ABB ще управлява 4 соларни парка на Hareon Solar в България

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 5, 2012

ABB подписа договор за експлоатация и поддръжка на 4 фотоволтаични централи в общините Плевен, Казанлък, Карлово и Силистра с обща инсталирана мощност 85 MWp, съобщиха за сп. Енерджи ревю от компанията. Централите са собственост на китайския производител и инвеститор Hareon Solar.

„Централите в Силистра и Черганово са оборудвани със соларни панели от Hareon, а централите в Плевен и Коларово са - с панели от швейцарската фирма ILB Helios по лиценз на Hareon Solar”, допълват от ABB.

“Контролен център в София ще следи работата на четирите централи чрез управление и осигуряване производителността на основното оборудване. Критичен аспект от работата на тази функция включва оптимизация на централите, както и анализ, диагностика и аварийно отстраняване на неизправности и телефонна поддръжка. Местният персонал ще получава дистанционна помощ при локализирането на проблемите от операторите в контролния център, като се планира и автоматично уведомление чрез SMS услуга. Освен това уеб портал ще предоставя на инвеститора подробна онлайн информация относно слънчевата радиация, производството на енергия и техническите и финансови показатели на централите”, разказват те.

Дистанционното обслужване на ABB следи цялата централа в реално време и изпраща алармени сигнали, когато някоя част от нея не работи оптимално. Оторизиран техник, намиращ се в контролната зала, диагностицира алармата и решава проблема или изпраща сервизен екип в централата.

“Това, което е най-важно за клиента е, че модерният софтуер, който ние разработихме за соларни електроцентрали, събира и предоставя всички данни в база данни, достъп до която може да се осъществи дистанционно от всяка част на света с помощта на свободно конфигуриращи се подробни доклади. Това, наред с други предимства, служи за прогнозиране на резултатите на централата за следващия ден, в случай че е инсталиран съответният софтуер”, допълват от АВВ.

Компанията си сътрудничи с Hareon Solar от 2011 г. в изграждането на фотоволтаични централи в Италия и България.
Top