Енерджи ревю бр. 5/2023

www.energy-review.bg ЦЕНА 6.00 ЛВ. ® ISSN: 1314-0671 БРОЙ 5, СЕПТЕМВРИ 2023 ИНТЕРВЮ С ВАСИСЛАВ СТОИЛКОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА ПИЛОТНА ДЕМОНСТРАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА НУБА НА ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА BE RENEWABLE АКЦЕНТИРА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЕИ ПРАКТИКИ И МЕСТНОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ HY-FCELL 2023 ПРЕДСТАВИ ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР ТЕНДЕНЦИИ ПРИ POWER-TO-X ТЕХНОЛОГИИТЕ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ХЛАДИЛНИ СИСТЕМИ В ИНДУСТРИЯТА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА В МИННИЯ СЕКТОР

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 5/2023 1

2 брой 5/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ в броя www.energy-review.bg ® септември 2023 Таня Терзиева % (02) 818 3858 0888 335 881 tanya@tllmedia.bg Теодора Иванова % (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев % (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 1612 София, тел.: (02) 818 3838 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg Диляна Йорданова отговорен редактор % (02) 818 3823 Пепа Петрунова % (02) 818 3822 editors@tllmedia.bg Мария Апостолова % (02)8183811 abonament@tllmedia.bg Действителни собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. Теодора Бахарова Гергана Николова % (02) 818 3830 prepress@tllmedia.bg издатели редактори финанси секретар дизайн reklama@tllmedia.bg Петя Найденова Мариета Кръстева Гергана Николова Елена Димитрова % (02) 818 3810 0888 414 831 % (02) 818 3820 0888 956 150 % (02) 818 3813 0888 395 928 % (02) 818 3815 0888 335 882 реклама издава Ти Ел Ел Медиа ООД развитие Мирена Русева % (02) 818 3812 0889 717 562 m.russeva@tllmedia.bg ® ISSN: 1314-0671 4 Накратко 8 Интервю с Васислав Стоилков, ръководител на проекта за пилотна демонстрационна система за рециклиране на НУБА на Евро Стийл Трейд 9 Първото издание на Be Renewable акцентира на европейските ВЕИ практики и местното им приложение 10 hy-fcell 2023 представи перспективите пред енергийния сектор 11 Съображения при защитата от пренапрежения на соларни инсталации 16 Тенденции при Power-to-X технологиите 22 Енергийна ефективност на хладилни системи в индустрията 25 Лични предпазни средства в минния сектор 28 Нов робот подпомага проучванията в областта на соларната енергетика 30 Разработиха мегаватов двигател, който може да спомогне за електрифициране на авиацията 32 Нова тънкослойна батерия се презарежда само за минута

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 5/2023 3

4 брой 5/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Валентин Николов се завърна на поста изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй Валентин Николов е новият изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“. Това показва справка в Търговски регистър, където е публикуван протокол от решение на съвета на директорите на Български енергиен холдинг (БЕХ) – едноличен собственик на капитала на дружеството, за избор на лице, което да го представлява. Досегашният изпълнителен директор Георги Кирков остава в борда на директорите на атомната централа. Валентин Николов застава на поста за втори път, след като е бил начело на дружеството в периода 2012 – 2013 г. По професия той е инженер, завършил е Технически университет – София със специалност в областта на машиностроенето, има магистърска степен и по финансов мениджмънт от Стопанска академия „Димитър Ценов“ в Свищов. Специализирал е още в Летния университет в Страсбург и в Нов български университет. Притежава диплома за вътрешен одитор от Moody International. Сред позициите, които Николов е заемал в рамките на професионалния си път, са заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм в 41-то Народно събрание, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, председател на бордовете на директорите на БЕХ, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и Национална електрическа компания (НЕК), както и на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. Възобновяема енергия се произвежда в над 250 общини у нас Само в 11 от общо 265 общини в България не се произвежда възобновяема енергия. Това става ясно от актуална публикация на Института за пазарна икономика (ИПИ), която цитира официални данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за инсталираните ВЕИ мощности в страната на общинско ниво към 16 август 2023 г. Докладът на ИПИ, базиран на публикуваните данни, разглежда четири основни типа електроенергия от възобновяеми източници – водна, слънчева, вятърна и от други източници, включително биогаз, дървесина, черна луга, газ от пречиствателни станции за отпадъчни води и сметищен газ. Общият капацитет на инсталираните ВЕИ мощности в експлоатация у нас към момента е 5180 MW, информират експертите. С най-голям дял са водните електроцентрали (около 2374 MW), следват фотоволтаичните (2036 MW), вятърните (707 MW) и инсталациите с други източници (63 MW). „Основната част от водноелектрическия капацитет на страната е изградена преди 2000 г. При вятърните и фотоволтаичните мощности се наблюдават два периода – първа силна вълна на двата типа мощности през 2008 – 2012 г., както и втора вълна на слънчевата енергия след 2020 г. В последните три години ясно се вижда големият ръст на фотоволтаичните мощности, които вече доближават капацитета на водните централи“, коментират от ИПИ. Глобалните инвестиции в термоядрената индустрия надхвърлиха 6 млрд. долара Световните инвестиции в термоядрени мощности са достигнали 6,21 млрд. щатски долара, сочи актуален доклад на Асоциацията на термоядрената индустрия (FIA). Само в рамките на последната година новите капиталовложения в сектора в глобален план са в размер на 1,4 млрд. долара, показват още статистиките на браншовата организация. С тях са финансирани 27 нови индивидуални проекта, включително инициативи на щатската TAE (за 250 млн. долара), китайските ENN (за 200 млн.) и Energy Singularity (за 55 млн.), японската Kyoto Fusioneering (за 79 млн.) и др. Докладът регистрира и друга важна тенденция – от юли 2022 г. досега 13 компании в сектора са навлезли на пазара за първи път или са възобновили дейността си след период на застой. Сред активните в сегмента дружества най-много на брой са тези от САЩ – 25, сред които са и някои от найголемите инвеститори в световен план. Същевременно глобалната термоядрена индустрия става все по-разнородна в географски аспект, като представителите на сектора идват от общо 12 държави с поне едно предприятие в сферата на термоядрената енергия, отчитат още от FIA. Част от новите участници в годишната анкета на Асоциацията са от Нова Зеландия (Openstar), Швеция (Novatron), Германия (Gauss и Proxima) и Китай (Energy Singularity).

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 5/2023 5

6 брой 5/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Планира се изграждането на индустриален парк за чисти технологии в комплекса Марица изток От Министерството на енергетиката (МЕ) съобщиха, че в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) спешно са разработили и публикували актуализирани версии на териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони в страната – областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. Сред акцентите в обновените версии на документите са възможностите за създаване на нов индустриален парк за чисти технологии в „Марица изток“, както и други такива центрове около Стара Загора, в съответствие със специално разработен и консултиран „Мастър план“ за развитието на комплекса и региона. С цел рекултивиране на терените за добив на лигнитни въглища е заложено създаването на специално дружество „Конверсия на въглищни региони“, което да подготви инфраструктурата за нови промишлени дейности, става ясно още от новите проекти. В актуализираните планове е залегнало технологично развитие по цялата верига на добавена стойност – от производството на зелен водород до приложенията му, включително за индустриални, транспортни и енергийни цели. В тази връзка ще бъдат стимулирани малките и средните предприятия, както и взета предвид ключовата роля на големите предприятия за икономическия растеж и създаването на устойчива заетост. ЕП подкрепя с реформа пазара на PPA споразумения и инвестициите във ВЕИ На 19 юли т. г. Комитетът за индустрия, научноизследователска дейност и енергетика (ITRE) към Европейския парламент е приел своята позиция относно реформата на структурата на пазара на електроенергия (EMD), съобщават от платформата за корпоративно снабдяване с възобновяема енергия на Стария континент RE-Source, която обединява голям брой доставчици и потребители във ВЕИ сегмента. С това ЕП цели да стимулира прилагането на PPA споразумения за покупка на електроенергия и да ускори развитието на сектора на възобновяемата енергия чрез насърчаване на инвестициите и премахване на част от мерките, ограничаващи европейските енергийни пазари в това направление. Предстои Съветът на ЕС да съгласува собствената си позиция по реформата, което се очаква да се случи след края на лятото. Това ще бъде последвано от тристранни преговори с участието на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия, като целта е да се постигне съгласие по рамката до края на 2023 г. Планираната реформа се очаква да улесни процеса по сключване на PPA договори, които са на път да се превърнат в основен стимул за по-широко внедряване на възобновяеми енергийни източници, уточняват от RE-Source. Реформата е планирано да предостави и насоки за корпоративните организации относно отчитането на PPA договори, се казва още в съобщението. Чешката Rezolv Energy ще строи край Силистра най-голямата соларна централа у нас Основаната през миналата година чешка компания за производство на възобновяема енергия с фокус върху Централна и Югоизточна Европа Rezolv Energy, собственост на глобалния инвеститор в устойчива инфраструктура Actis, обяви, че е придобила правата за изграждането и експлоатацията на най-големия соларен парк в България от родната фирма YGY Industries. Фотоволтаичната централа „Св. Георги“ ще бъде с капацитет 229 MW и е планирано да бъде разположена на парцел с площ от 165 хектара в община Силистра, на мястото на бившето летище. Очаква се строителните дейности да започнат още преди края на настоящата година, а проектът за изпълнение предвижда финализиране на обекта в началото на 2025 г. Предстои в съоръжението да бъдат инсталирани близо 400 хил. соларни панела, а заложеното му годишно производство е 313 GWh – еквивалентни на 13% от общата генерирана към момента ежегодно в страната соларна енергия. Българската централа ще бъде присъединена към основната 110 kV преносна мрежа чрез две независими свързващи линии с обща дължина около 6 километра, а електричеството ще се продава на корпоративни и индустриални потребители чрез дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия (PPA).

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 5/2023 7 фирмена публикация ВВТ Инженеринг е компания, специализирана в консултирането, проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи. Екипът от специалисти изготвя индивидуални проекти, изцяло съобразени с желанията и възможностите на инвеститора. Компанията реализира както множество проекти за индустрията, така и за битови потребители. ВВТ Инженеринг е и един от основните вносители на фотоволтаични панели, инвертори и батерии на българския пазар. В интервюто за сп. Енерджи ревю д-р инж. Веселин Тодоров - основател на компанията и председател на Сдружение "Соларна Академия България", коментира темата, свързана с поддръжката на фотоволтаичните централи, с цел увеличаване на тяхната производителност, ефективност, възвръщаемост на инвестицията и удължаване на жизнения цикъл на системите. На какво трябва да обърнат внимание компаниите, за да поддържат висока ефективност на фотоволтаичните централи? След изграждането на фотоволтаичната централа, ключов фактор за нейната продуктивност, ефективност, възвръщаемост и удължаване на жизнения й цикъл е нейната поддръжка. Ролята на систематичната и редовна поддръжка за фотоволтаичните централи не се ограничава само до сезонните интервали, а е важна през целия им жизнен цикъл. Тя предоставя възможност за проследяване на работните параметри на системата, откриване и отстраняване на потенциални проблеми, както и оптимизиране на производствената ефективност. Систематичната поддръжка помага за ефективната работа на централите, като ги предпазва от деградация и намаляваща производителност. Професионалните екипи се грижат за проверката, почистването, техническите корекции и ремонтите, осигурявайки дългосрочна възвръщаемост на инвестицията и максимално използване на потенциала на слънчевата енергия. Какво е важно за поддръжката на фотоволтаични централи през есенно-зимния сезон? През този период интензивността на слънчевата радиация спада, а неблагоприятните атмосферни условия се увеличават. С този сценарий, поддръжката на фотоволтаичните системи става ключов фактор. Падащите клони, листа, а в последствие снегът и образуващият се лед, могат да пречат на нормалната работа, като засягат обема на слънчевата енергия, която панелите приемат. Оптималната ефективност на централите се постига чрез редовно почистване на панелите и систематична инспекция на електрическите компоненти. Какво е въздействието на липсата на поддръжка през студените месеци върху ефективността на фотоволтаичната централа? Пропускането на систематична поддръжка през зимния сезон може да доведе до сериозни последствия за ефективността на Как да имаме оптимална производителност и възвръщаемост на инвестицията във фотоволтаични централи? д-р инж. Веселин Тодоров, основател на ВВТ Инженеринг, пред сп. Енерджи ревю фотоволтаичната централа. Натрупването на снегове и лед върху панелите предизвиква увеличена плътност на материала, което ограничава поемането на слънчева светлина. Този процес допринася за забавяне на производството на енергия, като удължава времето за възвръщаемост на инвестицията. Редовната и правилна поддръжка обаче предотвратява тези проблеми и поддържа висока производителност през студените месеци. Какви са основните стъпки, които собствениците на фотоволтаични централи трябва да предприемат през есента и зимата? Собствениците на фотоволтаични централи трябва да предприемат цялостен подход към поддръжката на централите през есента и зимата. На първо място, е важно редовно почистване на панелите от снега, леда и други замърсявания, което може да се осъществява с помощта на специализирани инструменти. Извършването на инспекция на електрическите компоненти и връзки е също от съществено значение, за да се гарантира, че централата функционира безпроблемно и е безопасна. Освен това, рутинната поддръжка се отнася за целия жизнен цикъл на фотоволтаичната централа. Професионалните екипи извършват редовни проверки, диагностика на системата и извършват необходимите ремонти, които не само поддържат нормалната работа, но и удължават жизнения цикъл на централата. www.vvt.bg

8 брой 5/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ интервю Васислав Стоилков, ръководител на проекта за пилотна демонстрационна система за рециклиране на НУБА на Евро Стийл Трейд, пред сп. Енерджи ревю Създадохме решение за третиране на важни видове батерии, които досега не се рециклираха у нас Представете накратко развитието и основните направления в дейността на фирмата. Евро Стийл Трейд стои зад търговската марка Макметал Холдинг вече близо 10 години и е сред лидерите в България в сектора на устойчивото управление на отпадъците. Разполагаме с експертиза и материално-техническа обезпеченост за събиране и третиране на пълния спектър излезли от употреба моторни превозни средства и всички групи отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Осигуряваме събирането и рециклирането на 70% от негодните за употреба портативни батерии и акумулатори в национален мащаб. Прилагате пилотен демонстрационен подход при рециклирането на негодни за употреба батерии и акумулатори. Бихте ли разказали повече за технологията и проекта? Допреди да предприемем реализацията на инвестиционното ни намерение за внедряване на ново технологично решение за подготовка за предварително третиране, повторна употреба и рециклиране, разполагахме с инсталация за алкални батерии. Те съставляват около 55% от общото количество на пазара. Новата ни инсталация ще даде възможност да се третират още няколко дробяването им чрез сухо шредиране и достигане до крайната суровина с относително еднакъв състав. Успешно осъщественият демонстрационен проект и дейностите по подготовката за повторно използване и рециклиране увеличават технологичния потенциал на страната за изпълнение на националните и европейски цели в сектора, тъй като подходът позволява да се приложи както на национално, така и на регионално и местно ниво. Очакваме всяка година поне 228 т отпадъци от тези специфични потоци да попадат в обхвата на инсталацията. Полагаме усилия за промотиране на новото технологично решение сред широката общественост и всички заинтересовани страни, каквито са нашите партньори в събирането и оползотворяването на отпадъците, общините, вносителите и производителите на батерии. изключително важни видове батерии, за които до момента нямаше как да се осигури рециклиране в България – литиево-йонни, никел-металхидридни и никел-кадмиеви. Проектът, който разработихме, насърчава висококачественото им рециклиране и позволява дори едновременното им третиране. Той адресира ключови предизвикателства в сектора – непрекъснато увеличаващото се количество специфични отпадъчни потоци и трудностите във формирането на култура за търсене и усвояване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност. Иновативният полезен метод и инсталацията за обезвреждане и рециклиране на батерии се ползват от закрилата на Патентното ведомство на България и са резултат от усърдната ни съвместна работа с учени от ХТМУ и БАН. Какви са елементите на инсталацията и етапите на обработка? Какви са очакваните ползи от реализацията и как оценявате значението й за страната ни? Инсталацията следва технологична блок схема, обхващаща процеса от подготовката за предварителното третиране, през различните фази на неутрализиране и операциите, извършвани с батериите с приключен жизнен цикъл, до раз-

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 5/2023 9 бизнес e Renewable е първото събитие в България, което ще обедини институционалните и техническите постижения във ВЕИ сектора в Европа, подчертават организаторите от Solar Academy и M3 Communications. Първото издание на международния форум и изложение „Енергийна еволюция: европейски практики, местно приложение“, което ще се проведе на 2 и 3 октомври т.г. в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, ще акцентира върху различни възобновяеми източници на енергия. Участниците ще имат възможността да се запознаят с най-новите постижения във ВЕИ сектора – иновативни технологии, бизнес модели и финансови решения, както и да научат кои са най-добрите практики при разработването, прилагането и регулирането на възобновяемите енергийни проекти. Сред основните теми на Be Renewable ще са зеленият преход в Европа и ролята на европейските политики за зелена енергия в разработването на енергийната стратегия на България. Ще бъдат разгледани и добри практики и модели от Европа – успешни примери от други европейски страни, които могат да се приложат в българския контекст и да подкрепят устойчивия преход. Събитието ще акцентира и върху стандарти и ролята на човешкия капитал за енергийната трансформация, предизвикателства, възможности и модели при финансиране и инвестиции във ВЕИ сектора, търговия с енергия и ролята на енергийните борси в конкурентността и прозрачността на пазара. Ще бъдат обсъдени и ролята на международното сътрудничество в устойчивото управление на енергийните и климатичните предизвикателства и развитието на нови технологични решения в областта на електрическата мобилност, зеления водород и нискоемисионното строителство. Събитието ще започне с приветствия от страна на организаторите и официални изказвания на представители на Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката и Европейската комисия. В двудневната програма на Be Renewable ще се включат редица експерти – от Българска стопанска камара (БСК), Европейската и международна дирекция в БНБ, Овергаз Инк., Смарт Солар, Камара на инсталаторите в България, Еко Глоуб, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Българска банка за развитие (ББР), фондация NET ZERO, Българската асоциация „Електрически превозни средства“ (БАЕПС), Българска независима енергийна борса (БНЕБ), Европейска федерация на търговците на енергия, GKN Hydrogen и др. В ролята на модератори по време на събитието ще влязат Гергана Паси, президент на ПанЕвропа България и бивш министър на европейските въпроси, Славчо Нейков, председател на Института за енергиен мениджмънт, Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc., Ина Георгиева, издател на сп. „Твоят БИЗНЕС“. B Първото издание на Be Renewable акцентира на европейските ВЕИ практики и местното им приложение

10 брой 5/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ бизнес а 13 и 14 септември т.г. в Messe Stuttgart се състоя изложението и конференция hy-fcell, където бяха обсъдени най-новите проекти и иновации в търговските приложения на водород и горивни клетки. Събитието събра под един покрив разработчици, производители, експерти от изследователски центрове и потребители. „Темите, свързани с енергията и климата, са по-важни от всякога. Провеждаме събитията hy-fcell като постоянни платформи за една индустрия, която остава силно динамична и в която се случват много неща. Комбинацията от изложение и конференция насърчава работата в мрежа и обмена на техническо ноу-хау, като също подпомага компаниите в развитието на международни пазари“, подчерта Щефан Лонерт, президент на Messe Stuttgart. hy-fcell включваше англоезична конференция с интерактивни пленарни сесии и уъркшопове, както и международно изложение. Сред ключовите теми бяха компоненти и системи, техните производствени технологии, генериране на водород и необходимата инфраструктура за това, области на приложение на горивни клетки и водородни технологии, както и научноизследователски, развойни и специализирани услуги. Силно влиятелни спонсори и партньори, като Саксонския иновационен клъстер за горивни клетки и водород HZwo, подкрепиха събитиhy-fcell 2023 представи перспективите пред енергийния сектор ето. „Целият диапазон от теми, обхващащ от компоненти за горивни клетки до зелен водород, крие огромен потенциал за добавена стойност за множество различни заинтересовани страни от Германия и Европа. HZwo предава ноу-хау, свързано с новите технологии и новите бизнес линии, изгражда контакти между потенциални партньори и инициира практически и изследователски проекти заедно с иновативни партньори. hy-fcell в Щутгарт е важен сътрудник на HZwo в ускоряването на интернационализацията на мрежата“, каза управляващият директор Карл Льотш. В допълнение към първокласната комбинация от изложение и конференция, на посетителите на hy-fcell 2023 бе предложена разнообразна съпътстваща програма. В популярния Speaker’s Corner се проведоха оживени разговори, дискусионни панели и презентации на стартъпи, в които заинтересованите страни имаха възможност да получат ценна информация за нови технологии и линии на бизнес. Тази година участниците бяха впечатлени и от атракциите, свързани с мобилността – превозни средства с алтернативни задвижвания, някои от които дори бяха налични за тест драйв. Основано през 2001 г., hy-fcell е едно от най-старите и важни международни технически изложения за водородния сектор и индустрията за горивни клетки. То осигурява широк поглед върху свързаните международни пазари и технологичния напредък. Поради глобалната значимост на темата за устойчивите енергийни източници, hy-fcell се провежда, освен в Германия, на различни локации в цял свят – например в Китай и Канада. Н

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ l брой 5/2023 11 електроенергетика Фотоволтаичните системи често са позиционирани в големи открити пространства, например в полета или на покривите на сгради Както директните, така и индиректните удари от мълния могат лесно да повредят чувствителните компоненти на фотоволтаичното оборудване За ефективна мълниезащита и защита от пренапрежение на соларните инсталации се използват специални SPD устройства и модули голяма площ и метални конструкции, разположени на открито и често в пълна изолация от останалия свят, соларните панели биха ставали чести жертви на гръмотевичните бури, ако не бяха комплексните им системи за защита от пренапрежение при падане на мълнии върху инсталацията. Както директните, така и индиректните удари от мълния могат лесно да повредят чувствителните компоненти на фотоволтаичното оборудване, които често са скъпи за ремонт или замяна, а неизправностите им компрометират надеждността на цялата система. Пренапрежението зависи от настройките и окабеляването на конкретната PV инсталация. Фотоволтаичните системи често са позиционирани в големи открити пространства, обикновено в полета или на покривите на сгради. Колкото по-обширна е площта на разполагане на оборудването, толкова Съображения при защитата от пренапрежения на соларни инсталации по-вероятно е да настъпят щети вследствие на падане на мълния. Електронното оборудване може да претърпи катастрофална повреда при пренапрежение, а ако такова събитие възникне при наличието на персонал в централата, това застрашава и неговата безопасност. Когато соларната инсталация е предназначена за захранването на промишлен обект, технологичните и бизнес операции в обекта също са изложени на висок риск. PV инверторите традиционно са скъпи и щетите от пренапрежения костват много на операторите на фотоволтаични паркове, а в индустриални приложения още по-скъпи за предприятията се оказват нежеланите престои на захранваните товари и системи. Ето защо е необходимо да се осигури адекватна защита от мълнии и С

12 брой 5/2023 l ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика пренапрежения, за да се елиминират рисковете от повреди на соларните панели и останалите елементи на PV централите и свързаните с тях разходи и проблеми. Специфики Когато мълния удари фотоволтаична система, тя предизвиква индуциран преходен ток и напрежение в проводниковите вериги, които е вероятно да причинят изолационни и диелектрични повреди в електрическите и електронните компоненти, включително соларните панели, инверторите, контролното и комуникационно оборудване, както и в устройства, които са част от сградната инсталация. Стринговите комбиниращи кутии, разположени между фотоволтаичните модули и инвертора, самите инвертори и MPPT (Maximum power point tracker) устройствата за следене на максималната мощност са подложени на най-сериозен риск от повреда при пренапрежение. За да се предотвратят преминаването на големи енергийни полета през електрониката и щетите върху фотоволтаичната система, пиковите напрежения трябва да бъдат отвеждани към земята. За целта всички проводящи повърхности е необходимо да бъдат директно заземени и всички кабели, които влизат и излизат от системата (включително Ethernet кабелите и тези за променливотоково захранване), да бъдат свързани към земята чрез специални SPD (Surge protection devices) устройства за защита от пренапрежение. Такова устройство е необходимо за всяка отделна група стрингове, за рекомбиниращата кутия, както и за разединителя за постоянен ток. UL 1449 – стандартът за безопасност на SPD устройства, проектирани за многократно ограничаване на преходни пренапрежения например, дефинира три типа с различни защитни функции и показания за местоположение на инсталацията в рамките на системата, които я предпазват от директни, индиректни удари от мълнии или свързаните с тях електромагнитни ефекти. Избор и инсталация на SPD устройства Соларните инсталации значително се различават по характеристиките си от други електрически системи, което налага използването на SPD устройства, които са специално проектирани и оразмерени за тази цел. PV системите работят при високи напрежения до 1500 V, а максималният им пик на мощността обикновено е само няколко персентила под тока на късо съединение. Ето защо при избора на оптимален модул за защита от пренапрежение на фотоволтаична система е необходимо да се проучат: n Плътността на поразяване от мълнии в съответната зона (средногодишният брой на паданията на 1 кв. км); n Работната температура на системата; n Работното напрежение на системата; n Номиналният ток на късо съединение на системата; n Формата на вълната, от която трябва се осигури защита при директен или индиректен удар от мълния; n Номиналният разряден ток. При наличието на външна LPS (Lightning protection system) система за защита от мълнии изискванията за инсталация на SPD устройства зависят от избрания клас LPS решение и от това дали разделителното разстояние между LPS и PV инсталацията е изолирано или неизолирано (съгласно стандарта за мълниезащита БДС EN IEC 62305-3). За да има достатъчен ефект, нивото на защита от напрежение на SPD устройството трябва да бъде с 20% по-ниско от диелектричната якост на крайното оборудване на системата. Обикновено се избира SPD модул с ток на издръжливост на късо съединение, по-голям от тока на късо съединение на стринга, към който е свързан. Устройствата, които се използват в

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=