Интервю с Красимир Кънев, управител на фирма Крис 94

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2011

Уверени сме в успешното развитие на компанията

Красимир Кънев,

управител на фирма Крис 94,

пред сп. Енерджи ревю

Г-н Кънев, представете на читателите на сп. Енерджи ревю накратко фирма Крис 94 и по-специално дейността й в областта на ВЕИ енергетиката.

Както се разбира от името й, фирмата е основана в далечната 1994 г. Първите години на развитие са насочени главно в търговията с електроматериали и електроапаратура. С течение на времето изградихме партньорски взаимоотношения с доста фирми от бранша, като с някои от тях продължаваме съвместната си дейност и до днес. От 2007 г. успешно развиваме инженерингова дейност. Имаме изпълнени обекти както от жилищното строителство, така и от индустрията. Основна тежест обаче имат проектите в областта на ВЕИ. Само за 4 години сме изградили ел. частта на вятърни паркове с обща инсталирана мощност близо 300 MW. Изградили сме 18 разпределителни уредби Ср.Н, положили сме над 440 000 м кабели Ср.Н, направили сме над 150 000 м оптична и заземителна инсталация. Смятам, че изброените факти говорят достатъчно за възможностите ни.

Какви допълнителни услуги предлагате на своите клиенти при реализирането на ВЕИ проекти?

Винаги сме се опитвали да бъдем близо до клиента и да сме му полезни. Заедно с изграждането на ел. частта на даден проект, има немалко сериозни въпроси, които трябва да намерят своето решение. Нашият постоянен стремеж е да бъдем максимално обективни в работата с партньорите ни. Стараем се да ги консултираме още преди да са ни станали клиенти. Придобили сме необходимия опит и успешно си взаимодействаме с всички участници в даден проект.

По какви проекти в областта на вятърната енергетика работите в момента?

В момента Крис 94 ООД работи по реконструкцията на няколко енергийни обекта, с които се цели повишаване на пропускателната способност на електрическата мрежа. В същото време, активно участваме в проектирането и подготовката за изграждане на няколко вятърни и соларни парка с обща мощност над 300 MW. Разбира се, че в условията на икономическа криза, обемът на проектите е намалял, но качеството на служителите, вътрешнофирмената организация и наличната материална база ни дават увереност в успешното развитие на компанията.

Как е организирана работата по сервизната дейност на вятърните паркове?

Сервизната дейност при нас е разделена на гаранционна и извънгаранционна. Гаранционният сервиз покрива възникналите събития на доставените и монтирани от нашите специалисти материали и оборудване. Извънгаранционната дейност е развита в почти всички изградени от фирмата вятърни централи и обхваща текущи и аварийни огледи, обходи, замервания, ремонти и т. н. Освен това, като фирма с богат опит в търговията с електроматериали и електрооборудване, ние поддържаме на склад доста широка гама от резервни ел. части и аксесоари. Това, от своя страна, спомага за бързо реагиране и отстраняване веднага на настъпилите аварии.

Какви са критериите ви за избор на подизпълнители и технологии в процеса на реализиране на енергийни проекти?

И в търговската, и в инженеринговата ни дейност се стремим постоянно да работим с качествени материали от доказани производители. Винаги сме се стремили да сме в крак с новите технологии. Нашите служители редовно преминават курсове за повишаване на знанията и квалификациите си. Високите критерии, които сме си поставили като фирма, налагаме и при избора на подизпълнители, които използваме за някои видове строително-монтажни дейности. Всички наши доставчици и подизпълнители са членове на съответните браншови организации и разполагат с необходимия ресурс за възложената им работа.

В каква посока виждате развитието на енергийния пазар в България и в частност този в областта на ВЕИ?

Енергията, придобита от ВЕИ, не се нуждае от суровини и ресурси, както един ТЕЦ, АЕЦ или дори ВЕЦ. Безспорен е и екологичният ефект. Не на последно място трябва да поставим и степента на безопасност при тези технологии. Всички видяхме какво се случи в Япония, вследствие на природните катаклизми. Смятам, че е време противниците на зелената енергия да спрат да изчисляват колко скъпа е тя. Да, това е цената, която трябва да заплатим, за да живеем в един по-безопасен и екологичен свят.

В България засега има много пречки пред развитието на ВЕИ проекти: бави се новият закон, все още има голям бюрократизъм при издаването на договори и разрешителни, не e гарантирана изкупната цена на електроенергията. Може би най-сериозният проблем, с който се сблъскват всички инвеститори, е липсата на изградена енергийна инфраструктура. Всички разбираме, че това е труден и скъпоструващ процес, но е факт, че от години назрява този проблем и към момента не е намерен верният път за разрешаването му. И все пак мисля, че енергетиката в България е един от отраслите, които могат много бързо да изтласкат страната от икономическата криза.Ключови думи: Крис 94ЕКСКЛУЗИВНО


Top