AБEA представи победителите в българската ВЕИ Шампионска лига 2015

ВЕИ енергетикaБизнесСп. Енерджи ревю - брой 6, 2015

Hа 29 септември т. г. в конгресния център на Международен панаир Пловдив Асоциацията на българските енергийни агенции (AБEA) представи и награди победителите в българското издание на международния конкурс ВЕИ Шампионска лига за 2015 г. На церемонията със специално изработени медали бяха отличени фирми и организации, реализирали иновативни инсталации за производство на енергия чрез оползотворяване на биомаса и слънчева енергия.

Състезанието протече в две категории - лига “Биомаса” и лига “Слънчева енергия”.

Златният медал и купата в лига “Биомаса”

бяха присъдени на Столичното предприятие за третиране на отпадъци за биогазова инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци. Съоръжението оползотворява хранителни и кухненски отпадъци от магазинната мрежа и домакинствата. То е част от компостиращата инсталация за зелени и биоразградими отпадъци на площадка Хан Богров край София, изградена по проект “Интегрирана система от съоръжения за третиране на биологични отпадъци” на Столична община.

Изпълнител на обекта е обединение Егерсман & Ко, което включва Егерсман анлагебау - Германия и българските фирми Диана комерс-1 и АТ инженеринг 2000. “Проектът е реализиран със средства от оперативна програма “Околна среда”, пари от бюджета и дофинансиране от Столична община, включително заем от Европейската инвестиционна банка на обща стойност 46 млн. лв.”, поясняват от АБЕА.

Сребърен в медал лига “Биомаса” получи фирма Елит 95 за изградената край село Поповица, област Пловдив, биогаз инсталация с мощност 1,5 MW. Когенерационната инсталация на стойност около 10 млн. лева е с капацитет да оползотворява 110 хил. тона отпадъци годишно, включително 250 т животинска тор от кравеферма с 5000 крави, 30 т растителни отпадъци и отпадъчен силаж и 10 т суроватка от близката мандра дневно.

Фирма Алексия 2002 взе бронзовият медал в категорията за реализиран проект по оползотворяване на растителни и животински отпадъци за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в с. Добри дол, община Лом.

“Когенерационната биогаз инсталация

с номинална мощност 1,5 MW изградена в сътрудничество с италианската фирма Aucen. Съоръжението оползотворява над 76 хил. тона отпадъци от модерна собствена кравеферма с 3200 говеда - средно 210 т/дневно, около 20т/дневно растителна маса - царевични и слънчогледови стъбла, отпадъчен силаж от силажните ями и остатъчни хранителни продукти от кравите, както и 40 т/дневно суроватка от мандра Пършевица”, информират от АБЕА. Общата стойност на инвестицията е 15 млн. лева.

В лига “Слънчева енергия” със златен медал и купа за принос в популяризиране и иновации на инсталации на слънчева енергия бяха наградени седем детски градини в Пловдив. Това са ЦГД “Слънце”, ЦДГ “Росица”, ЦДГ “Приказен свят”, ЦГД “Кремена”, ЦГД “Незабравка”, ЦГД “Вяра” и ДЯ “100 Усмивки”. Детските заведения са отличени за слънчево-термални инсталации за битова гореща вода и система за мониторинг на произведената възобновяема топлинна енергия в реално време, свързана в градска платформа за интелигентен енергиен мениджмънт.

Системата за

мониторинг в реално време на произведената възобновяема топлинна енергия

е изградена през 2014 г. към съществуващите инсталации с финансиране на проект iURBAN на Седма Рамкова Програма на ЕК. Системата е част уеб-базирана платформа за управление на енергията в дома и града, която включва 18 жилищни сгради, 2 офис сгради, пилотно училище и седемте детски градини.

“От въвеждането на системата за мониторинг до момента, детските градини са произвели общо 33 мегаватчаса топлинна енергия от слънчевите инсталации и са спестили 12,6 т СО2, или по 13 кг спестени емисии СО2 на дете. През 2015 г. 31% от топлата вода е произведена от слънцето, което представлява 10% от общото потребление на енергия”, разказват от Асоциацията на българските енергийни агенции.

Шампион сред детските градини и в категорията “Слънчева енергия” е ЦДГ “Слънце”, която от ноември миналата година досега е произвела 10,4 мегаватчаса (една трета от общото производство на детските градини) и е спестила 3 тона парникови емисии, т.е. по 20 кг спестени въглеродни емисии на дете.
Top