ABB, Екехард Нойрайтер: Уверен съм в бъдещия ни растеж в България

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 6, 2013

Екехард Нойрайтер, Регионален мениджър на ABB в България и Мениджър продукти НН за Румъния, България и Молдова, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми господин Нойрайтер, макар че българският пазар ви познава добре от дългогодишната ви работа в България, представете се на читателите на сп. Енерджи ревю в качеството си на нов регионален мениджър на АББ за България. Какво трябва да знаят българските специалисти в индустрията и енергетиката за вас?

Преди всичко, за мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в офиса на ABB в София. Станах част от екипа на ABB през 1992 г., след като завърших икономика и инженерство в Техническия университет в Карлсруе. Между 1996 и 1998 г. участвах в изграждането на производството на ABB в Петрич. От края на 1998 г. заемах различни управленски позиции.

До 2012 г. бях ръководител на международния отдел за бизнес с продукти за управление на енергия. Сега съм отново в България, от м. април 2012 г. отговарям за продуктите ниско напрежение за Румъния, България и Молдова, а от юни 2013 г. заемам и позицията Регионален мениджър на ABB за България.

Заставате начело на АББ в трудна за България година, изпълнена с несигурност и напрежение, като имате нелеката задача да продължите възходящата тенденция на развитие на компанията у нас. Какво ви амбицира в това начинание и какви са плановете ви за успешно развитие на АББ България в близко бъдеще?

България е едно от местата, на които ABB смята да развива дейността си и занапред. Имаме натрупан отличен опит в Петрич и Раковски, стартирахме нови проекти в Севлиево и още един в Раковски. Прекрасно е, че имаме възможността да разрастваме местната си организация.

Това също е и сериозно предизвикателство, тъй като правим значителни инвестиции и увеличаваме броя на служителите си с почти 50%. В същото време сме фокусирани и върху развитието на търговската ни дейност и подобряване на позициите ни на местния пазар, докато продължаваме успешното развитие на ABB в България.

През февруари т. г. АББ обяви сливането на две от корпоративните си звена в България с цел централизиране и оптимизиране на управлението. Наблюдават ли се вече позитивни последствия от тази промяна и ако да, в кои аспекти?

В работата си постоянно се стараем да хармонизираме и консолидираме процесите, за да бъдат те възможно най-ползотворни и ефективни, като не забравяме да действаме съобразно особеностите на местния пазар в ежедневните си оперативни бизнес задачи. Сред най-добрите примери за това е по-нататъшното развитие на Счетоводния ни център в страната. Разработихме и местно звено за Човешки ресурси, което поддържа и работи по процеси на обща база като платежна система, кандидатстване за работа и наемане на хора или кариерно развитие.

Как се развиват отделните бизнес направления на АВВ у нас? В кои сектори ще бъдат основните ви пазарни приоритети?

Дейността на АВВ е структурирана в 5 дивизии. В България сме представени чрез следните направления: Продукти за енергетиката, Системи за енергетиката, Продукти ниско напрежение и Автоматизация и дискретни процеси.

В областта на продуктите НН намеренията ни са да продължим успешната си дейност в Раковски и Петрич. Планираме да пуснем в експлоатация допълнителни производствени линии в новата ни фабрика, която също се намира в Раковски. Продуктовата гама, която предлагаме на клиентите си, е изключително широка, което е едно основните ни предимства. Според мен, налице са отлични шансове за развитие и растеж в области, в които АББ България досега не е била активна.

В областта на Продуктите за енергетиката разполагаме с висококвалифициран търговски екип от професионалисти в областта на релейните защити, контролните и комуникационни системи, както и оборудването средно и високо напрежение, който обслужва клиентите ни в комуналния сектор и индустрията. Основната ни цел е да сме по-близо до клиентите, за да можем не само да отговаряме на ежедневните им нужди, но и да сме в състояние да следваме техните изисквания в развитие.

Нашият инженерингов екип в София за Системи за енергетиката доставя на клиентите ни модерни и ефективни решения. Вярваме, че ключът към успеха са навременната комуникация с клиентите и задълбоченото познаване на технологиите на ABB. Имаме отлични референции, компанията традиционно е предпочитан партньор на компаниите в областта на комуналните услуги и на големите промишлени предприятия, основен партньор е на редица проекти в областта на ВЕИ (вятърни и фотоволтаични).

Управлявайки целия инженерингов процес, нашият екип професионалисти в областта на енергийните системи способства за успешното внедряване на най-модерните и надеждни решения на българския пазар. Нашата стратегия е да продължим да бъдем близо до нуждите на българския енергиен пазар и да осигуряваме точните технически решения за тяхното задоволяване.

Декларирате, че ВЕИ пазарът ще продължи да бъде важен път за развитие на компанията. Как оценявате пазарната ситуация във ВЕИ сферата към момента и какви са очакванията ви за бъдещето?

Възбновяемата енергия е на фокус в цял свят - тя е бъдещето. Швейцария например заяви намерението си до 2017 г. да ползва 100% енергия от ВЕИ. ЕС също силно подчертава значимостта на възобновяемите източници в енергийния сектор. България също подкрепя интегрирането на ВЕИ в енергийния сектор.

Въпреки че, по мое мнение, този процес не беше управляван по най-добрия възможен начин. Това създаде негативна нагласа дори в основните медии в страната. Независимо от всичко, възобновяемите източници на енергия са бъдещето!

Ние в ABB ще продължим да бъдем фокусирани върху този сектор. Разполагаме с най-добрите референции за проекти във вятърната и соларна енергетика. Предлагаме модерни и конкурентни решения, покриващи голямата част от този тип проекти. Компетентният екип на ABB e в състояние да управлява пълния спектър ВЕИ проекти и ефективно да обслужва тази група клиенти.

В София открихме PV Контролен център, отговарящ за наблюдението и управлението на фотоволтаични паркове с обща инсталирана мощност 85 MWp. Готови сме да интегрираме и още клиенти с фотоволтаични централи, които имат нужда от професионална експлоатация и поддръжка на проектите си.

Вие сте учредител на производствената база на АББ в Петрич. Какви са спомените ви за далечната 1996 г., когато стартира дейността на АББ Контрол ЕООД? Какво е съвременното състояние на производството в Петрич и какво планирате за бъдещото му развитие?

Имам много хубави спомени от времето, в което работех в Петрич: силно ангажиран и сплотен екип, впечатляващо гостоприемство, множество културни събития и най-важното - отличните резултати, които постигнахме и отпразнувахме заедно. Освен това имахме пълната подкрепа от страна на местната власт. От друга страна, това бяха изключително трудни времена за страната и хората.

Преди 2 години започнахме стъпка по стъпка да извършваме преустройства, които все още са в ход. Това е в резултат на сериозните ни намерения да запазим и развиваме производствените си мощности в Петрич. За щастие, имаме стабилен бизнес с партньорите си и основен акцент в дейността ни ще бъде достигането на цялостна оптимизация на оперативната дейност, увеличаване на производителността, ефективно развитие на кадрите при осигуряване на безопасни условия на труд и интеграция.

Как оценявате като цяло инвестициите в производствени структури на АББ в България? Как се развива изграждането на новия завод на компанията в Раковски? Какви са плановете на компанията за развитие на производството в България?

Размерът на цялостната инвестиция е показателен за нейната значимост. Внедряваме иновативни технологии, създаваме много нови работни места за дълъг период от време. Отново искам да подчертая, че направените инвестиции от АББ са доказателство за значимостта на България като база за ефективно производство.

Проектът в Раковски се развива с изключително добри темпове и по график. Паралелно с това ще продължим преустройствата на дейността ни в Севлиево. Ще развиваме този завод като водещ производител на компоненти за KРУ с газова изолация.

От миналата година сте Мениджър продукти ниско напрежение за Румъния, България и Молдова. Как бихте сравнили пазарите в тези страни? Как оценявате дистрибуторската ви мрежа в България и какви са плановете ви за развитие на продажбите у нас?

И на трите пазара икономическият ръст е на ниско ниво. Конкуренцията в България и Румъния е доста силна. Разбира се, населението на Румъния е три пъти по-многочислено, индустрията е по-развита, особено секторът на автомобилната промишленост. В страната са базирани производствата на множество големи международни ОЕМ компании.

Що се отнася до дистрибуторската мрежа, налице е сериозен потенциал за развитие. Моето мнение е, че има множество области, в които все още не сме достатъчно активни. Планираме да развиваме присъствието си в някои стратегически области в бъдеще, в които да постигнем много по-силно присъствие и популярност. Сигурен съм, че българските клиенти също предпочитат висококачествените и иновативни продукти на ABB, произведени на място в България. Затова и съм уверен в бъдещия ни растеж на българския пазар.

Оглавявате компанията АББ България, в която към момента работят над 1300 служители в страната. Как оценявате екипа си в България? Какво е значението на това да продължите пътя редом с опитни и надеждни мениджъри? Какви са плановете ви за развитие на специалистите в производството и продажбите?

Наистина съм щастлив да работя с високоангажиран и мотивиран екип с професионално отношение към ABB. Във всички наши клонове разполагаме с висококвалифицирани и опитни специалисти и ще продължим да инвестираме в тяхното бъдещо развитие. Разбира се, да имам в екипа си опитни мениджъри е от ключово значение.

Те са отговорни за критично важните процеси и за резултатите от ежедневната работа и са фокусирани върху постоянното развитие на компетентността на хората си във всички аспекти, като същевременно отделят голямо внимание на ключовите приоритети на ABB, интеграцията и осигуряването на безопасни условия на труд.

Сред целите ни е да продължим да осигуряваме обучение на хората си и да поддържаме и разширяваме връзките си с местните университети, тъй като считаме своите служители за нашия най-голям актив.


Top