РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Аден Груп, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Аден Груп• ПРОГРАМНО ТЕХНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В АТОМНИ И ТОПЛО ЦЕНТРАЛИ

• СПЕЦИАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, РАДИАЦИОННО-УСТОЙЧИВИ ВИДЕОКАМЕРИ

• РАДИАЦИОННО-ДОЗИМЕТРИЧНА АПАРАТУРА

• ЩИТОВИ ПРИБОРИ И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА

• ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ

• АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ИНДУСТРИЯТА

• ДАТЧИЦИ И АПАРАТУРА КИП И А

• ПРОМИШЛЕНО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО LED ОСВЕТЛЕНИЕ

ПОЖЕЛАВА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ

И КЛИЕНТИ!

3321 Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй“

сграда „Развитие и модернизации“ офис 104

тел./факс: 0973 7 6029, тел.: 0973 7 4113, 7 4013

e-mail: office@adengroup.eu, web: www.adengroup.euTop