РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АББ БЪЛГАРИЯ, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АББ БЪЛГАРИЯНова серия пакетни превключватели до 25А

Надеждна работа и дълъг живот

Новата серия пакетни превключватели на АББ се състои от нови патентовани контакти, гарантиращи надеждна работа при тежки приложения и дълъг живот. Предлагат се за 10А и 25А, като позволяват различни начини на монтаж – на DINшина или на панел със закрепване с гайка или с четири винта. Широката гама от ръкохватки с различни аксесоари позволява различна степен на защита.

В стандартната гама са включени пакетни превключватели на силови и оперативни вериги, за пускане на двигатели, за превключване на измервателни токови или напреженови вериги и др.

За нестандартни приложения или специфични изисквания може да се използва онлайн конфигуратор – CamWeb2(www.camweb2.com). Той дава възможност за произволна конфигурация на контактите (брой, вид – контакти с изпреварващо или закъсняващо действие, позлатени контакти и др.), избор на ръкохватка, маркировка в зависимост от изискванията и др.

www.abb.bgTop