РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АББ България, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АББ БългарияСвързване на ВЕИ към мрежата? - Естествено

Електроенергията, произведена от вода, слънце и вятър е най-изобилстваща в отдалечени райони като планини, пустини или навътре в морето. Водещите технологии за високо напрежение и автоматизация на АББ подпомагат възобновяемата енергия да достигне около 70 милиона хора като я интегрира към електрическите мрежи, понякога това става през огромни разстояния. За да овладеем възобновяемата енергия, нашите усилия са да направим енергийната мрежа по-умна, както и да помагаме в опазването на околната среда и борбата срещу промените в климата.

www.abb.com/betterworldTop