50 години от въвеждането на експлоатация на ВЕЦ Алеко

Сп. Енерджи ревю - брой 1, 2010 • 19.05.2010 •

На 13 май т. г., на територията на ВЕЦ Алеко официално бе отбелязана годишнината на централата. На  тържеството присъстваха  Владимир Туджаров, главен секретар на министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Красимир Първанов, изпълнителен директор на НЕК, Михаил Андонов, заместник-председател на Съвета на директорите на НЕК, Иван Йотов, изпълнителен директор на ЕСО, гости и служители на НЕК.
ВЕЦ Алеко е една от 14-те големи водноелектрически централи на НЕК, които се използват за производство на електрическа енергия, покриване на върховите натоварвания, регулиране на параметрите и режимите на работа на електроенергийната система.

Top