АББ изгради система за облачен енергиен мениджмънт в производствената си база в Раковски

Енергийна ефективностФирмени статии • 29.04.2022Високите разходи за електроенергия, породени от неефективното й използване, са сериозно предизвикателство за производствената база на АББ България – клон Раковски.

Оптимизиране на потреблението на енергия, съответно намаляване на въглеродните емисии, както и осигуряване на непрекъснат производствен процес са сред основните приоритети на компанията.

За постигането на добра енергийна ефективност една от основните стъпки в управлението на енергията е ясно да се идентифицира по какъв начин се потребява тя. Тази необходимост доведе до изграждане на цялостна облачна система за енергиен мениджмънт ABB Ability Energy and Asset Manager.

Системата предоставя възможност за наблюдение и анализ на потреблението на енергия в реално време, както и за следене на електропараметрите и състоянието на внедреното в системата електрооборудване. Достъпът до системата става от всяка точка на света посредством лаптоп, таблет, телефон и т.н., за което е необходим единствено достъп до интернет.

Сред основните предимства на системата са:

 

Лесно визуализиране на разпределението на консумацията

Благодарение на така изградената система лесно може да се визуализира разпределението на консумираната от завода електрическа енергия по продуктови линии, типови групи консуматори и т.н. По този начин лесно може да се идентифицират големите консуматори и съответно да се постави фокус върху тях и да се предприемат мерки за подобряване на енергийната им ефективност.

 

Възможност за бърз анализ на информацията

ABB Ability Energy and Asset Manager предоставя интуитивен интерфейс, използвайки така наречените widget-и, благодарение на които може да се извършва анализ на предоставените данни чрез сравнения, графична и таблична визуализация, експортиране на данните в Excel и други. По този начин лесно се идентифицират проблеми, може да се предприемат необходими мерки за отстраняването им и се подобрява енергийната ефективност. След това, посредством системата, лесно може да измери ефектът от предприетите мерки.

 

Помага за поддържане на качеството на електрическата енергията в норми

Непрекъснатото проследяване и поддържане на доброто качество на електрическата енергия е от изключителна важност за предприятието, тъй като наличието на хармонични изкривявания, падове на напрежението, пренапрежения и т.н. имат неблагоприятен ефект върху оборудването. Наред с това, ако използваното количество реактивна енергия от оборудването в производствената база излезе извън нормите, допълнително натоварва електрозахранващата система, както и води до заплащане на надбавки във фактурата за електрическата енергия. По тази причина това не бива да се допуска.

Интегрираната система ABB Ability Energy and Asset Manager непрекъснато следи параметрите по отношение на качеството на енергията в производствената база и те могат да бъдат визуализирани във всеки един момент. Ако настъпи проблем, системата автоматично уведомява посредством SMS и/или имейл. По този начин може бързо да се вземат необходимите мерки и съответно да се избегнат съпътстващи проблеми, както и заплащането на нежелани надбавки.

 

В помощ за сертифициране по ISO 50001 – Системи за управление на енергията

Сред глобалните приоритети на АББ е постигане на устойчивост и въглероден неутралитет. По тази причина сертифицирането по ISO 50001 е от голямо значение за компанията, а измерването и анализът на потреблението на енергия са неизменна част от този процес, която системата за енергиен мениджмънт позволява.

 

Предотвратява нежелани изключвания и прекъсвания на работния процес

Благодарение на функцията Asset Manager може да се следи във всеки момент текущото състояние на захранващите прекъсвачи. Ако настъпят определени събития, например влошено състояние на прекъсвач, извършат се определен (голям) брой комутации и т.н., отговорният персонал своевременно ще бъде уведомен автоматично от платформата. По този начин проблемният прекъсвач ще бъде обслужен превантивно – преди да е настъпил проблем с него. Така се осигурява непрекъснат производствен процес, безопасност на обслужващия персонал и по-ниски оперативни разходи.
www.abb.bg

 


Top