Вятърен парк Мировци

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Проектът ще включва 75 турбини с обща мощност 240 MW

Вятърен парк Мировци е сред емблематичните проекти в областта на вятърната енергетика в България.Той ще бъде реализиран през 2012 година, по думите на представители на неговия инвеститор - Даблю Пи Ем, със своите 240 MW ще бъде най-големият ветроенергиен парк в страната. Дружеството е резултат от партньорството между две компании с традиции в облacттa на зелената енергия - американската Continental Wind Partners и българската КАН.

Най-значимата инвестиция за региона

Направените инвестиции в размер на повече от 3 млн. лв. и собствената земеделска земя с обща площ над 1500 дка, налагат компанията като водещ инвеститор в община Нови пазар. Даблю Пи Ем планира да изгради и управлява ветроенергиен парк в землищата на селата Мировци, Преселка, Сечище, Тръница, Писарево, Ст. Михайловски, Памукчи и Жилино. Изборът на локация за мащабния си проект инвеститорът коментира така: „Община Нови пазар е избрана поради успешната комбинация от ветрови потенциал, нисък екологичен риск, както и наличие на подходяща инфраструктура. В района на проекта няма регистрирани защитени територии, санитарно-охранителни зони или паметници на културата. Най-близките зони от мрежата на Натура 2000 са разположени на 12-15 км от територията на парка.”

По мнение на инвеститорите, реализирането на вятърния парк ще донесе на жителите на община Нови Пазар възможности за професионална реализация и поминък. По време на строително-монтажните дейности, свързани с изграждането на парка, ще бъдат наети повече от 1500 работници. Ще се представи възможност за местни фирми да участват приоритетно в изпълнение на поръчки по време на строителството. От Даблю Пи Ем предвиждат да бъдат сключени договори за изпълнение и доставки на стоки и услуги. Експлоатацията на парка ще донесе постоянни работни места. „Планират се инвестиции в образованието и обучението на местните жители, които ще работят за техническата поддръжка и експлоатация на турбините. Успешното реализиране на проекта дава възможност на жителите на населените места да се възползват от социалните и дарителски програми, които компанията разработва. До момента вниманието е насочено основно към децата от училища и детски градини, както и подобряване на условията на труд в Общинската администрация. Всичко изброено до тук ще доведе до едно добро и устойчиво развитие на Община Нови пазар и ще осигури на младите хора перспективи за развитие”, категорични са от дружеството.

Предстои избор и монтаж на 75 турбини

Заради ранния етап, в който се намира проектът, от компанията-инвеститор споделят, че все още няма избран модел турбина, която да бъде монтирана в землището на община Нови пазар. „Това е дълъг процес, включващ преговори с цел да се получи добра цена, тъй като броят на необходимите ни съоръжения е 75”, заявяват те и допълват, че изборът ще се базира на редица критерии, сред които са: добрият ветрови ресурс, с който разполага територията; близостта до път, както и сравнително добрият наклон на терена. Сред важните фактори за решението е и наличието на електропреносна мрежа и възможност за присъединяване на вятърен парк Мировци към нея.

Continental Wind Partners

е водеща компания в областта на вятърната енергетика с широк портфейл от проекти в Централна, Югоизточна Европа и Австралия. Компанията има обекти в различни стадии на развитие, които сумарно надхвърлят 6000 MW енергиен капацитет. Continental Wind Partners започва разработването на вятърни електроцентрали през 2006г в Румъния и Полша. Оттогава е разработен и завършен най-големият вятърен парк в Европа (600 MW), намиращ се във Фантанеле, Румъния, като впоследствие проектът е закупен от ЧЕЗ. От компанията са категорични, че вятърните проекти на Continental Wind Partners допринасят за икономическото развитие на местно ниво, носят важни приходи за локалните бюджети (в някои случаи около 50% от всички приходи), дават предимство на местни строителни фирми, създавайки стотици работни места в процеса на строеж и осигуряват постоянни работни места след завършването на проекта. Компанията използва само най-добре развитата и изпитана технология, отговаряйки на най-високите екологични изисквания.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top