3 газови турбини GE ще бъдат внедрени в газова електроцентрала на биомаса край Пловдив

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2014 • 08.05.2014 •

Изграждането на газова електроцентрала, която ще произвежда енергия от биомаса и ще бъде захранвана от технология на GE, започва в село Строево, община Пловдив, съобщиха от компанията за сп. Енерджи ревю.

„Съоръжението с мощност 5 MW ще използва 3 газови турбини Jenbacher, които се отличават с гъвкаво ползване на гориво, висока ефективност и издържливост при натоварване”, разказват те. Единият двигател е модел J612, а другите два са модел J620 и работят на синтетичен газ, получен при обработката на слама и дървени отпадъци.

Те ще произвеждат електричество, което ще захранва 2000 домакинства. Предвижда се електроцентралата да бъде завършена до края на 2014 г., като в строителството й участва компанията EQTEC Iberia, част от испанския холдинг Ebioss Energy.

“Газифицирането на биомаса за енергийни цели, конкретно в този случай слама и дървени отпадъци, изисква специално ноу-хау и нашите инженери, заедно с екипа на GE, работиха като едно цяло, за да интегрират газифициращата технология EQTEC с тези за производство на енергия на GE и да постигнат подобрена производителност и икономичност”, споделя Луис Санчес, главен изпълнителен директор на Ebioss.

“Използването на синтетичен газ като гориво не е типично за този вид електроцентрали и представлява иновативно решение за енергийните предизвикателства пред България и много други страни. В същото време, не е лесно създаването на интегрирана газификация, която да произвежда синтетичен газ, който да не съдържа вредни съставки, нарушаващи работата на двигателите.

Подборът на технологии, които да работят заедно, е много важен и електроцентралата, която представя технологията EQTEC, произвежда по-чист синтетичен газ”, коментира Леон Ван Вурен, ръководител на глобални продажби на газови турбини Jenbacher, част от бизнес подразделението на GE за разпределение на мощности.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top