Интервю с Ева Поведано, търговско-икономически съветник, завеждащ търговската служба на посолството на Испания

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Испания е лидер в областта на ВЕИ заради ясната законова рамка

Ева Поведано, търговско-икономически съветник, завеждащ търговската служба на посолството на Испания, пред сп. Енерджи ревю

Г-жо Поведано, какво е актуалното състояние на соларния пазар в Испания? Каква е общата инсталирана мощност към момента?

Само за няколко години Испания се превърна в безспорен лидер в производството на термосоларна енергия, не само поради факта, че повече от 1/3 от термосоларните мощности в световен мащаб са монтирани на испанска земя, но и защото испански компании проектират, изграждат и управляват много проекти от такъв тип по целия свят - САЩ, Алжир, Мароко, Израел, ОАЕ и други. Част от тях са и изключителни разработки като 280-мегаватовия проект Solana в Аризона, САЩ. 3/4 (232 MW) от общия капацитет от 307 MW термосоларни мощности, инсталирани в последните 10 години в световен мащаб, са в Испания, а повече от 1 346 MW са в строеж.

Що се отнася до фотоволтаичната енергия, Испания е на второ място по инсталирани мощности в Европа и е световен лидер по отношение на инсталирана мощност на глава от населението със 75.2 W. Разходите по фотоволтаичните технологии намаляват скоростно, което дава възможност те да изиграят съществена роля в испанската енергетика. В последните години соларните колектори за отопление и производство на БГВ се превърнаха в нещо традиционно за испанския пейзаж.

Какви са най-актуалните проекти в областта на вятърната енергия в Испания и каква е инсталираната мощност?

Произведената вятърна енергия в Испания за последната година достигна 19 050 MW - цифра, надвишена само от САЩ, Германия и Китай. С производството на почти 36 000 GWh електроенергия, този сектор на практика генерира около 14% от търсенето на испанския енергиен пазар. С други думи, производството на електроенергия от вятърни паркове посреща годишните нужди от електричество на почти 9 млн. домакинства. Компанията Iberdrola Renovables е национален лидер в производството на вятърна енергия с обща инсталирана мощност 5 302,58 MW до края на 2010 година. Един от техните последни проекти в Испания е вятърният парк El Andevalo в Уелва, най-мащабното възобновяемо съоръжение в Европа с общ капацитет от 292 MW.

На какво се дължи нестихващият инвеститорски интерес към ВЕИ сектора в Испания?

Испанското правителство и частните инвеститори не губят постоянния си интерес в областта на ВЕИ, тъй като двете страни работят заедно, за да сведат до минимум енергийната зависимост на страната. Нормативните промени и плановете за развитие са сред приоритетите на испанското правителство, като например планът за ВЕИ (Renewable Energies Plan) и екшън планът за развитие на енергийната ефективност, с цел да се увеличи скоростта на инсталиране на мощности и да бъде преодоляно нарастващото енергийно търсене.

Какви са приликите и разликите между енергийния пазар в Испания и този в България?

Въпреки че всяка страна има своята специфична нормативна рамка, съществуват и някои прилики между България и Испания. И двете се намират в положение на почти пълна енергийна зависимост, с изключение на ядрените и водните мощности, така че България и Испания са уязвими поради монополизираните доставки. По отношение на ядрената енергия, ситуацията и на двата пазара е доста близка. Въглищата са почти единствената налична суровина както в България, така и в Испания, но с оглед на енергийния пазар не е рентабилна. Друго сходство е това, че и двете държави имат голям потенциал за развитие в производството на енергия от биомаса. Естествено, има и разлики. България все още развива своя ВЕИ пазар, докато в Испания вече е налична ясна и регламентирана схема за работа. По мое мнение, е необходима стабилна законова рамка, устойчива във времето, която да подпомогне дългосрочното планиране на проектите и работата на инвеститорите като цяло.

С какво испанският опит би могъл да е полезен на развиващия се български енергиен пазар?

Испания е световен лидер в областта на ВЕИ, благодарение на големия ръст на сектора в последните години. Всеобхватното законодателство създаде условията за развитие, осигурявайки законова рамка за добиването на енергия от ВЕИ, което от своя страна се яви катализатор за увереността на инвеститорите и позволи този ръст. Разбира се, Испания предлага на българското правителство положителния си опит, но също така е готова да сподели и грешките си, за да бъдат избегнати от България. Освен това, страната ни предлага своите знания в обновяването на електропреносната мрежа под формата на консултантски услуги - испански инженерингови компании вече работят на местния енергиен пазар.
ЕКСКЛУЗИВНО

Top