AББ се присъединява към мрежата на ООН, за да насърчава енергийната ефективност

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2014

Компанията ще предоставя експертни знания и опит в енергийно ефективните двигатели и трансформатори

AББ обяви на посветената на климата среща на върха на ООН, състояла се през септември т. г. в Ню Йорк, че се присъединява към глобалните действия по Програмата за околната среда на Обединените нации за подобряване на ефективността на всякакви уреди и оборудване.

Компанията ще предоставя експертни знания и опит в енергийно ефективните двигатели и трансформатори, за да подпомага правителствата в изготвянето на политики, насочени към ускорено спестяване на енергия.

"AББ се вълнува да бъде част от инициативата на ООН и да допринесе за отделянето на икономическия растеж от енергийното потребление и емисии, каза Улрих Шписхофер, главен изпълнителен директор на AББ.

Множество рентабилни и енергийно ефективни технологии са вече налице. Най-големият принос, който правителствата и бизнесът могат да осигурят към борбата с климатичните промени в краткосрочен план, е да стимулират въвеждането на съществуващи, изпитани и често нискоразходни технологии за по-ефективно използване на енергията."

Електрическите двигатели съставляват около 28 процента от глобалното енергийно потребление. Много двигатели са по-големи, отколкото е необходимо да са, а повечето работят на пълни обороти дори когато това не е нужно.

Спестяването на енергия бързо се натрупва, когато се използват високоефективни двигатели в комбинация със задвижвания, които адаптират скоростта си към конкретната задача - познати като задвижвания с променлива скорост - тъй като енергията, използвана за работата на един двигател за целия му жизнен цикъл, струва 100 пъти повече от самия двигател. Инвестирането във високоефективен двигател обикновено има вътрешна възвращаемост в размер на над 100 процента повече от един стандартен двигател.

Трансформаторите, от своя страна, съставляват около 3 процента от глобалното енергийно потребление и се очаква броят им в развиващите се пазари почти да се утрои до 2030 г. Тъй като най-ефективните трансформатори консумират 80 процента по-малко електричество от най-малко ефективните, възможностите за спестяване са огромни.

В първата фаза AББ ще споделя ноу-хау, свързано с енергийната ефективност при двигатели и трансформатори, включително опита си с текущи действащи политики, разпоредби и стандарти, както и съвети по потенциални приложения за най-добрите налични технологии.

AББ е един от най-големите производители в света на трансформатори, електрически двигатели и задвижвания с променлива скорост. Инсталираната база от задвижвания на AББ е спестила повече от 400 тераватчаса (TWh) електричество през 2013 г., което се равнява на годишното потребление на около 37 милиона домакинства в САЩ.

Очакванията на Програмата на ООН за околната среда са, че глобалният преход към по-ефективни уреди и оборудване ще намали глобалното потребление на електричество с около 1500 TWh до 2030 г., което е еквивалентно на 8 процента от днешното потребление на електричество в цял свят.

AББ е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата от компании AББ функционира в около 100 държави и разполага с над 145 000 служители.


Top