региона стотици нови работни места с постоянна заетост. В допълнение към социалните ползи, се предвижда Profine Energy да инвестира средства за развитието на региона и опазването на природата и аквакултурите в язовира. Общата стойност на цялата инвестиция, включваща изграждането на соларния парк и ремонта на язовирната стена, може да достигне 1 млрд. евро.

6 брой 3/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ бизнес отоволтаични модули, стрингови инвертори за свободно стоящи инсталации, подобрени технологии за монтаж и мониторинг – соларната индустрия е превърнала ефективността в своя мисия и продуктите и решенията на финалистите за призовете Intersolar AWARD 2023 потвърждават това. Победителите ще бъдат обявени в навечерието на The smarter E Europe, най-мащабната платформа за енергийната индустрия, която обхваща четири отделни изложения – Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe и EMPower Europe, и ще се проведе в Messe Muenchen между 14 и 16 юни. Отличието Intersolar AWARD поставя в светлината на прожекторите иновативни решения на компании от соларния сектор. Наградите ще бъдат връчени на 13 юни в Международния конгресен център в Мюнхен. Заедно с тях ще бъдат раздадени и ees AWARD и The smarter E AWARD, докато признанията Power2Drive AWARD и EM-Power AWARD ще направят дебюта си тази година. Финалистите за Intersolar AWARD 2023 са DAH Solar (Китай), Enphase Energy (САЩ), HUAWEI Technologies (Китай), Shenzhen Aiko Digital Energy Technology (Китай), SmartHelio (Швейцария), SolarPaint by Apollo Power (Израел), Sunmaxx PVT (Германия), TSGC Technologies (Тайван), Wavelabs Solar Metrology Systems (Германия) и voestalpine Automotive Components Schwaebisch Gmuend (Германия). Високоефективни PV модули за жилищния сектор Финалистите за Intersolar AWARD подчертават тенденциите в соларФиналистите за Intersolar AWARD 2023 представят иновативни решения ната индустрия, като например амбициозните цели на ЕС за опазване на климата и растящите цени на енергията, които продължават да движат търсенето наPV модули в жилищния сектор. Производителите отговарят като предлагат модули с още по-висок капацитет и размери до 2 кв. м. Резултатът са върхови PV модули с впечатляващи нива на ефективност между 22 и 23,5%. В допълнение към премиум сегмента се разраства и гамата от специални продукти за покриви с намалена товароносимост, зелени покриви, фасади, балкони и частни градини. Това включва олекотени и полугъвкави PV модули, иновативни монтажни системи и различни цветови комбинации. Друга тенденция е едновременното генериране на електрическа и нискотемпературна топлинна енергия с т. нар. фотоволтаични-термални (PVT) модули. Ефективни инвертори за големи инсталации Въпреки малките си габарити и относително ниското си тегло, новото поколение стрингови инвертори за свободно стоящи инсталации предлага по-висока ефективност от всякога. Също като съвременните централни инвертори, те могат да постигнат ефективност от почти 99%. Ефективните, децентрализирани инвертори за големи инсталации постигат до 330 kW променлив ток. При жилищния сектор се наблюдава продължаваща тенденция към хибридни инвертори с присъединена батерия и функция за резервираност – технология, която вече се прилага и към модулните инвертори. Ново развитие има и в областта на кабелните канали и детекцията на пожари на кабели в соларни паркове или стрингови кутии, както и в сферата на монтажните системи за плоски и двускатни покриви. Тези подобрени, ресурсно оптимизирани системи улесняват асемблирането или пълната подмяна на покривното покритие. Ф

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 7

8 брой 3/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ бизнес ежду 25 и 27 април в София се проведе международната конференция Automotive & Battery Forum 2023, организирана от Аутомотив Клъстер България, в партньорство с Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Kinstellar. Събитието се състоя в три тематични дни, в рамките на които над 40 утвърдени международни експерти от автомобилната индустрия представиха най-новите разработки и очертаха бъдещото развитие на батерийните технологии, дигитализацията на производството, автомобилния софтуер, киберсигурността, изкуствения интелект и др. Първият форумен ден, който се проведе само ден след подписването на декларацията за присъединяване на България към European Battery Alliance, бе посветен на батериите и електрификацията. Презентациите в първия ден на събитието бяха със засилено международно присъствие. Технологии за електрическата мобилност и батериите презентираха от Infineon Technologies, Melexis, Visteon, Innolith и KonigsSystems. Като част от форума се проведе и дискусия, на която бяха обсъдени гледни точки за развитието на батерийния сектор. В рамките на втория ден на Automotive & Battery Forum Мариана Итева от Veolia разкри какви са решенията на компанията за екологичната трансформация за устойчиво бъдеще на индустрията. Проф. Евелина Славчева от БАН разкри подробности за Центъра за компеAutomotive & Battery Forum 2023 представи бъдещето на автомобилната индустрия и батериите тентност „Хитмобил – технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ и представи първия у нас електромобил, който се задвижва от водороден двигател. Сред говорителите бе и Светлин Писленски от Европейската банка за възстановяване и развитие, който запозна присъстващите на форума с възможности за финансиране на проекти в сферата на автомобилостроенето и батериите. Инж. Красимир Кръстев от Siemens презентира решения на компанията, гарантиращи безопасност при производството, съхранението и процеса на зареждане на литиево-йонни батерии, а в панела за бъдещето на зарядната инфраструктура участие взеха представители на Viridian EV и Ampeco. Гостите на конференцията имаха възможност да се запознаят с ключови технологични решения и системи за производството от презентациите на SMC, Siviko, FANUC, Sensata и ABB. Innovation Day завърши с презентация на Абдула Черекчи от Zorlu Holding. Третият ден, в който се включиха представители на Abrites, Visteon, Avtoikonom, Generic Soft и др., бе посветен на значението на софтуера за повишаване безопасността и производителността. Конференцията бе закрита от изпълнителния директор на Аутомотив Клъстер България арх. Любомир Станиславов. Той подчерта ускореното развитие на автомобилната индустрия и изрази увереност, че очертаните в тазгодишната конференция бъдещи технологии ще се превърнат в реалност до следващото издание на форума. М

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 9 ВЕИ енергетика нверторите са най-важният компонент в една соларна система, тъй като преобразуват постоянния ток в променлив. Трябва да се отбележи обаче, че те губят ефективност с течение на времето, а без осъществяването на подходяща поддръжка това става много побързо. За разлика от соларните панели, при които рядко възникват проблеми, неизправностите при инверторите са с по-голяма честота. Дори малка повреда в инвертора може да доведе до неизправна работа на цялата система. Подобна повреда може значително да редуцира енергийния добив и дори да доведе до цялостно спиране на инвертора. Поради тази причина се налага да се полагат усилия в посока поддръжка на соларните инвертори. Защо могат да се повредят инверторите Соларните панели може да са проектирани за експлоатационен живот от 25 и повече години, но инверторите са по-сложен вид оборудване и обикновено имат по-къс срок Поддръжка на соларни инвертори За разлика от соларните панели, при които рядко възникват проблеми, неизправностите при инверторите са с по-голяма честота Дори малка повреда в инвертора може да доведе до неизправна работа на цялата система За да се предостави достатъчен въздушен поток за охлаждане, се препоръчва пространството на около 30 см от инвертора да бъде свободно на експлоатация. Дори най-добрите инвертори имат гаранционен срок, продължаващ от 10 до 12 години, което означава, че ще се наложи подмяна на инверторите веднъж или два пъти в рамките на експлоатационния живот на соларната инсталация. Има няколко фактора, които дават индикация, че инверторите не работят нормално. Сред тях са необичайно високите енергийни разходи. Ако инверторите не създават достатъчно енергия за захранване на съответните съоръжения, се черпи повече електроенергия от обикновено от електроразпределителната мрежа, което води до завишаване на сметките за ток. Известията за възникнала грешка, появяващи се на дисплея на инвертора, са добър показател, че нещо се е объркало. В такъв случай потребителят следва да се обърне към сертифициран соларен техник, който да определи какъв е възникналият проблем и как да се подходи за отстраняването му. И

10 брой 3/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ ВЕИ енергетика Друг признак за неизправност са неработещите светлинни индикатори. Ако индикаторите за състоянието на инвертора не светят, светят в жълто или червено или примигват, това обикновено означава, че е възникнал проблем с инвертора. Някои соларни батерии се зареждат с променлив ток от инвертора. В случай че батерията не се зарежда, това също може да бъде индикатор за неизправност на соларния инвертор. Ако инверторът не изглежда да е присъединен или връзката е повредена, това отново може да означава, че устройството се нуждае от поправка. Прегряване на соларните инвертори Инверторите обикновено се загряват в значителна степен докато работят, което е нормално, но температурата може да се повиши прекомерно. Ако се стигне до прегряване, производството на електроенергия ще спадне значително или инверторът ще спре да функционира изобщо. Обикновено соларните техници правят оценки на инвертора по време на монтажа му, за да се гарантира, че охлаждащата технология работи нормално. В случай че инверторът е монтиран в помещение, оценката включва и проверка дали вентилацията на пространството е адекватна. След инсталация на инвертора може регулярно да се проверява дали охлаждащата система и вентилацията работят нормално. Рискът от прегряване може да се редуцира чрез редовно почистване на филтрите за прах и отстраняването на препятствия, забавящи въздушния поток. Неправилен монтаж Дори професионалистите могат да допуснат грешки. Наистина съществува вероятност соларните техници да не са инсталирали инверторите правилно, или да са направили грешна физическа връзка, или да са объркали програмирането. Инсталаторите трябва да следват документацията от производителя на инверторите, за да са сигурни, че всичко с монтажа им ще премине безпроблемно. След като приключат с настройката на инверторите, техниците трябва да проведат няколко теста, например изпитване на добива, дистанционно активиране и деактивиране и регулиране на реактивната мощност. Ако има проблеми с присъединяването, те трябва да станат ясни по време на тези тестове и да бъдат отстранени непосредствено. Изолационна повреда Друг възможен проблем с инверторите е изолационната повреда – късо съединение между различни части на веригата. Ако възникне тази неизправност, инверторът или ще работи при намалена ефективност, или ще се изключи изцяло. Комбинация от фактори може да доведе до тази неизправност, включително повреда на обвивката на кабели, навлизане на влага, неправилна инсталация и лошо присъединяване на постояннотоковите кабели към панела. Този проблем е почесто срещан в места с по-висока влажност на въздуха, например крайбрежни зони. Един от начините да се избегне тази повреда в соларния инвертор е да се изберат компоненти и кабели с по-добри изолационни характеристики. В допълнение, трябва периодично да се правят измервания и проверки на изолацията, за да се предвидят възможни бъдещи дефекти. Този тип повреда може да причини електрически пожар, което да наложи подмяната на инвертора, като има потенциал да доведе и до много по-мащабни щети на цялото съоръжение. Проблеми с проследяването на максималната мощност Много инвертори използват проследяване на максималната мощност (MPPT), техника, която максимално увеличава ефективността на устройството. Проследяването на максималната мощност се осъществява, когато фотоволтаичните модули в соларния масив са свързани в стрингове, които, от своя страна, са свързани с инвертора. Всеки стринг генерира различни количества електроенергия в зависимост от засенчването, ориентацията, неизправностите в панелите и др. Това означава, че стринговете могат да подават едновременно различни напрежения към инвертора. MPPT модулът гарантира, че системата винаги използва оптималното захранващо напрежение,

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 11

12 брой 3/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ ВЕИ енергетика така че панелите да генерират възможно най-много електроенергия. Могат обаче да възникнат проблеми с MPPT системата, което ще доведе до неизправности със стринговите инвертори, които могат да бъдат отстранени само от техник. Проблеми с рестартирането на соларния инвертор В случай че в по-широката електроразпределителна мрежа се случи нещо, което да доведе до нарушаване на нормалната работа на соларната система, инверторът обикновено може да се рестартира самостоятелно. Ако това не се случи, ще е необходимо да се извика сервизен екип или инсталатора, за да рестартира системата ръчно. Това означава, че докато не се отстрани проблемът, панелите не могат да генерират електроенергия. За да се избегне този проблем, трябва да се заложи на система с висококачествени компоненти и решение за непрекъснат мониторинг. По този начин, веднага щом възникне проблем, някой ще може незабавно да се отзове и да го отстрани. Съвети за поддръжка Соларните системи се проектират с мисъл за надеждност и ниска необходимост от поддръжка, но все пак има няколко стъпки, които могат да бъдат предприети с цел осигуряване на върховата ефективност на оборудването. При преобразуването на постоянния ток в променлив инверторът се загрява. За да се предостави достатъчен въздушен поток, се препоръчва пространството на около 30 см от устройството да бъде свободно. Ако инверторът има вентилатор, трябва да се провери дали нещо не го блокира или може да бъде засмукано в него. В случай че вентилаторът спре да работи, инверторът може да прегрее и да загуби ефективността си. Важно е в близост до инвертора да няма запалими материали, тъй като има възможност те да се възпламенят, ако устройството прегрее. В зависимост от местоположението на инвертора, въздушният филтър може да се замърси с течение на времето. Ако това се случи, инверторът няма да може да се охлажда оптимално, което ще повлияе върху ефективността му. В случай че филтърът се замърси, е препоръчително да се извика професионалист, който да го почисти, тъй като може да е необходимо част от оборудването да се разглоби. Макар да не е необходимо инверторът да се инспектира всеки ден, той трябва да се проверява периодично, за да се установи дали всичко функционира, както се очаква. Това включва проверяване за кодове за грешка на дисплея на инвертора или за светене на по-различни индикатори от обикновеното. Ако нещо изглежда проблемно, трябва да се извика техник, който да оцени ситуацията. В случай че производителят на соларната система предоставя технология за наблюдение чрез приложение за смартфон например, е добре потребителят да се възползва от тази възможност. Технологията може да предоставя редовни актуализации за състоянието на соларните панели и инвертора, както и непосредствен достъп до клиентското обслужване и техническите екипи при необходимост. Трябва все пак да се има предвид, че с всяка технология може да възникне проблем и е добре инверторът да се проверява регулярно и лично за признаци за неизправност.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 13

14 брой 3/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ енергийна ефективност роследяването и управлението на консумацията на енергия на промишленото оборудване чрез различни технически средства е ключов аспект от програмите за повишаване на енергийната ефективност в съвременната индустрия. Те целят да идентифицират къде е налице най-голям потенциал за реализиране на икономии. За мониторинг на енергопотреблението на ниво отделна машина и цялостна система се използват богат арсенал от методи, инструменти и платформи. През последното десетилетие многократно се доказаха и ползите от внедряването на модерни технологични иновации като Internet of Things в енергийния мениджмънт на предприятията – логичен етап в консолидирането на някои от водещите тенденции в глобалното производство – дигитализация, декарбонизация и Мониторинг на енергопотребление в индустрията Проследяването и управлението на консумацията на енергия на оборудването е ключов аспект от програмите за повишаване на енергийната ефективност в съвременната индустрия През последното десетилетие многократно се доказаха ползите от внедряването на модерни технологични иновации като Internet of Things в енергийния мениджмънт на предприятията Ценен ресурс за управление на енергията на ниво предприятие осигуряват и технологиите за обработка на големи информационни масиви (Big Data) стремеж към използване на все поголям дял зелена енергия в промишлените съоръжения. Развитие на нагласите Модерните индустриални заводи са изправени пред предизвикателството едновременно да повишават своята степен на автоматизация, интелигентност и свързаност и своята екологична устойчивост. За щастие тези две целеви направления до голяма степен се припокриват в интерпретациите си на енергията и стратегиите за П

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 3/2023 15 енергийна ефективност нейното разумно потребление. В резултат значително нараства използването на умни измервателни инструменти, сензори и платформи за непрекъснат енергиен мониторинг и управление на консумацията, които обхващат не само конвенционалните, но и възобновяемите източници, все по-силно застъпени в енергийния микс на съвременните фабрики. Фокусът е основно върху енергоемките процеси и съоръжения, като все още на много места липсват цялостен подход и технически средства за проследяване, оценка и подобряване на енергийната ефективност на ниво предприятие. Експертите отчитат, че макар темата за интелигентно измерване на енергията да беше въведена в европейската и глобална индустрия преди повече от десетилетие, много от компаниите в промишления сектор осъзнават предимствата на този процес и подхождат към прилагането му едва през последните няколко години и то от чисто икономически подбуди – във връзка с реалните разходи, които очакват да спестят. Така ефективният мониторинг на енергопотреблението в производствените и преработвателните отрасли до голяма степен остава ключово предизвикателство за редица малки и средни предприятия, които доскоро са подминавали някои от препоръките за повишаване на енергийната ефективност поради липса на бюджет или недостатъчна информираност за връзката между този показател и производителността. У нас ключова роля за промяната в нагласите на множество индустриални фирми към енергийния мониторинг и мениджмънт изпълниха и продължават да изпълняват европейските програми за безвъзмездно финансиране на мерки за технологична модернизация, повишаване на енергийната ефективност и стимулиране на използването на все по-голям дял възобновяема енергия. Възможности и предизвикателства Интелигентното измерване на енергопотреблението и енергийното картографиране на индустриалните съоръжения остава критична задача за множество промишлени компании по посока реализирането на успешни програми за енергиен мениджмънт. Най-често този процес включва изпълнението на различни мерки на няколко етапа и съответните технически средства за обезпечаването им: енергиен одит за идентифициране на загубите и зоните с потенциално неефективно използване на енергията; съпоставяне на данните за потреблението на оборудването с променливите във връзка с производителността; оценка на индикаторите за енергийна ефективност и набелязване на посоки и стратегии за тяхното повишаване. Енергийният мениджмънт в предприятията включва различни процеси и дейности по събиране на информация за това къде, кога, как

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=