РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АДЕКС ЕНЕРДЖИ, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АДЕКС ЕНЕРДЖИADEX
ENERGY


Интелигентни решения за
енергиен мениджмънт

• Прогнозиране и планиране на ВЕИ и
консуматори

• Автоматизирано фактуриране и
продажба на енергия

• Мониторинг и контрол на енергийни
ресурси в реално време

• Инструменти за търговия и пазарни
данни

 

АДЕКС Енерджи ЕООД
+359 885 130 604
sales@adexenergy.com
www.adexenergy.com

 

 Top