Енергийна ефективност

Технологията Vehicle-to-Grid на АББ отваря нови възможности за търговия с енергия и интелигентно управление на мрежата. Повече за принципа на работа и приложенията на V2G - четете тук!
За да отговори на предизвикателствата на бързо развиващата се индустрия на центровете за данни, ABB предлага дигитално облачно решение за управление на енергия и активи. Повече за предимствата му - четете в новия брой 2/2021...
Schneider Electric предлага богата гама от решения за критичните проблеми, свързани с охлаждането в IT среди, включително центрове за данни. Още за преимуществата им ще научите от новия брой на изданието тук...
Специалистите от фирма Клима и Вент разказват за последните иновации от VERTIV при охлаждането на центрове за данни. Прочетете тук за новостите в прецизната климатизация, които те предлагат на българския пазар.
Кои са най-популярните, прилагани и доказано работещи стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни - разберете от най-новия брой 2/2021 на изданието тук!
Неефективното потребление на енергия в минната индустрия е свързано с допълнителни разходи. Често обаче то може да говори наличие на неефективни оперативни практики, които засягат и производителността...

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни
През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Повишаване на енергийната ефективност на дейта центрове чрез нови технологии за охлаждане
VERTIV е световен доставчик на критична дигитална инфраструктура и решения за непрекъсваемост. На българския пазар компанията се представлява от Клима и Вент. Kато най-опитен партньор за България от 1991 г., ... още
Глобалните тенденции в охлаждането на центрове за данни са в посока увеличение на енергийна ефективност и намаляване на инвестициите
Според експертите от Schneider Electric по този начин се постигат по-ниски инвестиционни разходи, значителни оперативни икономии и висока енергийна ефективност през целия експлоатационен живот на дейта центъра ... още
Добрият мониторинг означава повече енергия за центровете за данни
За да отговори на предизвикателствата на бързо развиващата се индустрия на центровете за данни, ABB предлага своето дигитално облачно решение за управление на енергия и активи – ABB Ability™ Energy ... още


виж всички

Оценката на енергопотреблението чрез различни модели е от ключово значение за внедряването на кратко-, средно- и дългосрочни стратегии за понижаване и оптимизиране на използването на енергия в предприятията от сектора ... още
Обновената версия следва общата рамка на ISO и структурата на високо ниво (HLS), аналогично на други широко прилагани стандарти, като ISO 9001 и ISO 14001, което ще улесни интегрирането с ... още
Индустрията за производство на храни и напитки се отличава с много висока енергийна интензивност, която обаче може да бъде редуцирана в значителна степен чрез внедряване на относително прости, но същевременно ... още

ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ
Енергийна ефективност на топилни пещи

Енергийна ефективност на топилни пещи

Простият наглед топилен процес в действителност е сложен и включва няколко етапа, свързани с материални и енергийни загуби. Причините за тези загуби са няколко – нежелана кондукция, излъчване и конвекция, ... още
Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

Все повече експерти смятат, че именно енергийната ефективност е най-важното и рентабилно решение за редуциране на емисиите парникови газове, генерирани от индустриалните процеси ... още


виж всички


Top