РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Адара Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Адара ИнженерингАдара Инженеринг

Помпи за нефт и природен газ

Без протичане

Без механично уплътнение

Без външно смазване

Компактен дизайн

Ниски нива на шум и вибрации

София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ап. 2, тел. / факс: 02/ 974 40 38, тел. 02/ 974 49 38, e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com

офис Пловдив: 0877 090 301 • офис Варна: 0876 330 575 • офис Стара Загора: 0876 963 880 • офис Бургас: 0876 963 878 • офис Русе: 0876 428 500Top