ABB: Най-мощната подземна кабелна система за пренос на енергия в света

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

AББ, лидерът в енергетичните и автоматизационни технологии, обяви нов пробив в кабелните технологии. Компанията успешно разработи и тества 525-киловолтова (kV) екструдирана кабелна постояннотокова система за високо напрежение (HVDC), за да направи инсталациите за възобновяема енергия по-ефективни и рентабилни. 525-киловолтовата екструдирана HVDC кабелна система бе представена за първи път по време на технологичния симпозиум на Cigre в Париж от 25 до 29 август т. г.

Тази последна иновация ще увеличи над два пъти енергийния капацитет от 1000 MW до около 2600 MW, а също така ще разшири обхвата на кабелите до дистанции от 1500 км - значително увеличение в сравнение с досегашните под 1000 километра, като същевременно ще запази загубите в преноса под 5%.

Новият кабел предлага 64% увеличение над 320 kV - най-високото напрежение, използвано понастоящем за този тип технология.

525-киловолтовата система

може да се използва за подводни и подземни приложения, което я прави идеална за доставка на енергия през гъстонаселени или екологично чувствителни зони, за крайбрежни приложения и такива в открито море.

"Този колосален пробив в технологиите ще промени осъществимостта на проектите за възобновяема енергия и ще играе основна роля в използването на подземни и подводни кабели високо напрежение за интегриране на възобновяемите енергийни източници при по-дългите разстояния, сподели Улрих Шписхофер, генерален директор на AББ.

Осигурявайки

пренос на повече енергия на по-големи разстояния при намалени загуби

новата 525-киловолтова кабелна технология на ABB предлага решения за държави и електроразпределителни дружества, стремящи се да дадат възможност на системите си за пренос на електроенергия да интегрират в себе си повече възобновяема енергия, генерирана от отдалечени инсталации за слънчева и вятърна енергия. Например една единствена двойка 525-киловолтови екструдирани HVDC кабели може да пренесе достатъчно енергия от гигантски офшорни вятърни ферми за захранването на 2 млн. домакинства.

Новата технология предлага спестявания

в капиталовите и оперативни разходи. Тя също така ще подпомага развитието на постояннотоковите мрежи, където AББ отстрани ключов технологичен проблем с разработването на хибридния HVDC прекъсвач.

Иновативната кабелна система се състои от кабели, използващи нов, напречно свързан полиетиленов изолационен материал за постоянен ток (XLPE), разработен от Borealis - лидер в таз индустрия, както и прекъсвачи и присъединявания, произведени от AББ.

Кабелните връзки за HVDC системи

са съществени компоненти на бъдещите устойчиви енергийни системи, които ще трябва да прехвърлят огромни количества електроенергия през големи разстояния, често през териториите на или между отделни държави.

AББ е световен лидер в кабелните системи за високо напрежение, с база от инсталирани мощности в световен мащаб във всякакви приложения, включително за захранване на централни градски части, на петролни и нефтени платформи, подводни взаимовръзки и интегрирането на източници на възобновяема енергия. AББ е пуснала в експлоатация над 25 кабелни връзки за постоянен ток и почти 100 кабелни връзки за променлив ток в цял свят.

,,,,0,,,2014-09-23 00:00:00,,

Top