Рекламни публикации на Адара Инженеринг


Адара Инженеринг

Адара Инженеринг

Помпи за нефт и природен газ

Без протичане

Без механично уплътнение

Без външно смазване

Компактен дизайн

Ниски нива на шум и вибрации

София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ап. 2, тел. / факс: 02/ 974 40 38, тел. 02/ 974 49 38, e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com

офис Пловдив: 0877 090 301 • офис ... още

АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ

Енергийно ефективни помпи за отоплениеСофия, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ет. 2, ап. 2 | тел.: 02/ 974 49 38, тел./факс: 02/ 974 40 38, GSM: 0888 21 74 71 | e-mail: office@adara-bg.com web: www.adara-bg.com

Стара Загора, GSM: 0876 963 880 | Русе, GSM: 0876 428 500 | ... още

АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ

София, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ет. 2, ап. 2

тел.: 02/ 974 49 38, тел./факс: 02/ 974 40 38, GSM: 0888 21 74 71

e-mail: office@adara-bg.com web: www.adara-bg.com

Стара Загора, GSM: 0876 963 880 | Русе, GSM: 0876 428 500 | Бургас, 0876 963 878

Варна, ул. Владислав Варненчик 312, ... още

Адара Инженеринг

Специализирани помпи за биогорива

София, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ет. 2, ап. 2

тел.: 02/ 974 49 38, тел./факс: 02/ 974 40 38, GSM: 0888 21 74 71

e-mail: office@adara-bg.com web: www.adara-bg.com

Стара Загора, GSM: 0876 963 880

Варна, ул. Владислав Варненчик 312, ет. 4, офис 3, GSM: 0876 330 575

Русе, ... още

Адара Инженеринг

e-mail: office@adara-bg.com web: www.adara-bg.com

Специализирани помпи за биогорива

София, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ет. 2, ап. 2

тел.: 02/ 974 49 38, тел./факс: 02/ 974 40 38, GSM: 0888 21 74 71

Варна, ул. Владислав Варненчик 101 тел./факс: 052/ 694 594, GSM: 0878 40 58 88

... още
Адара Инженеринг

e-mail: office@adara-bg.com web: www.adara-bg.com

Специализирани помпи за биогорива

София, ж.к. Младост 1 бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ет. 2, ап. 2

тел.: 02/ 974 49 38, тел./факс: 02/ 974 40 38, GSM: 0888 21 74 71

Варна, ул. Владислав Варненчик 101 тел./факс: 052/ 694 594, GSM: 0878 40 58 88

... още
Адара Инженеринг

• Хидрофорни системи

• Морски помпи

• Помпи за фармацевтиката

• Помпи и системи за:

- отопление и климатизация

- водоснабдяване

- отпадни и дренажни води

- пречиствателни съоръжения

- дозиращи помпи

- помпи за хранително-вкусовата

промишленост

- противопожарни помпи и системи

• Автоматика за защита, контрол и управление

Адара инженеринг ЕООД - гр. ... още

Фирмени публикации на Адара Инженеринг

Top