РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АДЕН ГРУП, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АДЕН ГРУП• ПРОГРАМНО ТЕХНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В АТОМНИ И ТОПЛО ЦЕНТРАЛИ

• ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ

• АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИЯТА

• ЩИТОВИ ПРИБОРИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

• ДАТЧИЦИ И АПАРАТУРА КИП И А

• СПЕЦИАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

• ПРОМИШЛЕНО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Фирмата е член на Българския Атомен Форум и на Българска Търговско-промишлена палата

3321 Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй“

сграда „Развитие и модернизации“, офис 104

тел./факс: 0973 7 6029, тел.: 0973 7 4113, 7 4013

e-mail: office@adengroup.eu, web: www.adengroup.euTop