Интервю с Владислав Христов, управител на фирма Рокон

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Компанията ни е лидер в иновациите

Владислав Христов,

управител на фирма Рокон,

пред сп. Енерджи ревю

Г-н Христов, споделете с читателите на сп. Енерджи ревю каква е философията на управляваната от вас компания?

Когато създавахме преди 20 и повече години компанията, си поставихме стратегическата цел да попаднем в първите сто компании в света, произвеждащи разработени от тях релейни защити. Така, постигайки това във времето, достигнахме до необходимостта да формулираме нова стратегическа цел с ясно послание, разбираемо за всички. То е: Рокон - лидер в иновациите. Тук всяка една дума говори много, защото лидер означава самостоятелна визия за бъдещето. Това не предполага догонване, копиране на чужди постижения. Иновацията сама по себе си означава резултат, непостиган до този момент. Това изключва каквато и да е търпимост към всяка форма на посредственост.

Често се говори, че България е последна сред страните в Европа. Ако искаме да подобрим положението си, трябва в някакъв смисъл да сме реално по-добри от останалите, така че да се движим по-бързо напред. Само така можем да скъсим унизителната дистанция между нас и развитите общества. Това трябва да личи от всяко наше действие. Ако искаш да си лидер, трябва да си наясно, че всички ще коментират гърба ти, защото само това ще виждат.

Бихте ли посочили конкретните преимущества на разработените от вас продукти?

Съответствието със стандартите и високата надеждност вече не могат да бъдат изтъквани като преимущества. Необходими са нови качества на релейните защити. За това и в последните 4 години разработвахме серията Dragon. Тази серия отразява нашия 20-годишен опит в тази сфера.

Миналата година въведохме в редовно производство серията Dragon 1. Тя е ориентирана предимно към нискостойностни проекти в разпределителните мрежи и вече е търсена у нас и в чужбина. С новата серия Dragon 3 покриваме всички възможни изисквания към релейните защити в разпределителните и преносните мрежи. Това включва компактен дизайн, позволяващ включването на всички необходими функции за защита, мониторинг и контрол в едно, възможност за лесно увеличаване на ресурсите от цифрови входове и изходи, аналогови входове и изходи за различни предназначения и т. н. Заслужава да се отбележи ефикасната самодиагностика, позволяваща откриване на потенциални неизправности преди тяхното проявление. Висока честота на сканиране - до 5kHz, позволява на земните защити да използват метода на транзитните токове, както и ефективна регистрация на бързи преходни процеси. И, разбира се, комуникационен протокол IEC 61850.

Внимание заслужава и развитието на самата технология на производство. Всяка операция вече се контролира от независима система за контрол на качеството. При серията Dragon е елеминирана на 100% възможността субективният фактор да оказва влияние на качеството и надеждността.

Какво отличава разработваната в момента нова серия Dragon от предишните?

Dragon 5, която в момента разработваме, е серия на бъдещето. В нея влагаме последните достижения на науката и техниката. В алгоритмите при събирането на данни и вземането на решения ще има т. нар. елементи на изкуствен интелект. Планираме тя да се появи на пазара в началото на 2014 г.
ЕКСКЛУЗИВНО


Top