АББ завършва 9 MW фотоволтаична централа край Сливен

Сп. Енерджи ревю - брой 6, 2011 • 28.12.2011 •

Очаква се скоро АББ да завърши 9 MW фотоволтаична централа край Сливен, съобщиха от компанията. Проектът е притежание и се конструира от българския клон на корейската фирма SDN, водеща в изграждането на фотоволтаични паркове.
„Централата ще допринесе за намаляването на въздействието върху околната среда, за производство на електроенергия в района и едновременно ще отговори на изискванията на Европейския съюз за 10,25% производство на енергия от възобновяеми енергийни източници до края на 2012”, коментират от АББ.
„Като част от проекта, който е на стойност около 50 млн. долара, АББ е отговорна за електрическата токова променлива част от централата: дизайн, доставка на оборудване и материали, инсталация, сухи трансформатори. PV частта на проекта ще бъде проектирана, доставена и въведена в експлоатация от SDN Къмпъни, клон България. Проектът се очаква да бъде завършен през януари 2012”, допълват от компанията.
От АББ припомнят, че са в сътрудничество със SDN от 2010, като в днешни дни е корейската компания е бенефициент на АББ технологията в областта на соларните паркове. Сред най-важните съвместни фотоволтаични проекти са соларен парк Самоводене (20 MWp), соларен парк Златарица (25 MWp), соларен парк Остър камък (5 MWp).
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top