Производство на биометан от трева

ИновацииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2011

Ново проучване показва, че биометанът, произведен от трева може да бъде енергийно ефективно и надеждно транспортно гориво. Оказва се, че нетната му енергия е по-висока от тази на биодизела от рапица и пшеничния биоетанол. Изследването е фокусирано върху потенциала за производство на биометан от трева в Ирландия, където пасищата съставляват 90% от земеделските земи, и по-специално малките тревни площи, които не попадат в обработваемите земи и се характеризират с многогодишни треви и храсти.

ПОДОБНИ СТАТИИ

Процесът на производство използва анаеробно разлагане, което разгражда тревата с микроорганизми в условия без кислород, и се базира на австрийския опит в областта.

Според учените, брутното производство на биометан може да достигне 389 125 м3 газ годишно, което е равно на 103,7 гигаджаули (GJ) на хектар годишно. Това означава, че 137,5 хектара земеделска площ може да захрани 365 коли. Нетната енергия е значително по-малко - 69 GJ за хектар на година. Цифрите отчитат енергията, използвана директно в производството на биометан или индиректно, например в торове и хербициди. Изследователите са сравнили получените резултати с други системи на биогорива и са установили, че тревният биометан би могъл да отдава почти същата енергия като биодизела от палмово масло. В сравнение със системите, произвеждащи биометан като вторичен продукт от дестилационния процес на преработката на слама, биометанът отчита с 50% по-голяма ефективност. В заключение учените посочват, че производството на биометан от трева не изисква промяна в предназначението на земите и че само 10% от пасищата могат да задоволят потреблението на 55% от автомобилите в Ирландия.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top