AB Energy, Владимир Опреску: Имаме дългосрочни планове за развитие на бизнеса си в България

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Владимир Опреску, регионален мениджър Продажби за Румъния и България в AB Energy, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Опреску, бихте ли представили себе си и компанията, която представлявате, на читателите на сп. Енерджи ревю?

AB Group е основана преди три десетилетия и активно разработва високоефективни решения в областта на когенерацията и възобновяемите енергийни източници от 1991 г. насам. Днес имаме офиси в повече от 15 държави и около 500 служители.

Досега сме реализирали над 900 функционални инсталации. Около 600 от тях са изцяло дистанционно управлявани съоръжения с 24-часово директно наблюдение. Разполагаме с над 36 хиляди кв. м производствени площи. Разработваме и инсталираме повече от 200 цялостни решения на година.

Разкажете повече за акцентите във вашето портфолио. На какви иновативни технологии са базирани?

Нашите системи са базирани на двигатели, които използват различни видове газ вместо течни горива. Избрахме да работим с австрийската компания Jenbacher, която разработи изцяло газов двигател, работещ с природен, сметищен и асоцииран нефтен газ, газ от пречистване на отпадни води и др. Този тип двигател ни позволява да изграждаме цялостни, напълно функционални и готови за употреба решения.

Основната ни дейност е производството на модулни инсталации. Те могат да бъдат монтирани навсякъде и лесно премествани, така че клиентите ни да ги инсталират без нужда от разрешителни за строителство. Друго предимство е лесната поддръжка. Предлагаме сервизни услуги и поддръжка за целия жизнен цикъл на решенията си, за да гарантираме, че осигуряват 100% от производителността и капацитета.

Какви са функционалните характеристики на модулните ви системи?

Нашите решения са напълно автоматизирани и с компютърен контрол, а това елиминира нуждата от оператор, който постоянно да наблюдава системата. Съоръженията ни са оборудвани и с предупредителни системи, позволяващи отдалечено известяване в случай на авария. Решенията на AB Energy произвеждат електричество, рекуперират топлина от двигателите, генерират гореща вода. Отпадните газове също са източник на топлина, която може да бъде трансформирана в гореща вода или пара.

Кои са проектите, които са били най-голямо предизвикателство за вас?

Всеки проект е предизвикателство и има своите особености. С всяко решение, което внедряваме, доказваме, че сме една от най-надеждните компании в сектора. Понякога обаче е трудно да обясним ползите на клиентите, въпреки че много от тях са наясно, че могат да постигнат някакви икономии на разходи. По мое мнение, всичко се свежда до дългосрочния подход. Най-добрият вариант за клиентите е да оставят специалистите да се погрижат за всичко и да гарантират, че решението ще бъде разходно ефективно.

Къде са ситуирани офисите ви в Европа и на Балканите? Какви проекти сте реализирали в България досега?

Започвайки от Италия, AB Energy е работила във Франция, Германия, Австрия, Холандия, Испания, Хърватска, Сърбия, Чехия, България, Румъния, Великобритания, а също в Бразилия и Канада. Целта ни е да присъстваме във възможно най-много страни. В България вече инсталирахме една система с капацитет 1 MW, която работи на биогаз от царевичен силаж. Съоръжението се намира в близост до Балчик и оперира на пълна мощност от миналия юни.

Планирате ли да работите с местен партньор у нас? Какви са особеностите на българския пазар по ваше мнение?

През 2012 г. започнахме да наблюдаваме българския пазар. Местните власти осъзнават, че такъв тип бизнес може да създаде нови работни места и да повлияе положително икономическата среда. Има и субсидии за ВЕИ проекти. Това е от помощ не само за нас, но и за местните инвеститори и проектанти. В България се опитваме да създадем възможно най-много сътрудничества. Пазарът тук все още не е достатъчно развит засега.

Щастлив съм обаче, че все повече хора разбират ефективността на такива решения. Вярваме, че секторът ще претърпи развитие през следващите години. Ето защо имаме дългосрочни планове за развитие на бизнеса си тук.
Top