32 общини сключиха договори за енергийна ефективност и използване на възобновяема енергия

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 5, 2015

32 общини сключиха договори с Министерството на енергетиката за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия за отопление в общински и държавни сгради.

Финансирането на обща стойност над 10,4 млн. евро. е по линия на програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (т. нар. Норвежка програма). Договорите включват 57 проекта за замяна на горива и котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации, както и за използване на слънчева, хидротермална и геотермална енергия за производство на топлинна енергия.

“Реализирането на “зелените политики” е важен приоритет в работата ни и енергийната ефективност е един от тях. С подписването днес на договорите по двата проекта продължаваме нашите последователни усилия за повишаване на енергийната ефективност”, посочи кметът на София Йорданка Фандъкова. Според нея мерките, които ще изпълни Столичната община, ще доведат до намаляване на емисиите на парникови газови, на разходите за електроенергия и ще подобрят качеството на жизнената среда.

“С проекта ще бъдат ремонтирани отоплителните инсталации на две детски градини и домове за стари хора в града и ще бъде газифицирана една от детските градини. В крайна сметка с тези мерки се постига намаляване на разходите за енергия с около 40%”, сподели кметът на Велико Търново Даниел Панов.

По думите на кмета на Русе Пламен Стоилов проектът по Норвежката програма надгражда мерките за енергийна ефективност, реализирани досега в учебни, социални и здравни заведения в града и по този начин повишава средно с около 20% енергийните спестявания.
Top