РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АББ БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АББ БЪЛГАРИЯПрекъсвачи от серията Formula

Фиксирани защити до 630А

Прекъсвачите от серия Formula на ABB са прекъсвачи с лят корпус, създадени като комбинация от високо качество, надеждност, улеснен монтаж, оптимални размери и допълнителни аксесоари. Създадени са като обикновени прекъсвачи, но предлагат изключителна гъвкавост при различни приложения, допълваща се от гамата аксесоари. Предлагат се в четири размера до 630А, с 1-, 2-, 3-, и 4-полюсна версия до 250А, като намират приложение както в AC вериги, така и в DC. Защитите от претоварване и късо съединение са фиксирани, като пускането в експлоатация е изключително бързо, без да се налага настройка на параметрите на прекъсвача.

Монтажът е опростен благодарение на бързия начин за монтаж - на DIN шина (за А1 и А2) или на монтажна плоча. За улесняване на монтажа и приложението им в разпределителни уредби се предлага и разпределителна шинна система за директен монтаж на прекъсвачи - Formula Link. Тя позволява лесно и бързо, без използването на машини за огъване, рязане и пробиване на шини да се изгради разпределителна шинна система с номинален ток до 800А и различен брой изходящи прекъсвачи в зависимост от приложението.

Портал НН: new.abb.com/bg/lp

Уебсайт: www.abb.bg

Корп. блог: www.abb-conversations.com/bgTop