Интервю с Катя Минкова, председател на Сдружение Жените в ядрената индустрия

Ядрена енергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2011

Ядрената енергетика е важен инструмент за преминаването към нисковъглеродна икономика

Интервю с Катя Минкова, председател на Сдружение Жените в ядрената индустрия

ПОДОБНИ СТАТИИ

Катя Минкова, председател на Сдружение Жените в ядрената индустрия, пред сп. Енерджи ревю

Г-жо Минкова, WiN Global е световна организация на жените, работещи в областта на ядрената индустрия. Представете накратко дейността й.

WiN Global - Women in Nuclear, е доброволно сдружение на жените, работещи в ядрената промишленост и различните приложения на радиацията. Организацията е учредена през 1993 година, като броят на членовете й непрекъснато нараства и в момента те са към 30 000 от 58 държави на 5 континента. Задачата им е да информират широката публика за преимуществата на атомната енергетика и различните приложения на радиацията в медицината, селското стопанство, електрониката и други области на ежедневието за постигане на здрава и сигурна околна среда. В началото на годината в Брюксел бе създаден европейски клон на WiN Global с представители на 13 европейски страни, като нашето сдружение беше сред учредителите.

Колко жени членуват в WiN България към момента?

Българското сдружение Жените в ядрената индустрия е учредено през 1995 г., а през септември 2007 г. е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел със седалище в гр. Козлодуй. В него членуват 107 жени, работещи в атомната ни централа, Агенцията за ядрено регулиране, научните институти към БАН, медицина, фирми, чиято дейност е свързана с ядрената индустрия, ДП “Преработка на радиоактивни отпадъци”, преподаватели от средни и висши учебни заведения и др.

Българското сдружение работи активно по информиране на населението и учащата се младеж за всички аспекти на ядрената индустрия. Към сдружението има изградена и младежка секция с 32 членове.

Откога оглавявате българското подразделение на световната организация? Как съвместявате това с регулярните ви задължения в АЕЦ Козлодуй?

Аз бях избрана за Председател на Сдружението на жените в ядрената индустрия през 2007 г., когато то беше регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел. Работила съм като член на Сдружението почти от неговото основаване. В АЕЦ Козлодуй работя като главен технолог „Химия и радиохимия” на 5 и 6 енергоблок. Двата вида дейности се допълват и за мен е удоволствие, че имам възможността да работя с най-добрите специалисти в ядрената област - жените от сдружението и WiN Global, и че събраният от нас опит можем да предаваме на членовете на средношколската секция.

Как се стигна до избора на България за домакин на тазгодишното издание на традиционната конференция на WiN Global?

Домакинството на престижно събитие от такъв ранг е безспорно признание за активната работа на българския клон на WiN Global, за професионализма и авторитета на българските жени, работещи в ядрената индустрия на България. Годишната среща на WiN Global следващата година ще бъде проведена в Швеция.

Какви теми бяха обсъдени в рамките на 19-тата годишна конференция?

Българската секция на международната организация на жените в ядрената индустрия Women in Nuclear Global (WiN Global) - WiN България, бе организатор на ХIХ-тата световна годишна среща на организацията от 7 до 9 юни т. г. в комплекс Ривиера на тема "Ядрената индустрия за един по-добър свят".

В нея взеха участие 163 членове на организацията от 23 страни. Бяха представени 20 национални доклада за дейността на отделните клонове на организацията, 26 презентации и 17 постерни доклада, обединени в четири тематични пленарни сесии: Безопасност и сигурност, ефективно управление на ядрени инсталации и управление на РАО; Ядрени технологии и бъдещи перспективи; Комуникация и трансфер на знания; Ядрена медицина. Един от акцентите в деловата работа на форума беше кризата, свързана с АЕЦ Фукушима, която беше представена от японската делегация.

Какви според вас са основните изводи за специалистите, работещи в областта на ядрената енергетика, след аварията в АЕЦ Фукушима?

Бих казала, че ситуацията след аварията в АЕЦ Фукушима е коренно различна в целия свят. Отношението към ядрената енергетика и радиацията е обострено. Това доведе до промени в политиката в някои страни като Германия и показа още веднъж необходимостта от по-висока ядрена безопасност и международна хармонизация на изискванията и стандартите за безопасност и управление на аварии.

В променилата се обстановка комбинацията от нашия професионален опит и естествения инстинкт за защита на живота поставя огромна отговорност върху нас, жените. Всички ние като специалисти знаем, че предимствата на ядрената енергия за осигуряване на надеждността и устойчивостта на електроенергийната система и сигурността на енергийните доставки са извън съмнение. Развитието на ядрената енергетика е важен инструмент за преминаването към нисковъглеродна икономика, но само спазването на най-високи стандарти за безопасност на ядрените мощности има ключова роля за развитието на сектора.


Top