Енерджи ревю бр. 6/2023

www.energy-review.bg ЦЕНА 6.00 ЛВ. ® ISSN: 1314-0671 БРОЙ 6, НОЕМВРИ 2023 ВИБРОМОТОРИ ВИДОВЕ И СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ИЗБОРА ИМ КАБЕЛИ ЗА ВЕИ ИНСТАЛАЦИИ ИНДУСТРИАЛНИ РАЗХОДОМЕРИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ ВАЛИДИРАХА НОВА ФОРМА НА ЕНЕРГИЯ ИНЖЕНЕРИ РАЗРАБОТИХА ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОРИВО ОТ ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ брой 6/2023 1

2 брой 6/2023 ЕНЕРДЖИ РЕВЮ в броя www.energy-review.bg ® ноември 2023 Теодора Иванова (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg Любен Георгиев (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9 1612 София, тел.: (02) 818 3838 office@tllmedia.bg www.tllmedia.bg Действителни собственици на Ти Ел Ел Медиа ООД са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев Ти Ел Ел Медиа ООД © Всички права запазени. Всички права върху графичното оформление и дизайн, статиите и използваните изображения, текстове и снимки, публикувани в изданието са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното и ненадлежно документирано използване нарушава законите и правата на авторите им. Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами, рекламни карета, рекламни публикации, фирмени и платени статии. Правата на всички споменати търговски марки, регистрирани търговски марки, запазени марки и т.н. принадлежат на съответните им собственици. издатели reklama@tllmedia.bg Петя Найденова Гергана Николова Елена Димитрова Мария Кояджикова (02) 818 3810 0888 414 831 (02) 818 3813 0888 395 928 (02) 818 3815 0888 335 882 (02) 818 3813 0889 256 232 реклама издава Ти Ел Ел Медиа ООД ® ISSN: 1314-0671 4 Накратко 8 Вибромотори 12 Кабели за ВЕИ инсталации 18 Системи за управление на горелки 24 Индустриални разходомери за природен газ 28 Валидираха нова форма на енергия 30 Инженери разработиха ефективен процес за получаване на гориво от въглероден диоксид Мария Апостолова (02)8183811 abonament@tllmedia.bg секретар Диляна Йорданова отговорен редактор (02) 818 3823 Пепа Петрунова (02) 818 3822 editors@tllmedia.bg редактори Теодора Бахарова Гергана Николова (02) 818 3830 prepress@tllmedia.bg дизайн

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ брой 6/2023 3

4 брой 6/2023 ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко IRENA представи нова версия на глобалния енергиен атлас От създаването си преди десет години насам Глобалният атлас за възобновяема енергия (Global Atlas for Renewable Energy) на международната ВЕИ агенция IRENA функционира като интернационален онлайн хъб и мащабна отворена платформа за оценка на възобновяемите ресурси на планетата и споделяне на данни и информация в областта. Последната версия 4.1 на атласа се отличава със значително усъвършенстван функционален инструментариум и дава разширен поглед върху потенциала на отделните държави по света в сферата на устойчивата енергия, коментират от IRENA. Новият вариант на платформата предлага по-разнообразни и изчерпателни информационни модули в резултат на дългогодишното сътрудничество с глобалната общност във ВЕИ сегмента, включително с множество световни експерти и организации, ангажирани със събиране на данни и оценка на ресурсите. Предимства на обновената система са модул с хронологично представени метеорологични данни за повторни анализи от НАСА и Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF), нова версия на модула за глобално агроекологично зониране от Организацията по прехрана и земеделие (FAO) и модул за глобалния капацитет за хидропомпено съхранение на енергия по данни на Австралийския национален университет (ANU). Първото издание на BeRenewable очерта добрите европейски практики в енергийния преход На 2 и 3 октомври в Интер Експо Център се проведе първото издание на международния форум BeRenewable под надслов „Енергийна еволюция: европейски практики, местно приложение“. TLL Media партнира на събитието, организирано от Solar Academy и M3 Communications Group, със специализираните си издания за енергетика PowerIndustry-Bulgaria.com и сп. Енерджи ревю, а екипът ни проследи експертните дискусии на живо в зала „Витоша“ на изложбения център. Широката тематична програма в първия ден на събитието обхвана множество теми във връзка със зеления преход на Стария континент, европейските политики и практики в сферата на възобновяемата енергия. Сред ключовите теми, които бяха засегнати в рамките на втория ден на форума, бяха енергийната и климатична дипломация, енергийните борси и конкурентността на пазара, електромобилността и устойчивия транспорт по пътя към нулеви емисии, както и иновациите при зеления водород и ролята му за енергийния преход. В панелната програма взеха участие редица представители на енергийния сектор в Европа, които споделиха знания и опит в областта на устойчивите енергийни решения и дадоха насоки как те могат да бъдат успешно интегрирани в бизнес моделите на бъдещето, обобщават организаторите. Стартира изграждането на първия хибриден проект за възобновяема енергия у нас С официална церемония за полагане на първа копка започнаха работите по изграждането на първия в страната ни хибриден ВЕИ проект, който ще включва производство на соларна и вятърна енергия и съхранението им в батерийни системи. Стартът на мащабния проект, който ще бъде разположен в района на ямболското село Тенево на територията на община Тунджа, е даден преди 2 години. Предвидено е реализацията да се извърши на три етапа, първият от които включва построяването на соларна централа с капацитет 237 MW инсталирана мощност. По график тя трябва да бъде напълно завършена в началото на 2025 г. Във втората фаза на проекта е планирано изграждане на съоръжение за съхранение на енергия с 250 MW присъединена мощност и капацитет 500 MWh. Последната част обхваща вятърен парк или комбинация от вятърни турбини с обща мощност още 250 MW. Очаква се тези два етапа да бъдат реализирани в рамките на следващите пет години. Инсталацията за производство и оползотворяване на възобновяема енергия в комплекса „Тенево Солар“ е предвидена за допълване със съвременни системи за енергиен мениджмънт. Инвеститори в съоръжението са датската Еurowind Energy и австрийската Renalfa, а изпълнител е Solarpro Holding.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ брой 6/2023 5

6 брой 6/2023 ЕНЕРДЖИ РЕВЮ накратко Откриха соларния парк на УНСС С официална церемония на 24 октомври т. г. бе официално открит фотоволтаичният парк, разположен на територията на Университета по национално и световно стопанство (УНСС) в столицата. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, заместник-министърът на образованието проф. д-р Генка Петрова и председателят на Съвета на ректорите на висшето учебно заведение акад. проф. дмн Лъчезар Трайков. Сред гостите беше и помощник-ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, който е с основен принос за реализирането на проекта. Соларната централа в УНСС включва два основни компонента – покривно съоръжение с капацитет за производство на 657 MW/h енергия на годишна база и инсталация върху модерния новоизграден закрит паркинг на сградата с производителност 950 MW/h на година. Финансирането на реализацията на проекта на стойност близо 3 млн. лева е осигурено по линия на ЕСКО договор, при който учебното заведение не заплаща сумата за изпълнение на обществената поръчка, а разходите се погасяват през цената на електроенергията. Неизползван потенциал за около 40 GW наземни вятърни мощности е налице у нас Как може да се разгърне потенциалът за вятърна енергия на сушата у нас обсъдиха български и международни експерти по време на специализирана кръгла маса, която се проведе на 26 септември в столицата по инициатива на Центъра за изследване на демокрацията (CSD). В широката професионална дискусия се включиха министърът на околната средата и водите Юлиян Попов, както и представители на Енергийния център към Австрийския технологичен институт, Регионалния институт за изследване на енергийни политики (REKK), Европейската вятърна асоциация (WindEurope), Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) и WWF България. В рамките на събитието бяха представени резултатите от актуално изследване на потенциала за производство на вятърна енергия в страната ни, проведено от CSD в партньорство с Австрийския технологичен институт. Според оповестените данни най-малко 10 GW инсталирани наземни вятърни мощности биха могли да бъдат реализирани в региона на Североизточна България, където са налице високи средни скорости на вятъра и липсват сериозни пречки пред използването на земните терени, а съществуват и подходящите екологични условия. Между 40 и 42 GW пък е вятърният капацитет за производство на електроенергия, който може да бъде инсталиран в цялата страна, изключвайки защитените по Натура 2000 зони. Нов център за зелена енергия на НЕК ще обучава по 14 ключови специалности в енергетиката Националната електрическа компания (НЕК) официално откри обучителния си център „Зелена енергия“ в Пловдив. Звеното се намира на територията на Предприятие „Водноелектрически централи“ и в него ще се провеждат професионално обучение и курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация както на служители на компанията, така и на външни заинтересовани лица. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да извършва и удостоверява обучения по 10 ключови професии и 14 специалности в областта на енергетиката, хидроенергетиката, електротехниката, строителството, механотехниката, екологията и икономиката. Център за професионално обучение „Зелена енергия“ разполага със собствена техническа учебна база, включително ремонтно-механичен цех с обособени работни места за обучение, химическа лаборатория, тренировъчна площадка, работилници и учебни зали. В него желаещите ще могат да придобиват знания, умения и възможности за кариерно развитие в сферата на зелената енергия. Чрез работа по реални проекти обучаващите се в центъра ще получават ценен практически опит, а сред основните цели на организацията са насърчаването на иновациите, засилването на сътрудничеството между академичния сектор и бизнеса и продължаването на приемствеността, поясняват от НЕК.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ брой 6/2023 7 фирмена публикация На 25 октомври т. г. фирма DTS - Цифрови Преносни Системи и ключовият й глобален партньор Socomec проведоха традиционната си съвместна инициатива "Ден на техниката", в чието тазгодишно издание акценти бяха иновациите в областта на модулните UPS системи и електроизграждането от френската компания. Семинарът за продуктови и технологични новости посрещна множество клиенти и гости на българската фирма, като открои и най-актуалните решения в каталозите на японския производител на автоматични комутатори Terasaki и италианския доставчик на батерийни системи Fiamm. 25+ години стратегическо партньорство Събитието откри управителят на DTS - Цифрови Преносни Системи Иван Попов с позитивната равносметка, че в продължение на вече повече от 25 години компанията предлага на българския пазар високоефективни решения за резервно електрозахранване, монофазни и трифазни UPS устройства, апаратура за превключване, контрол и защита, както и системи за енергиен мониторинг от Socomec. "Като коректен и предпочитан партньор на компютърни и телекомуникационни компании и в сътрудничество с електротехнически и строителни фирми DTS реализира престижни инсталации за държавната администрация, банковия и застрахователния сектор, търговията, индустрията, медицината, транспорта, услугите и др.", допълни той. Лектор на следващия модул от програмата беше Бостиан Флис, търговски директор на филиала на Socomec в Словения. Той направи преглед на успешното развитие на френската фирма през последния един век и подчерта експертизата й в разработката на технологии за критични приложения. Модулните концепции при UPS системите Основен фокус на специализираните лекции за новостите от Socomec бяха най-иновативните решения в сегмента на UPS системите. Гостите на семинара научиха повече за предимствата на платформата за централизирано управление и превключване между източниците на електрозахранване ATyS Bypass и фамилията модулни UPS системи Modulys. Изключителен интерес сред аудиторията предизвика цялостно оборудваното решение Modulys XM, което гарантира оптимална DTS - Цифрови Преносни Системи и Socomec откроиха последните тенденции при UPS решенията наличност на захранването и над 25 години експлоатационен живот. Лекторите поясниха, че това напълно елиминира необходимостта от подмяна на UPS системите в рамките на целия сервизен цикъл на приложения в центрове за данни например. Водещи дискусионни теми по време на "Ден на техниката" 2023 бяха технологията за енергиен мониторинг DIRIS Digiware, платформата за адаптивна сигурност и надеждност в електрозахранването на медицинска апаратура MASTERYS GP4 HC, както и специализираното решение за медицински приложения MEDSYS. Новостите от Terasaki и Fiamm В традиционния семинар на DTS - Цифрови Преносни Системи се включи и Берт Тен Тий, директор "Бизнес развитие" в европейското подразделение на Terasaki Electric, който запозна публиката с ключовите продуктови линии на японския производител на автоматични комутатори. Експертът подчерта, че компанията с вече стогодишна история е номер едно доставчик в света на автоматични прекъсвачи за морския сектор, както и водещ разработчик на нисковолтови прекъсвачи. Terasaki произвежда компоненти не само за собствената си програма, но и за множество популярни глобални брандове, а решенията й са подходящи и за агресивни промишлени среди, допълни Берт Тен Тий. Акценти в презентацията му бяха серията модулни автоматични прекъсвачи с лят корпус Tembreak 2, както и въздушните прекъсвачи TemPower 2 ACB. Зенон Батанин, териториален мениджър във Fiamm Europe, пък обърна специално внимание върху ролята на италианския производител като водещ доставчик на акумулаторни системи за европейските автомобилни корпорации. Той представи в детайли най-актуалните оферти на Fiamm при батериите, аксесоарите и цялостните решения за съхранение на енергия и резервно захранване в сектори като индустрия, телекомуникации, центрове за данни, комунални приложения, ВЕИ, транспорт, сигурност и др. През целия ден посетителите на събитието имаха възможност да посетят и специалния демонстрационен ван на Socomec, оборудван с някои от най-новите продукти от портфолиото на компанията.

8 брой 6/2023 ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика ъхранението и манипулирането с насипни материали винаги са били предизвикателство. За товаренето, разтоварването, манипулирането и съхранението на различни материали като гранули, камъни, цимент и др., както и за тяхното смесване и хомогенизация се използват различни видове технологии. В последно време обаче за тези дейности се използват вибрации. Вибрационните системи са предназначени за съхранение и манипулиране с компоненти с всякакви форми и размери по контролиран начин. Видове вибрационни системи Индустриалните вибрационни системи използват ротационно или линейно движение, за да предоставят непрекъснати вибрации за лабораторни и промишлени клатачни машини, сита, класификатори, силози и бункери. Те се захранват от електрически двигател, пневматични бутала или хидравлична течност. Има няколко основни вида промишлени вибрационни системи. Устройства, които използват двигатели, индуцират вибрации чрез ротацията на моторния вал с ексцентрично натоварване. Вибромотори Индустриалните вибрационни системи използват ротационно или линейно движение, за да предоставят непрекъснати вибрации за лабораторни и промишлени клатачни машини, сита, класификатори, силози и бункери Някои устройства подлежат на измиване и са предназначени за хигиенни приложения, например при преработката на храни или бутилирането на напитки Съображенията при избора са много, но сред най-важните фактори са типът на материала в силоза, бункера, тръбопровода или улея, силата на вибрационното устройство и необходимата честота за приложението и др. При топковите вибрационни системи вибрациите се индуцират от ротацията на топка от хромирана стомана, задвижвана от сгъстен въздух (или друг инертен газ), по набор от стоманени канали в алуминиевия или чугунен цилиндричен корпус на устройството. На външен вид турбинните вибратори приличат на топковите, но вместо топка, те използват турбина, задвижвана от сгъстен въздух. Обикновено тези устройства са предназначени за фланцов монтаж. Линейните индустриални вибрационни системи индуцират вибрации чрез линеен изпълнителен механизъм или бутален двигател. Сред експлоатационните параметри на индустриалните вибрационни системи са скорост на двигателя, мощност, сила, напрежение, диаметър и дължина. Скоростта на двигателя е показател за скоростта на въртящия се елемент и типично се изразява в обороти за минута. За моторизираните вибрационни системи силата представлява центробежната сила, генерирана от въртящия се ексцентричен товар. При буталните устройства силата е резултат от възвратнопостъпателното движение. Индустриалните вибрационни машини се предлагат с разнообразие от специфични характеристиС

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ брой 6/2023 9 електроенергетика ки. Някои устройства подлежат на измиване и са предназначени за хигиенни приложения, например при преработката на храни или бутилирането на напитки. Други са с взривозащитен корпус или искробезопасно окабеляване за опасни зони или потенциално експлозивни среди. Промишлените вибратори с честотни регулатори дават възможност на потребителите да регулират скоростта на двигателя спрямо изискванията на приложението. Приложенията на индустриалните вибрационни системи са много. Безударните линейни вибратори предоставят ниска честота, високоамплитудна сила, която е подходяща за придвижването на частици с по-големи размери и по-малка насипна плътност. За разлика от това, ротационните турбинни вибрационни системи са предназначени за придвижването на фини, сухи материали в силози, бункери, улеи, сита и захранващи устройства. На пазара се предлагат и специализирани вибрационни системи за разтоварване на сухи насипни материали от железопътни вагони с дънно разтоварване. Индустриалните вибратори се използват също за премахване на въздушни джобове и други повърхностни недостатъци от цимент, дървени и стоманени форми. Електрически вибромотори По-високочестотните ротационни електрически вибромотори са подходящ инструмент за ускоряване на потока от материали със сравнително равномерен гранулометричен състав, които имат способността в някаква степен да се движат под действието на гравитацията, или за премахване на запушвания. Те не функционират добре при висока честота на циклите на включване/изключване и изискват по-висока първоначална инвестиция за пускови устройства или модули за управление. Изискванията им за поддръжка са много ниски и предлагат дълъг експлоатационен живот в тежки работни условия и възможност за регулиране на тежестите с цел промяна на изходната сила. По-нискочестотните ротационни електрически вибрационни мотори са добро решение за улесняване на потока на по-лепкави материали и материали с по-груби и големи частици, тъй като предлагат по-голям ход на огъване на бункерните стени. Те не са особено подходящи за чести цикли на включване/изключване и също се нуждаят от по-голяма първоначална инвестиция за пускови устройства и управления. В допълнение, те отново имат много ниски изисквания за поддръжка, дълъг експлоатационен живот при тежки условия на работната среда и опция за регулиране на силата. Електромагнитните вибромотори предлагат 3600 вибрации на минута с линейна сила, което ги прави подходящи за възбуждане на материали в бункери и улеи, които имат възможността да се придвижват гравитачно. Те са добро решение и за почистване и отстраняване на слепването на малки количества материал. Могат да са икономична алтернатива по отношение на монтажа, но не са предназначени за непрекъснат режим на експлоатация и изискват периодична поддръжка на листовите ресори. Вибромоторите с постояннотоково захранване имат една настройка за сила и са подходящи за ускоряване на потоците от материал и отстраняване на запушвания. Те са отлично решение за мобилни приложения, където батерийното захранване се предпочита пред компресорите и пневматичната техника.

10 брой 6/2023 ЕНЕРДЖИ РЕВЮ електроенергетика Пневматични модели Турбинните вибрационни устройства предлагат високочестотни вибрации и ротационна сила. Те са относително тихи, ефективни по отношение на консумацията на сгъстен въздух и имат постоянно високи експлоатационни характеристики. Подходящи са за почиствания и подпомагане на потока в улеи и тръбопроводи за материали, които се движат добре под действие на гравитацията. Не са толкова ефективни за ускоряване на потока в бункери. Топковите вибрационни устройства са икономични от гледна точка на покупна цена и инсталация. За разлика от други видове пневматична техника, при тях в някои случаи е допустимо чистотата на сгъстения въздух да не е толкова висока. Те генерират ротационна сила с повисока честота, което ги прави поефективни за почиствания и гравитачни потоци в улеи/тръбопроводи. Топковите вибрационни системи са по-шумни от турбинните и с времето експлоатационните им параметри се влошават. Ударните бутални вибрационни устройства генерират линейна сила с по-ниски честоти в сравнение с ротационните варианти, което ги прави най-подходящи за поток в бункери или улеи и тръбопроводи с помалък ъгъл на наклон, тъй като силата може да се „насочи“ към стените и материала. Ударите създават силен пренос на кинетична енергия, предоставяйки допълнителна сила за разрушаване на връзките в материала, но и по-високи нива на шум. Те нямат високи изисквания за поддръжка, но механизмът им се износва с времето и експлоатационните им параметри се влошават. Предлагат се и варианти с пневматична амортизация, които са значително по-тихи, но и с по-ниска ефективност. Съображения при избора Съображенията за вземане на оптималното решение са много, но сред най-важните фактори са типът на материала в силоза, бункера, тръбопровода или улея, силата на вибрационното устройство и необходимата честота за приложението, геометрията на силоза и предизвикателствата на околната среда. Първата стъпка, която трябва да се предприеме за постигане на ефективен резултат, е да се определи броят на необходимите вибромотори. Това зависи от размера и формата на силоза, бункера, улея или тръбопровода, както и от типа решение за материалния поток, което изисква приложението. Важно е да се има предвид, че индустриалните вибрационни устройства имат радиус на действие, който контролира каква част от съда и материала ще бъдат засегнати. Колкото по-голям е съдът, толкова повече вибрационни устройства ще са необходими за ефективното придвижване на насипния материал. Видът на приложението определя това дали ще е нужно разклащането на целия съд с цел ускоряване на материалния поток, почистване на стените, или насочване на вибрациите към една-единствена проблемна зона за отстраняване на запушвания. Вторият етап включва определяне на силата на вибрационната система, необходима за конкретното приложение. Ако целта е почистване или отстраняване на запушване, дебелината на стената на съда е единственият фактор, който трябва да се отчете. Ако се търси решение за ускоряване на материален поток, трябва да се изчисли общото тегло на материала в зоната на пренос на бункера или улея. Това ще позволи да се изчисли общата сила, нужна за приложението. Последната стъпка изисква да се определи най-подходящият вид вибрационна система въз основа на изискванията на източника на захранване, съображенията по отношение на шума и околната среда, свойствата на материала и приложението.

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ брой 6/2023 11

12 брой 6/2023 ЕНЕРДЖИ РЕВЮ ВЕИ енергетика Броят на проводниците и тяхното сечение са основните параметри, по които се класифицират соларните кабели Конекторите обикновено са с plug-and-play механизъм, даващ възможност за удобно и сигурно присъединяване между кабели, соларни панели, инвертори, зарядни контролери и други системни компоненти Разработват се изолационни съединения за силови кабели, които дават възможност за повисоки температури на проводниците и предлагат по-добри характеристики на абразивно износване, което води до оптимизиране на общата ефективност на вятърната турбина реходът към възобновяеми енергийни източници набра значителна скорост през последните години, водейки до ръст в инсталациите на соларни, вятърни и водноелектрически системи за генериране на енергия. Неразделна част от тези системи са различните кабели, спомагащи за преноса на електроенергията. Кабели за соларни инсталации Кабелите и конекторите представляват важна поддържаща мрежа в екосистемата за генериране на енергия от слънцето. Поради големия брой електрически присъединявания, тези системи са податливи на енергийни загуби в точките на свързване. Въпреки че тези компоненти съставляват малка част от общите капиталови разходи, регулярната им подмяна може да доведе до съществен преразход в рамките на периода на експлоатация на соларната инсталация. Затова изборът на подходящите кабели и конектори е Кабели за ВЕИ инсталации от критично значение за редуциране на разходите и осигуряване на надеждността на системата. Соларните кабели са специализирани кабели, свързващи панелите с други компоненти в системата. Те пренасят постояннотоковата електроенергия, генерирана от соларните панели, до инверторите или зарядните контролери за преобразуване в променлив ток. Соларните конектори осигуряват електрическата свързаност в слънчевите енергийни системи и се използват за присъединяване на соларните панели към постояннотоковите кабели, пренасящи електроенергията до инвертора. Соларните кабели са предназначени да служат като среда за пренос на генерираната електроенергия и за свързване на критичното оборудване. Те се отличават с висока механична якост, която им позволява да П

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ брой 6/2023 13

14 брой 6/2023 ЕНЕРДЖИ РЕВЮ ВЕИ енергетика устоят на тежки метеорологични условия. Тези кабели обикновено се инсталират на открито и са изложени на високи температури. Броят на проводниците и тяхното сечение са основните параметри, по които се класифицират соларните кабели. Кабелите с недостатъчен капацитет могат да бъдат потенциален източник на пожар. Използването на кабели с подходящ капацитет предотвратява проблеми, свързани с прегряване, и ограничава енергийните загуби. При определянето на размера на проводника е важно да се отчете капацитетът за генериране на енергия на соларния панел, както и разстоянието между панелите и товара. Сечението на кабелите нараства с увеличаване на капацитета на панелите и разстоянието от товара до тях. Развойната дейност на много компании в областта на соларните кабели е насочена към подобряване на ефективността им. През януари т. г. например американски производител представи нов полимерен материал за кабели за фотоволтаични инсталации. Структурата на новото решение е проектирана така, че да осигурява повишена химична устойчивост, по-добра механична якост и издръжливост на екстремни температури. За изолацията на соларните кабели се използват материали, които са създадени специално да издържат на продължителна експозиция на слънчева светлина, температурни изменения и тежки условия на околната среда. Тази изолация осигурява защита срещу UV радиация, влага и абразивно износване, гарантирайки дългосрочно запазване на експлоатационните характеристики и устойчивостта на кабела. Кабелите за соларни инсталации са проектирани така, че да се справят с уникалните изисквания по отношение на напрежението. Те обикновено са за номинално напрежение, характерно за соларните панели, като 600 V или 1000 V. За сравнение – обикновените електрически кабели са предназначени за променлив ток и нива на напрежение, присъщи за битови или индустриални електрически системи. Проводниците, използвани за соларните кабели, често са медни или алуминиеви за осигуряване на ефективен пренос на генерирания от панелите постоянен ток. Медните проводници се отличават с по-добри механични свойства от алуминиевите, които пък са по-евтини, но имат ниска проводимост и по-високо съпротивление. Кабелите за фотоволтаични инсталации следва да отговарят на конкретни индустриални стандарти и сертификации като EN 50618 или UL 4703. Тези стандарти гарантират, че кабелите отговарят на строги изисквания по отношение на безопасност и експлоатационни параметри за употреба в соларни приложения. Соларни конектори В миналото конекторите за соларни инсталации са изградени предимно от метал, което ги прави обемисти и трудни за монтаж. Тези конектори са и податливи на корозия и други проблеми, свързани с метеорологичните условия, което може да доведе до влошено функциониране на соларните панели и понижена ефективност. Днес за производството на съединители за соларни панели се използват най-вече пластмаса и каучук, които са по-устойчиви на условията на околната среда и са полесни за инсталация от металните им аналози.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3Mjk=